Firefox: stel hem optimaal in

Terug naar de thuispagina


Met een paar ingrepen in de instellingen, verbetert u de prestaties van Firefox in Linux Mint. Zo maakt u deze prima webbladeraar wat soepeler, lichter en fraaier.

Inhoud van deze pagina:

Maak Firefox 100 % Nederlands

1. Is uw Firefox (ineens) in het Engels? Dat kan twee redenen hebben:

a. U hebt Nederlands nog niet toegevoegd via de toepassing Talen. Let op: verwijder geen enkele Engelse taalvariant uit de lijst met geïnstalleerde talen! Dat veroorzaakt namelijk een storing die ook de Nederlandse vertaling treft.

b. U hebt zojuist een nieuwe Firefox binnengekregen via de bijgewerkte pakketten. In dat geval is een herstart van uw computer doorgaans voldoende, om uw Firefox (weer) volledig Nederlandstalig te maken.

Maak Nederlands de voorkeurstaal voor weergave van webpagina's

1.1. Het is heel raar, maar soms is Nederlands niet standaard ingesteld als de voorkeurstaal voor webpagina's. Ook al hebt u een geheel Nederlandstalig systeem, inclusief een Nederlandse Firefox.

Met de volgende twee stappen stelt u Nederlands alsnog in als voorkeurstaal voor het tonen van tekst in webpagina's in Firefox:

a. Allereerst kijkt u even na of de gewone instellingen goed staan:
Klik op de drie gestapelde liggende streepjes, rechtsboven in het Firefox-scherm - Voorkeuren - tabblad Algemeen - sectie Taal en Vormgeving:
Onderdeel Taal: klik op de knop Kiezen...
Indien nodig, selecteer een taal om toe te voegen: kies Nederlands [nl] , klik op Toevoegen en daarna op OK.

b. Tik in de adresbalk van Firefox in:

about:config

En druk op Enter.

U krijgt nu een waarschuwing te zien. Negeer die en klik op de blauwe knop "Ik aanvaard het risico!"

Tik in als zoekterm: intl.accept

Dubbelklik op intl.accept_languages

Vul de bestaande tekst aan, zodat er komt te staan:

nl-NL, nl, en-us, en

Klik op OK.

Sluit Firefox en start hem opnieuw.

Let op: dit is een gebruikersvoorkeur. Bij elk gebruikersaccount herhalen.

Menubalk zichtbaar in Firefox

2. Om onduidelijke redenen is de menubalk standaard niet zichtbaar in Firefox. Erg lastig. Zo laat u hem verschijnen:

Klik op de drie gestapelde liggende streepjes, rechtsboven in het Firefox-scherm - Aanpassen... - klik helemaal linksonder op de knop Werkbalken - vink aan: Menubalk

Verander de startpagina van Firefox in Google.nl

3. De Nederlandse Google is een handige startpagina voor Firefox. Ga eerst naar www.google.nl en doe daarna dit:

Menuknop van Firefox (met de drie liggende streepjes onder elkaar) - Voorkeuren

Tabblad Startpagina - onderdeel Startpagina en nieuwe vensters: selecteer Aangepaste URL's... en klik op de knop Huidige pagina's gebruiken

Stel Google in voor de zoekbalk van Firefox in Linux Mint

3.1. Linux Mint heeft Yahoo ingesteld als standaardzoekmachine in Firefox. Bovendien heeft Mint het lastig gemaakt om dat te veranderen in Google. Helaas, want veel mensen vinden Google prettiger. Zo bewerkstelligt u dat alsnog.

Laat Firefox zichzelf automatisch schoonmaken bij afsluiten

4. Bescherm uw privacy: u kunt Firefox instellen om zichzelf automatisch schoon te maken bij het afsluiten. Alle geschiedenis en alle koekjes worden dan vanzelf volledig verwijderd. Bovendien kunt u het "volgen" van uw activiteiten beperken.

U levert dan wel wat in aan gebruiksgemak, maar dat valt wel mee. De winst aan privacy is groot, en weegt ruimschoots op tegen de kleine vermindering van gebruiksgemak.

U doet dat als volgt:
Menuknop van Firefox (met de drie liggende streepjes onder elkaar) - Voorkeuren - tabblad Privacy & Beveiliging

a. Onderdeel Inhoudsblokkering: laat dit staan op Standaard, want anders kunnen sommige websites slechter gaan functioneren.

b. Onderdeel Cookies en websitegegevens: vink aan: Cookies en websitegegevens verwijderen zodra Firefox wordt gesloten

c. Onderdeel Geschiedenis: verander de instelling in:
Firefox zal: Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis

d. Zet nu een vinkje bij:
Geschiedenis wissen zodra Firefox sluit

e. Druk daarna op de knop "Instellingen..." achter "Geschiedenis wissen zodra Firefox sluit", en zet overal een vinkje bij, behalve bij Websitevoorkeuren. Klik op OK.

f. Onderdeel Adresbalk: haal het vinkje weg bij: Geschiedenis

U hebt zojuist ingesteld dat alle cookies automatisch worden weggegooid bij het sluiten van Firefox (in de vorige stappen), dus dit "volgen" tast uw privacy sowieso niet erg aan!

g. Onderdeel Firefox-gegevensverzameling en -gebruik: haal het vinkje weg bij: Firefox toestaan om technische en interactiegegevens naar Mozilla te verzenden

h. Sluit het tabblad Voorkeuren en u bent klaar.

Tip: het kan soms handig zijn om tijdens het internetten even een "schone lei" te forceren. Gewoon door Firefox even te sluiten en opnieuