10 dingen om direct te doen in Linux Mint 19.2 Xfce

Terug naar de thuispagina


Proficiat, u hebt een kersvers geïnstalleerde Linux Mint 19.2 Tina, met de werkomgeving Xfce! Wat doet u nu het beste eerst?

Hieronder vindt u een lijstje dat u punt voor punt kan afwerken.
Ik heb de ingrepen in drie soorten verdeeld:
- 10 beslist noodzakelijke (deel 1);
- niet noodzakelijk maar wel aangeraden (deel 2);
- misschien handig (deel 3).

Als u alle punten uitvoert, dus ook de minder belangrijke, dan kost u dat ongeveer twee uur. Maar dan hebt u ook wat: een netjes afgewerkte Linux Mint Xfce die vele jaren mee kan, bijna onderhoudsvrij!

Bovendien is het een snelcursus / spoedcursus in het gebruik van uw nieuwe Linux Mint Xfce.

Let op: deze pagina is alleen bedoeld voor Linux Mint 19.2 met de werkomgeving Xfce. Een vergelijkbaar direct-doen-lijstje voor Linux Mint met de werkomgeving Cinnamon vindt u hier en voor MATE hier.

Let op: deze tips zijn geschreven voor de nieuwste Linux Mint 19.2 Xfce. De tips voor de oudere Linux Mint 18.1 Xfce vindt u hier.

Inhoud van deze pagina:

TIP: hier kunt u een controlelijstje binnenhalen, dat u kunt afdrukken op papier. Vervolgens kunt u daarop afvinken wat hieronder staat, zodat u precies kunt bijhouden wat u gedaan hebt. Gemak dient de mens...

Weet u niet welke versie van Linux Mint u heeft? U kunt dat als volgt even nakijken:

Open een terminalvenster:
Menuknop - Systeem - Xfce terminal

inxi -S

(merk op dat de S een hoofdletter is!)

Druk op Enter.Deel 1

TIEN BESLIST NOODZAKELIJKE INGREPEN


Doe deze dingen allemaal:

Installeer alle beschikbare bijgewerkte pakketten en maak een momentopname met Timeshift

1.1. a. Eerst de boel bijwerken, daarna de rest pas...

Menuknop - Systeem - Bijwerkbeheer

Controleer op beschikbare bijgewerkte pakketten en installeer ze allemaal.

b. Verbind nu een externe harde schijf of een USB-geheugenstaafje met uw computer. Die moet minstens 10 GB vrije ruimte bevatten.

c. Start daarna Timeshift: Menuknop - Systeem - Timeshift

d. Stel bij Instellingen - Rooster, Timeshift zo in dat die slechts een eenmalige momentopname maakt (dus geen geagendeerde periodieke momentopnamen in een rooster, want dat is overbodig en kost teveel schijfruimte). Stel verder in bij Instellingen - Locatie, dat Timeshift de momentopname plaatst op de externe harde schijf of het USB-geheugenstaafje.

Dat is handig om uw systeem weer snel op orde te krijgen als er iets misgaat.

e. Maak de momentopname.

f. Ontkoppel en verwijder de externe harde schijf of het USB-geheugenstaafje. Berg hem veilig op: u kunt in noodgevallen de momentopname zelfs weer terugzetten vanuit de "uitprobeersessie" van de Linux Mint-DVD (of live-USB).

g. Herstart daarna uw computer (meestal niet nodig na het bijwerken van uw systeem, maar doe het dit keer voor alle zekerheid wel).

Betere instellingen voor Energiebeheerder, terminal, Bijwerkbeheer en voor het installeren van programmatuur

1.2. Energiebeheerder, de terminal (terminalvenster), Bijwerkbeheer en het installeren van programmatuur zijn vier uiterst belangrijke gereedschappen. Daarom is het belangrijk dat de instellingen ervan, optimaal zijn. Dat pakt u als volgt aan:

Laptop: accupictogram in systeemvak

1.2.1. Bij een laptop hoort er in het systeemvak een accupictogram aanwezig te zijn, dat de resterende lading aangeeft. Helaas is dat soms afwezig.

Zo schakelt u het accupictogram dan alsnog in:
Menuknop - Instellingen - Energiebeheerder
Onderdeel Uiterlijk: zet aan: Systeemvakpictogram

Verbeter de manier waarop Linux Mint programmatuur installeert

1.2.2. Mint vertoont een nadelige afwijking ten opzichte van Ubuntu, bij het zelf installeren van programmatuur: standaard worden "aanbevolen" pakketten namelijk niet meegeïnstalleerd (in Ubuntu wel).

Dat heeft twee nadelen: de functionaliteit van programma's die u zelf installeert, is nodeloos beperkt. Bovendien kloppen sommige handleidingen voor Ubuntu, daardoor niet meer volledig voor Mint. Dat alles alleen maar om wat schijfruimte te besparen....

Als volgt maakt u dit in orde:

Menuknop - Systeem - Synaptic pakketbeheer

Instellingen - Voorkeuren (Preferences) - tabblad Algemeen
Onderdeel Wijzigingen markeren - vink aan: Beschouw aanbevolen pakketten als afhankelijkheden

Klik op Toepassen

Klik op OK.

Verder moet u nog de instelling "false" veranderen in "true", in het instellingenbestand /etc/apt/apt.conf.d/00recommends. Dat kan het makkelijkste via de terminal, en wel als volgt:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo sed -i 's/false/true/g' /etc/apt/apt.conf.d/00recommends

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Let op: dit kan een ongewenst neveneffect hebben, ook al is dat gelukkig zeldzaam. Bij het installeren van bepaalde toepassingen die bestandbeheerder Nautilus als "aanbevolen" afhankelijkheid hebben, krijgt u er ineens Nautilus bij!

Dat is onwenselijk, want het installeren van een volwaardige bestandbeheerder als Nautilus naast uw standaard-bestandbeheerder, leidt tot conflicten. Als u ineens merkt dat u Nautilus in uw menu heeft staan, adviseer ik u om hem meteen te verwijderen. Dat kan als volgt:

sudo apt-get remove nautilus

Als het goed is laat deze verwijdering alle andere geïnstalleerde toepassingen intact, inclusief die toepassing waarvan de installatie Nautilus heeft meegetrokken. Het zou dus altijd geheel veilig moeten zijn om Nautilus te verwijderen.


Verbeter een instelling van de terminal

1.2.3. U gaat waarschijnlijk af en toe gebruik maken van de terminal (Xfce terminal), want dat is het handige "Zwitserse zakmes" van Linux. Maar de standaardweergave van het terminalvenster kan praktischer. Dat doet u zo:

Helaas is het terminalvenster halfdoorzichtig. Mooi, maar onpraktisch. Verbeter het zo:
Werkbalk terminalvenster: Bewerken - Voorkeuren... (of: rechtsklik muis in het zwarte gedeelte van de terminal - Voorkeuren...)

Tabblad Uiterlijk: verander bij Achtergrond de instelling in: Geen (gebruik effen kleur)

Ken uw Bijwerkbeheer

1.2.4. Bijwerkbeheer is, zoals gezegd, één van de belangrijkste instrumenten die u in Linux Mint heeft. Hoe u de instellingen van Bijwerkbeheer kunt veranderen en verbeteren leest u hier. (*Klik*).

Stuurprogramma's (drivers) en volledige ondersteuning voor multimedia

1.3. Hiervoor heeft u internetverbinding nodig! Ga als volgt te werk:

Installeer ontbrekende stuurprogramma's (drivers)

1.3.1. Stuurprogramma's installeren is meestal niet noodzakelijk, omdat die al in de Linuxkernel zitten. Een uitzondering daarop vormen onder andere sommige printerstuurprogramma's en de fabrieksstuurprogramma's voor videokaarten van Nvidia (maar ook andere apparaten kunnen zo'n uitzondering zijn).

a. Voor het installeren van uw printer of scanner kunt u dit stappenplan gebruiken (*Klik*).

b. Voor optimale prestaties van uw Nvidia-videokaart en uw Broadcom draadloze chipset wilt u beslist het gesloten-bron-fabrieksstuurprogramma installeren (het niet-vrije stuurprogramma). Dat gaat als volgt:

Menuknop - Systeem - Stuurprogrammabeheer

Let op: soms krijgt u meerdere versies aangeboden van het niet-vrije fabrieksstuurprogramma. De aanbevolen versie werkt het beste op de meeste apparatuurcombinaties.

Kies alleen uit de versies die u worden aangeboden, want alleen die ondersteunen uw apparaat! U probeert dus eerst de versie met de hoogste voorkeur; alleen als die problemen geeft, probeert u nummer twee, enzovoorts.

Mint haalt dan het benodigde stuurprogramma automatisch via het internet binnen, vanuit de pakketbronnen van Mint, en installeert het. Naderhand moet u de computer wel even volledig herstarten.

Hebt u een splinternieuwe videokaart van Nvidia? Dan zou het kunnen zijn, dat die te nieuw is voor de versie van het niet-vrije fabrieksstuurprogramma in de pakketbronnen van Mint. In dat geval krijgt u überhaupt geen fabrieksstuurprogramma aangeboden door Stuurprogrammabeheer.

Als dit zo is, dan kunt u voor een Nvidia-kaart eens hier kijken voor een oplossing.


Voor een AMD/ATI-videokaart moet u bij het standaard-openbronstuurprogramma blijven. Want de gesloten AMD Catalyst stuurprogramma's (fglrx) zijn niet verenigbaar zijn met Linux Mint 19.

Deze gesloten fglrx-stuurprogramma's zijn niet-vrij, dus hun broncode is niet beschikbaar. AMD heeft aangegeven dat hij hen niet langer wil ondersteunen en heeft zijn klanten aangeraden om in plaats daarvan open-bron-stuurprogramma's te gebruiken.

Als u een GPU van AMD of ATI heeft in Linux Mint 19, dan zal het besturingssysteem automatisch of het radeon-stuurprogramma of het amdgpu-stuurprogramma voor u kiezen. Beide open-bron-stuurprogramma's zijn standaard al geïnstalleerd.

Installeer volledige ondersteuning voor multimedia

1.3.2. U hebt waarschijnlijk al de volledige multimedia-ondersteuning geïnstalleerd tijdens de installatie van Linux Mint, door het aanvinken van de optie Installeer programmatuur van derden voor videokaarten en draadloze netwerkkaarten, Flash, MP3 en andere multimediasoorten. Maar als u dat niet hebt gedaan, dan kunt u dat nu alsnog doen:

Menuknop - Multimedia - Multimediacodecs installeren

Let op: dit menu-onderdeel is alleen dan aanwezig, wanneer u de volledige multimedia-ondersteuning (mint-meta-codecs) nog niet hebt geïnstalleerd. Na het installeren ervan, verdwijnt dit menu-onderdeel.

Optimaliseer uw Solid State Drive (SSD)

1.4. Hebt u een Solid State Drive (SSD) in plaats van een gewone harde schijf? Optimaliseer hem dan voor Linux Mint.

Verlaag de swapneiging (belangrijk)

1.5. Bij normaal gebruik van de computer (wanneer u geen server heeft), wilt u beslist de swapneiging van Mint verlagen. Dat kan namelijk een enorm verschil uitmaken voor de snelheid van uw systeem.

Dat merkt u vooral bij weinig RAM-geheugen (2 GB of minder). Bij 8 GB RAM-geheugen of meer, zult u waarschijnlijk geen verschil merken bij een verlaging van de swapneiging.

Stel alles goed in op Nederlands

1.6. Wanneer u Mint hebt geïnstalleerd zonder internetverbinding tijdens het installeren, dan hebt u nog niet alle Nederlandse taalpakketten.

Om Mint 100 % Nederlands te maken, doet u dit:

Zorg voor internetverbinding.

Menuknop - Instellingen - Talen

Klik bij het onderdeel Taalondersteuning op de knop Talen installeren/verwijderen... en kijk of Nederlands op "Volledig geïnstalleerd" staat.
Zo niet, klik dan eerst op: Dutch; Flemish, Netherlands UTF-8 en daarna op de knop Taalpakketten installeren.

Let op: verwijder niets! Standaard zitten er in uw systeem allerlei extra Nederlandse en Engelse taalvarianten, die u helemaal niet nodig hebt in een gewoon Nederlands systeem. Maar als u daar ook maar iets van weghaalt, dan beschadigt u (vreemd genoeg) de Nederlandse vertaling....

Als u per ongeluk al wat taalvarianten hebt weggehaald, dan kunt u de schade als volgt herstellen: verwijder alle resterende Engelse taalvarianten, en voeg daarna English, United States weer toe. U zult merken dat dan alle Engelse taalvarianten (het zijn er heel wat) gelijk meekomen.

Klik daarna op Dutch en dan op de knop Apply System-Wide.

Herstart uw computer, en uw Nederlandse systeem zou weer 100 % Nederlands moeten zijn.

De spellingcontrole in Firefox staat mogelijk nog niet op Nederlands. Die alsnog op Nederlands zetten is makkelijk: open Programmabeheer (Menuknop - Systeem - Programmabeheer) en installeer hunspell-nl.

Open (of herstart) daarna Firefox en tik vervolgens een tekst in op een website, bijvoorbeeld een bericht voor het Nederlandstalige Mintforum.

Rechtsklik met de muis op een willekeurig rood onderstreept Nederlands woord in uw bericht. Kies dan Talen - Nederlands.

Kijk eens naar de oplossingen voor 32 bekende fouten (bugs)

1.7. Als u een probleem hebt: voorkom dat u veel tijd verliest aan een fout van Mint en sla dit niet over! Er is 90 % kans, dat u uw voordeel kunt doen met één of meer van de daar beschreven oplossingen. Geschreven voor Ubuntu, maar omdat Mint is gebouwd op Ubuntu, tevens van belang voor Mint.

Ook van belang: de uitgiftenotities van Linux Mint 19.2 Xfce.

Zet de firewall aan en stel een wachtwoord in voor root

1.8. Standaard staat de ingebouwde firewall uit, maar in de meeste gevallen is het nuttig om de firewall in te schakelen. Het is dus verstandig om het voor alle zekerheid sowieso te doen. Bovendien is het aan te raden om een wachtwoord in te stellen voor root.

Hieronder leg ik uit, hoe u dat kunt doen.

Zet de firewall aan

1.8.1. De firewall kunt u inschakelen met een eenvoudige terminalopdracht:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

sudo ufw enable

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Uncomplicated Firewall (ufw) is voorzien van verstandige en praktische standaardinstellingen, die voor verreweg de meeste thuisgebruikers prima voldoen. U hoeft er dus verder niets aan te doen, tenzij u bijzondere wensen heeft. Een nadere uitleg vindt u hier.

De status van de firewall kunt u desgewenst nakijken met de volgende terminalopdracht:

sudo ufw status verbose

Druk op Enter.

Stel een wachtwoord in voor root

1.8.2. Als u een schoon geïnstalleerde Linux Mint 19 heeft, dan is er standaard helaas geen rootwachtwoord ingesteld.

Het is nadelig voor de veiligheid als root geen wachtwoord heeft. Want dan kan een kwaadwillende persoon met fysieke toegang tot uw computer, die computer eenvoudig overnemen:

Hij kan namelijk uw computer opstarten in de herstelmodus, en vervolgens in het herstelmenu kiezen voor het openen van een rootvenster. Daarbij wordt niet gevraagd om enig wachtwoord in te tikken! Daarna is uw systeem volledig van hem, en kan hij bijvoorbeeld zelfs uw eigen wachtwoord veranderen....

Kortom: niet leuk allemaal. U kunt dat verhelpen door alsnog een wachtwoord in te stellen voor root (het beste is, als dat identiek is aan uw eigen wachtwoord). Dat gaat zo:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

sudo passwd

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Let op: ik raad aan om het wachtwoord voor root (het "UNIX-wachtwoord") hetzelfde te laten zijn als uw eigen wachtwoord. Zo voorkomt u problemen in de toekomst.

Klaar! Probleem verholpen.

Voor de goede orde: een slechterik met fysieke toegang tot uw computer, heeft ook andere middelen ter beschikking om rootbevoegdheid te verkrijgen op uw computer. Dus deze reparatie maakt uw computer beslist niet volledig veilig: fysieke toegang blijft linke soep.

Wat deze reparatie wel doet, is het blokkeren van een al te makkelijke manier om rootbevoegdheid te krijgen. Daarmee verhoogt u de veiligheid enigszins.

Vermijd 10 fatale vergissingen

1.9. Er zijn 10 vergissingen die u beslist wilt vermijden, als de goede werking van uw systeem u lief is.

Installeer wat onmisbaar systeemgereedschap

1.10. Bestandbeheerder (verkenner) Thunar bevat een fout, waardoor het onder bepaalde omstandigheden moeilijk of zelfs bijna onmogelijk is om bestanden te verplaatsen. Als u dat probleem tegenkomt, dan kunt u daarvoor beter een simpel losstaand verkennertje gebruiken, dat zich niet met het systeem verweeft. Zo'n eenvoudig verkennertje is Double Commander. Bijkomend voordeel: het heeft twee panelen.

Voor optimale beheersing van de geluidinstellingen is pavucontrol een handig hulpmiddel.

En tot slot is Catfish een onovertroffen hulpmiddel voor het zoeken van bestanden.

Om deze allemaal tegelijk te installeren gaat u als volgt te werk:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Tik in (kopieer en plak, dit is één regel):

sudo apt-get install doublecmd-gtk pavucontrol p7zip-rar catfish

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.


Deel 2

AANGERADEN INGREPEN (NIET NODIG, WEL HANDIG)


Doe deze dingen als u er de tijd voor heeft:

Verbeter uw bureaublad

2.1. Er staat geen pictogram voor de prullenbak op uw bureaublad. Dat is natuurlijk lastig.

Als volgt maakt u dat in orde:

Rechtsklik muis op bureaublad - Bureaublad-instellingen... - tabblad Pictogrammen: zet bij Standaardpictogrammen een vinkje bij Prullenbak.

Klik op Sluiten.

Stel Firefox goed in

2.2. Handige tips om Firefox beter te laten functioneren vindt u hier.

Verbeter de instellingen van Libre Office

2.3. Libre Office Tekstverwerker heeft een aantal vervelende standaardinstellingen. Die kunt u gelukkig als volgt wijzigen: klik hier voor een handleiding.

Importeer uw Favorieten (Bladwijzers) in Firefox

2.4. Als u in Windows een flink aantal Favorieten hebt verzameld in Internet Explorer (of Bladwijzers in Firefox), dan is het handig als u die overzet naar Firefox in Linux. Dit is gelukkig heel eenvoudig.

a. Voor zover van toepassing: installeer Firefox in Windows, en laat hem de Favorieten importeren in zijn Bladwijzers (dat stelt Firefox automatisch aan u voor, bij het installeren).

b. Open Firefox (nog steeds in Windows).

Werkbalk Firefox:

Bladwijzerknop - helemaal onderaan: Alle bladwijzers tonen - Importeren en reservekopie maken - Reservekopie maken...

Zet de reservekopie (genaamd Bladwijzers datum_van_vandaag.json) op een USB-geheugenstaaf.

Dit bestand kunt u straks in Linux weer importeren in Firefox. Kies dan voor Bladwijzerknop - helemaal onderaan: Alle bladwijzers tonen - Importeren en reservekopie maken - Herstellen - Bestand kiezen...

Verwijder de optie 'sessie opslaan' uit het afmeldscherm

2.5. In het afmeldscherm ziet u een aanvinkvakje staan voor "sessie opslaan". Daarmee kunt u regelen dat niet-afgesloten toepassingen automatisch worden opgestart bij elke volgende aanmelding.

Gewoonlijk is het alleen maar lastig om dat ingeschakeld te hebben, want de toepassingvensters vliegen je soms om de oren. Ik raad dus ook beslist niet aan om dat aan te vinken. Sterker nog, ik raad aan om deze optie geheel te verwijderen uit het afmeldscherm.

Hebt u het al aangevinkt gehad, en hebt u nu last van automatisch opstartende toepassingen? Doe dan allereerst dit:

a. Menuknop - Instellingen - Sessie en opstart
Tabblad Algemeen:
Haal het vinkje weg bij: Sla automatisch sessie op bij afmelden

b. Verwijder oude opgeslagen sessies als volgt:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster (kopiëren en plakken doet u via een rechtsklik met de muis):
rm -r -v ~/.cache/sessions/*

Druk op Enter.

Let op: gebruikersinstelling, dus herhalen in elk gebruikersaccount.

c. Het is het beste om deze optie geheel te verwijderen uit het afmeldscherm. Zo voorkomt u dat u of een andere gebruiker, hem per ongeluk aanvinkt. Blijvend verwijderen voor alle gebruikers gaat als volgt.

Maak een nieuwe map aan:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

U gaat nu een map maken. Tik in (kopieer en plak):
sudo mkdir -v /etc/xdg/xfce4/kiosk

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Nu maakt u een bestand in de nieuwe map aan. Daarvoor kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in de terminal:
sudo touch /etc/xdg/xfce4/kiosk/kioskrc

Druk op Enter.

e. Vervolgens kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in de terminal, om het nieuwe bestand te bewerken:
xed admin:///etc/xdg/xfce4/kiosk/kioskrc

Druk op Enter.

f. In dat lege tekstbestand kopieert en plakt u de volgende tekst:
[xfce4-session]
SaveSession=NONE

Sla het tekstbestand op.

g. Herstart uw computer. Wanneer u zich dan weer afmeldt, zou de optie "sessie bewaren" moeten zijn verdwenen.

Tem uw muis en aanraakveld (touchpad)

2.6. De standaardinstellingen van de muis en het aanraakveld zijn niet optimaal. Als volgt verbetert u ze:

Menuknop - Instellingen - Muis en aanraakveld

Muispijlsnelheid: zet de Versnelling op 4 (ongeveer; als 't maar een stuk sneller is)

Verder is het handig om het aanraakveld (touchpad) van uw laptop uit te schakelen tijdens het tikken. Vooral op kleinere laptops is dat erg prettig. Dat is als volgt in te stellen:

a. Maak allereerst een eventuele huidige uitschakeling van het aanraakveld ongedaan. Want het gereedschapje van Xfce dat dit mogelijk maakt, schakelt ook muispijlbewegingen uit. En dat is natuurlijk lastig en vervelend. Ongedaan maken gaat zo:

Menuknop - Instellingen - Muis en aanraakveld - tabblad Aanraakveld

Onderdeel Algemeen: zorg dat er geen vinkje staat bij:
Schakel aanraakveld uit tijdens het tikken

Klik op Sluiten.

b. Nu gaat u de uitschakeling bewerkstelligen die alleen geldt voor klikken en bladeren (zodat de muispijl wel vrijelijk kan blijven bewegen):

Maak een aangepaste opstarttoepassing:

Menuknop - Instellingen - Sessie en opstart

Tabblad Automatische start van toepassing: klik op Toevoegen

Vul de velden als volgt in (gebruik kopiëren en plakken, dat is het makkelijkste):

Naam:
Syndaemon

Beschrijving:
Aanraakveld uitschakelen tijdens tikken, voor een redelijke tijd en slechts voor klikken en bladeren

Opdracht:
syndaemon -i 1.0 -K -R -t

Klik op OK en op Sluiten.

c. Herstart uw computer (of meld u af en weer aan).

d. Controleer of het goed werkt, met behulp van de volgende terminalopdracht (kopieer en plak onderstaande regel in een terminalvenster en druk op Enter):

ps aux|grep syndaemon

De verschillen met de gewone aanpak zitten hem in het mogelijk laten blijven van muispijlbewegingen (de optie -t).

Let op: gebruikersvoorkeur, dus herhalen bij elk gebruikersaccount.

Maak een reservekopie van uw werkbalkinstellingen

2.7. De werkbalk van Xfce is enorm instelbaar en veranderbaar. Soms wat al te gemakkelijk.... Het is daarom aan te raden om een reservekopie te maken van de instellingen van de werkbalk, zodat u altijd makkelijk de oude staat kunt herstellen. Dat gaat zo:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Tik in (kopieer en plak):

sudo apt-get install xfpanel-switch

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Het zojuist geïnstalleerde gereedschapje kunt u als volgt gebruiken:

Menuknop - Instellingen - Xfce werkbalkwisselaar
Klik onderaan in het programmavenster op de tweede knop van links ("Instellingen opslaan"), om een reservekopie te maken van de huidige instellingen van uw werkbalk.

Let op: u hebt nu alleen een reservekopie gemaakt van de instellingen van de werkbalk in uw eigen gebruikersaccount, dus herhaal dit in elk ander gebruikersaccount.

Schakel de meerdere werkbladen uit

2.8. Standaard zijn er meerdere werkbladen actief, waarnaar u desgewenst kunt overschakelen. Handig voor sommige mensen. Maar lastig voor anderen, die "ineens" hun openstaande programma's zien "verdwijnen".

Want het kan ineens gebeuren: een werkbladwissel roept u namelijk bijvoorbeeld ook op door een (onopzettelijke?) sneltoetscombinatie.

Als u geen behoefte hebt aan meerdere werkbladen, dan is de beste aanpak deze:

Menuknop - Instellingen - Werkbladen
Aantal werkbladen: zet dat op 1
Klik op Sluiten.

Installeer een extra webverkenner

2.9. Het is handig, om een tweede webverkenner te installeren. Firefox is prima, maar af en toe (vooral als u teveel extensies oftewel add-ons in Firefox hebt geïnstalleerd), doet hij het niet helemaal goed.

Een uitstekend alternatief voor Firefox, is webverkenner Google Chrome. Die zit helaas niet in de eigen pakketbronnen van Mint, maar u kunt op de downloadpagina van Chrome een installatiepakket binnenhalen voor 64-bits-Chrome.

Als het goed is, herkent die webpagina automatisch dat u Mint draait: hij biedt u dan een voorgeselecteerd 64-bits-installatiepakket aan voor Debian/Ubuntu, want dat hebt u nodig in Mint.

Dubbelklik het installatiepakket, dat de extensie .deb heeft, alsof het een .exe-installatiebestand van Windows is. Het installeert zich dan vanzelf.

Bovendien voegt het automatisch de eigen pakketbron van Chrome toe aan uw pakketbronnenlijst, zodat u automatisch reparaties voor Chrome krijgt aangeboden wanneer die beschikbaar zijn.

Let op: heeft u een 32-bits-besturingssysteem? Dan kunt u Google Chrome niet installeren. Kies in dat geval voor Chromium, die u gewoon kunt installeren via Programmabeheer.

Tips voor Chrome en Chromium vindt u hier.

(Vervallen)

2.10. Vervallen.

Herstel een rechtenprobleem in uw thuismap

2.11. Vermoedelijk door een fout in polkit, kan Bijwerkbeheer een probleem veroorzaken met de bestandsrechten in uw persoonlijke map(pen). Daarin kan het namelijk de eigendom van bepaalde verborgen mappen veranderen in root. Dit kan leiden tot onverwachte storingen.

Voorlopig, zolang als dit nog niet is hersteld door de ontwikkelaars, kunt u dat als volgt repareren:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

sudo chown -R -v $USER:$USER $HOME

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Herstart uw computer (of meld u af en weer aan).

Dit is een effectieve noodoplossing, die u waarschijnlijk slechts één keer hoeft toe te passen.

Schakel de snelle gebruikerswissel uit

2.12. In het menu kunt u onder andere kiezen voor "Gebruiker wisselen" (gele knop). Deze optie werkt soms slecht. Bovendien gaat dit sowieso ten koste van de beschikbare systeemkracht: de eerste gebruikerssessie blijft immers in het geheugen....

U kunt deze optie daarom beter niet gebruiken. Kies liever voor "Afmelden". Daarmee meldt u gebruiker A volledig af, voordat u zich aanmeldt als gebruiker B.

U kunt de gele gebruikerswisselknop als volgt laten verdwijnen uit het menu:

Rechtsklik muis op Menuknop in bureaubladwerkbalk - Eigenschappen
Tabblad Opdrachten - haal het vinkje weg bij: Gebruikers wisselen

Let op: gebruikersvoorkeur, dus herhaal dit in elk gebruikersaccount.

Schakel de toetscombinatie CTRL+ALT+BACKSPACE in

2.13. Mint loopt zowat nooit vast. Maar als het dan toch eens gebeurt, is het handig om een "halve herstart" te doen (alleen de grafische omgeving). Dat is meestal genoeg om de vastloper te verhelpen.

Daarvoor kunt u de toetscombinatie Ctrl+Alt+Backspace gebruiken. Die staat weliswaar standaard ingeschakeld, maar pas nadat u zich hebt aangemeld in uw account. U kunt er ook voor zorgen dat die al eerder kan worden gebruikt.

U doet dat als volgt:

a. Open een terminalvenster en kopieer en plak daarna de volgende toverspreuk in de terminal, om tikfouten te voorkomen (kopiëren en plakken doet u via een rechtsklik met de muis):

xed admin:///etc/default/keyboard

Druk op Enter.

Nu opent zich een tekstbestand. Vervang daarin de regel:

XKBOPTIONS=""

....door de volgende regel (kopieer en plak):

XKBOPTIONS="terminate:ctrl_alt_bksp"

Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

b. Herstart daarna uw computer (volledige herstart).

c. Na het opnieuw aanmelden kunt u het even uitproberen: Ctrl-Alt-Backspace zou nu de grafische omgeving moeten herstarten en u terugwerpen in het aanmeldscherm.

Let op: wanneer u zich weer aanmeldt na deze "halve herstart", krijgt u mogelijk wat meldingen van foutrapporten. Die kunt u gewoon wegklikken, want die hebben alleen betrekking op het onverwachte herstarten van de grafische omgeving, dat u zojuist geforceerd hebt uitgevoerd.

Verbeter het energiebeheer van uw laptop

2.14. Alleen voor laptops: verbeter het energiebeheer. Onder andere voorkomt u zo problemen, wanneer u per ongeluk uw laptop dichtklapt en opbergt zonder te hebben afgesloten.

Menuknop - Instellingen - Energiebeheerder

Tabblad Algemeen:
Wanneer het laptopdeksel wordt dichtgeklapt: zet dit zowel voor accu als voor netstroom op Pauzestand

Tabblad Systeem:
Slaapmodus van systeem: zet dit zowel voor accu als voor netstroom op Pauzestand

Op kritieke acculading: zet dit op "Afsluiten".

Tabblad Scherm: verander hier desgewenst ook iets, als de standaardinstellingen u niet bevallen.

Let op: dit zijn allemaal gebruikersinstellingen, dus herhalen per gebruikersaccount.

Verwijder Mono en Orca

2.15. Standaard is Mono geïnstalleerd. Mono is een veiligheidsrisico, want het is een implementatie van Microsofts .NET. Dat is platformonafhankelijk, wat betekent dat het op vele besturingssystemen werkt (waaronder Windows). De Mono-infrastructuur zou kunnen worden misbruikt door speciaal ontworpen kwaadaardige programmatuur en virussen.

Het is weliswaar een beperkt risico, maar toch een risico: u bevindt zich met Mono immers voor een deel in het besmette en verontreinigde ecosysteem van Windows. Terwijl het nut van Mono slechts klein is, want er zijn doorgaans uitstekende alternatieven voor de programma's die op Mono draaien.

U kunt Mono dus beter verwijderen.

Verder bevat Linux Mint standaard schermlezer gnome-orca. Handig voor blinden en slechtzienden, maar als u geen schermlezer nodig hebt, verwijder hem dan liever. Reden: het is makkelijk om hem per ongeluk in te schakelen, en het is een akelige ervaring als uw computer onverwachts met een zware basstem tegen u begint te praten....

Verwijderen van deze ergernissen gaat als volgt:

a. Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal:

sudo apt-get remove mono-runtime-common gnome-orca

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

b. Deze verwijdering doet ook een notitieblokje (Tomboy) verdwijnen. U kunt daar een alternatief voor installeren dat niet afhankelijk is van mono-runtime, en wel als volgt:

sudo apt-get install xpad

Druk op Enter.

Schakel de vensteroprolfunctie uit

2.16. Het muiswiel heeft een vensteroprolfunctie (hoe verzinnen ze het....). Deze akelige functie die u vaak ongewild activeert, schakelt u als volgt uit. Eerst start u het bewerkingsprogramma:

Menuknop - Instellingen - Instellingenbewerker voor Xfconf

Nu de ingreep zelf:

Klik op xfwm4 - dubbelklik op mousewheel_rollup

Klik nu op TRUE (en verander het daardoor in FALSE) en klik op Opslaan.

Let op: gebruikersvoorkeur, dus ingreep herhalen bij andere gebruikersaccounts.

Maak uw Linux Mint sneller

2.17. U kunt uw Linux Mint waarschijnlijk merkbaar versnellen, door deze veilige snelheids-tips toe te passen.


Deel 3

VIJFTIEN NEUTRALE INGREPEN (NIET NODIG, MISSCHIEN HANDIG)


Doe deze dingen als ze u bevallen:

Verhelp een beeldfout (vensterranden die wegvallen)

3.1. Een bekende fout bij sommige apparatuur is, dat een enkele keer de vensterranden kunnen wegvallen. Onder andere de balk met de knoppen voor sluiten, vergroten en minimaliseren valt dan weg.

U kunt dit telkens als volgt verhelpen:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Tik de volgende toverspreuk in (voorkom fouten: kopieer en plak):

xfwm4 --replace

Druk op Enter.

Daarmee herstart u de vensterbeheerder, en dan is de boel voorlopig weer in orde.

Let op: zet in geen geval sudo voor deze opdrachtregel! Met sudo stuurt u in dit geval de rechten in de war, met allerlei raadselachtige storingen tot gevolg.

Installeer lettertypes van Microsoft

3.2. Zo af en toe kunt u ook iets van Microsoft gebruiken in uw Linux.... In dit geval enkele veelgebruikte lettertypes.

a. Allereerst installeert u enkele vervangende vrije lettertypes die Google heeft gemaakt. Namelijk Carlito (vervanger voor Microsofts niet-vrije Calibri) en Caladea (vervanger voor Microsofts niet-vrije Cambria). Op deze wijze:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel):

sudo apt-get install fonts-crosextra-carlito fonts-crosextra-caladea

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

b. Daarna installeert u enkele originele Microsoft-lettertypen als volgt:

Menuknop - Systeem - Programmabeheer

Zoekterm: microsoft

Dubbelklik Ttf-mscorefonts-installer

Klik op Installeren

Nu krijgt u mogelijk een licentieovereenkomst van Microsoft te zien.
In dat geval vinkt u aan: Do you accept the EULA license terms?

Klik op de knop Volgende


Let op: tijdens de installatie kan het lijken alsof het installeren is stilgevallen. Dit is slechts schijnbaar zo. Wacht rustig af; dit kan enkele minuten duren. Daarna zou de installatie netjes voltooid moeten zijn.

Deze Microsoft-lettertypen hoeven nimmer bijgewerkt te worden, dus nu kunt u hun installatiepakket verwijderen alsook de overbodige Ubuntu-bijwerkpakketten die het heeft meegetrokken. Als volgt:

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel):

sudo apt-get remove ttf-mscorefonts-installer ubuntu-release-upgrader-core update-manager-core update-notifier-common

Druk op Enter.

Verander het uiterlijk van Mint

3.3. Mint ziet er standaard leuk uit, maar misschien wilt u het toch wat anders....

Uw bureaubladachtergrond kunt u op bijna dezelfde manier veranderen als in Windows.

Dus: kies een foto die u als bureaubladachtergrond wil. Dubbelklik het fotobestand.

Nu wordt de foto zichtbaar gemaakt in afbeeldingkijker Ristretto. Vervolgens in de werkbalk daarvan:
Beeld - Instellen als bureaubladachtergrond...

Maar er is één belangrijk verschil met Windows. Mint maakt alleen een snelkoppeling naar de foto die u instelt als bureaubladachtergrond. Als u de foto vervolgens verplaatst of weggooit, dan verdwijnt dus ook uw bureaubladachtergrond, en verandert uw bureaublad in een egaal gekleurd scherm!

Gooi de foto dus niet weg, maar plaats hem blijvend in uw persoonlijke map. Bijvoorbeeld in de submap Afbeeldingen. Stel hem dan pas in als bureaubladachtergrond.

Voeg de buitentemperatuur en het weer toe aan uw werkbalk

3.4. Makkelijk om te hebben: een weergave van de buitentemperatuur en het weer, in de werkbalk van uw bureaublad. Daarvoor gaat u als volgt te werk om het weerbericht toe te voegen aan uw werkbalk.

De handleiding is weliswaar voor Xubuntu, maar kan zonder meer worden gebruikt in Mint Xfce.

Verbeter de klok

3.5. De weergave van de klok in de werkbalk, kunt u als volgt verbeteren:

Rechtsklik muis op klok - Eigenschappen - onderdeel Tijd - Opmaak: verander de waarde in Aangepast... Kopieer en plak vervolgens deze coderegel in het invulvakje:

%a %e %B %G %k:%M

Klik op Sluiten.

Wilt u nog meer opties voor de weergave van de klok? Kijk dan hier.

Stop maximalisatie bij slepen van venster naar schermrand

3.6. Een irritante functie: als u een toepassingsvenster sleept naar de bovenrand van het scherm, dan maximaliseert het ineens. Hinderlijk en ergerlijk.

Zo schakelt u dat vervelende gedrag uit:
Menuknop - Instellingen - Instellingen- en systeembeheerder - Vensterbeheerder bijstellen - tabblad Toegankelijkheid: haal het vinkje weg bij:
Vensters automatisch tegelen bij beweging naar de schermrand

Installeer wat simpele spelletjes

3.7. Standaard zit er geen enkel spelletje in Linux Mint. Een tikje kaal....

Installeer dus wat aardige lichtgewicht-spelletjes die ook op een oude computer goed draaien: aisleriot (patience), gnome-mines (mijnen vegen), Quadrapassel (een soort Tetris) en gnome-sudoku (uitleg overbodig).

Installeren gaat gewoon via Programmabeheer. Of, wat een stuk sneller is, via een terminaltoverspreuk:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Kopieer en plak de volgende toverspreuk in de terminal (kopiëren en plakken doet u via een rechtsklik met de muis):

sudo apt-get install aisleriot gnome-cards-data gnome-mines quadrapassel gnome-sudoku

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Na installatie vindt u ze terug onder: Menu - Spelletjes.

Bij zeer weinig RAM-geheugen: schakel zRam in

3.8. Wanneer uw computer zeer weinig RAM-geheugen heeft (1 GB of minder), dan blijft het geheugengebrek een probleem, dat regelmatig voor een traag systeem kan zorgen. Zelfs met een verlaging van de swapneiging naar 5 (zie punt 1.4 in de linkerkolom van deze pagina).

In dat geval kunt u eens kijken of u betere resultaten kunt bereiken door het inschakelen van een experimentele kernelmodule, genaamd zRam. zRam zorgt ervoor, dat er een gecomprimeerd (samengeperst) virtueel geheugen oftewel swapbestand wordt aangemaakt in uw RAM-geheugen. De compressiefactor is de winst: daarmee "vergroot" u als het ware uw RAM-geheugen.

Let op: deze ingreep zou uw computer instabiel kunnen maken! Pas dit dus niet toe op een belangrijke computer.

De prijs die u hiervoor betaalt is drieledig:

- Uw processor wordt wat zwaarder belast, want die moet constant gaan comprimeren (inpakken) en decomprimeren (uitpakken).

- Als het systeem de RAM-swap heeft gevuld, zal het alsnog op de harde schijf moeten gaan swappen. Met een loodzwaar blok aan het been: het stuk geheugen dat opgeofferd is aan de RAM-swap.

- Het gaat vooralsnog om een experimentele module, dus deze extra laag van complexiteit zou voor instabiliteit kunnen zorgen.

Daarom raad ik zRam voorlopig alleen aan voor computers met zeer weinig RAM-geheugen, en ook dan alleen in combinatie met een verlaging van de swapneiging naar 30. Bovendien is zRam nog niet geschikt voor productiecomputers, maar alleen voor proefbakken en andere niet-essentiële computers.

Installeren gaat als volgt:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Kopieer en plak de volgende regel in het terminalvenster:

sudo apt-get install zram-config

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Herstart uw computer.


Controle

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Controleer de werking met de volgende terminalopdracht (kopieer en plak):

cat /proc/swaps

Druk op Enter.

Als het goed is, krijgt u dan een melding over één of meerdere /dev/zram-"partities". zRam is dan actief; u hoeft verder niets te doen.


Verwijdering

Als u zRam weer wil verwijderen, dan kan dat niet met de simpele terminalopdracht apt-get remove, maar alleen als volgt:

a. Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Tik in (kopieer en plak):

sudo apt-get purge zram-config

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

b. Herstart uw computer.

c. Controleer of de uitschakeling is gelukt, met de volgende terminalopdracht (kopieer en plak):

cat /proc/swaps

Druk op Enter.

Als het goed is, krijgt u nu geen melding meer over één of meerdere /dev/zram-"partities".

Truukje voor snelkoppelingen op het bureaublad

3.9. In Xfce zit een vervelende en nutteloze "bescherming van de gebruiker tegen zichzelf": als u een snelkoppeling voor een programma op het bureaublad wil starten, dan geeft Xfce daar soms een waarschuwing voor, omdat.... het bestand op een onveilige plek zou staan!

Mateloos mal, natuurlijk. U kunt dus gewoon klikken op "Markeer als uitvoerbaar", zoals aangegeven op onderstaande schermafdruk (klik erop om hem te vergroten):

Netwerkschijf (NAS) gebruiken met behulp van Gigolo

3.10. Uw netwerkschijf (NAS) kunt u benaderen met behulp van Gigolo.

Zet uw e-mail over van Outlook (Express) in Windows naar Thunderbird in Linux Mint

3.11. Als u in Windows gebruik maakt van Outlook of Outlook Express voor uw e-mail, dan kunt u uw e-mails en instellingen als volgt overzetten naar het e-mailprogramma Thunderbird in Linux Mint Xfce.

Schakel het cijfertoetsenblokje van uw toetsenbord in (Num Lock)

3.12. Hebt u een apart cijfertoetsenblokje, rechts op uw toetsenbord? Dan is het handig wanneer dat automatisch aan staat, zodat u het niet steeds handmatig in hoeft te schakelen door te drukken op de knop Num Lock.

Let op: gebruik deze instructie alleen dan, wanneer uw toetsenbord (laptop?) een apart cijfertoetsenblokje heeft! Want anders wil u beslist geen Num Lock hebben aanstaan.

De oplossing is deze:

a. Allereerst installeert u een hulpprogrammaatje.
Menuknop - Systeem - Synaptic pakketbeheer

zoekterm in Synaptic pakketbeheer: numlockx

Vink het aan en druk op de knop Toepassen. Dit zou in beginsel genoeg moeten zijn om het cijfertoetsenblokje automatisch in te schakelen tijdens de opstart. Maar soms is dat niet voldoende; in dat geval leest u hieronder wat u daaraan kunt doen.

b. Na het aanmelden kan het gebeuren dat Mint het cijfertoetsenblokje weer automatisch uitschakelt (zucht). Als dit bij u het geval is, dan kunt u dit ergerlijke gedrag als volgt corrigeren:

Menuknop - Instellingen - Sessie en opstart

Tabblad Automatische start van toepassing

Klik op Toevoegen

Naam:
Numlock aan

Opdracht:
sh -c "sleep 20 && numlockx on"

Klik op OK.

Dit zet Num Lock aan, 20 seconden na aanmelding. Deze vertraging is noodzakelijk, omdat het aanzetten moet geschieden nadat Mint de Num Lock heeft uitgezet.

c. Herstart uw computer (volledige herstart: simpelweg af- en aanmelden volstaat soms niet).

Let op: gebruikersvoorkeur, dus herhaal punt b in elk ander gebruikersaccount.

Maak beschikbare bijgewerkte pakketten duidelijker zichtbaar

3.13. Sommige mensen hebben moeite om het kleine blauwe pictogram in het systeemvak in de gaten te houden, dat meldt wanneer er nieuwe bijgewerkte pakketten zijn. Als volgt kunt u de beschikbare bijgewerkte pakketten duidelijker in beeld krijgen:

a. Haal eerst dit shellscript binnen.

b. Verplaats het daarna als volgt vanuit de map Downloads, naar de map Documenten:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Kopieer en plak de volgende toverspreuk in de terminal (het is één regel, kopiëren en plakken doet u via een rechtsklik met de muis):

mv -v ~/Downloads/controleer_op_bijgewerkte_pakketten-2.sh ~/Documenten

Druk op Enter.

c. Maak het vervolgens uitvoerbaar, met de volgende terminalopdracht:

chmod 755 ~/Documenten/controleer_op_bijgewerkte_pakketten-2.sh

Druk op Enter.

d. Daarna: Menuknop - Instellingen - Sessie en opstart

Tabblad Automatische start van toepassing

Klik op Toevoegen

Naam: Bijwerkcontrole

Opdracht: klik op de bladerknop bij dat invulveld en klik door naar het bestand controleer_op_bijgewerkte_pakketten-2.sh in uw map Documenten.

Klik op OK.

Nu zult u voortaan, 99 seconden na uw aanmelding in uw gebruikersaccount, het venster van Bijwerkbeheer te zien krijgen. Helaas ook wanneer er geen reparaties beschikbaar zijn, maar dat is in elk geval beter dan reparaties over het hoofd te zien...

Meerdere accounts: voorkom dat andere gebruikers bij de bestanden in uw account kunnen

3.14. Heeft u een computer met meerdere gebruikersaccounts? Dan kunt u zonder ingrijpende versleuteling, gemakkelijk andere gebruikers beletten om de bestanden in uw account te benaderen en te zien. En wel op de volgende wijze:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):

chmod -v 700 $HOME

Druk op Enter.

Herhaal dit in elk gebruikersaccount dat dezelfde bescherming nodig heeft.

Let op: dit beschermt u niet tegen iemand met rootrecht (sudo-recht)! Het houdt een vastberaden en ervaren gluurder niet tegen, maar het is wel een effectieve maatregel om "de eerlijke mensen buiten de deur te houden". Als dat niet genoeg is voor u: versleuteling van bestanden of zelfs van uw gehele persoonlijke map, is een stuk veiliger....

Indien u dit ooit ongedaan zou willen maken (maar waarom?), dan is ook dat gemakkelijk. Voor ongedaan maken kunt u deze opdrachtregel gebruiken:
chmod -v 755 $HOME

Maak met Timeshift een tweede momentopname met alle instellingswijzigingen

3.15. Bij punt 1.1 van dit lijstje hebt u waarschijnlijk al een eerste momentopname gemaakt met Timeshift. Maar u heeft inmiddels heel wat veranderd in uw systeem door het afwerken van de rest van het lijstje.

Daar heeft u veel tijd in gestoken, dus is het handig om een tweede momentopname te maken van uw netjes afgestelde en afgewerkte systeem. Inclusief alle instellingswijzigingen die alleen in uw persoonlijke gebruikersmap staan (daarover straks meer).

Dat doet u als volgt:

a. Verbind een externe harde schijf of USB-geheugenstaafje met uw computer.

b. Menuknop - Systeem - Timeshift

c. Klik op de knop Instellingen - Filters

Standaard zijn alle gebruikersmappen, inclusief de instellingen die daarin zitten, niet opgenomen in de momentopname. Dat is normaal gesproken ook verstandig, want u wilt niet dat bijvoorbeeld een pas gewijzigd document terug wordt gezet op de versie van drie weken geleden.... Of dat uw Thunderbird-email ineens naar het verleden wordt teruggezet.

Maar u zit nog aan het begin, en er zijn nog geen documenten in uw persoonlijke map. Dus zet bij elk gebruikersaccount het puntje, dat nu bij het minteken staat, bij het plusteken (uitgezonderd het account root, verander daar niets aan).

d. Klik op de knop Locatie en zorg ervoor, dat de momentopname terecht komt op uw externe harde schijf of USB-geheugenstaafje.

e. Maak de eenmalige momentopname.

f. Ontkoppel en verwijder de externe harde schijf of het USB-geheugenstaafje. Berg hem veilig op: u kunt in noodgevallen de momentopname zelfs weer terugzetten vanuit de "uitprobeersessie" van de Linux Mint-DVD (of live-USB).

Hulp vragen

4. Voor snelle en vriendelijke hulp in het Nederlands, kunt u terecht op de volgende fora:

a. Nederlands Ubuntuforum, onderdeel Andere distributies

b. Linux Mintforum voor Nederland (en Vlaanderen)

Nog meer tips?


5. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina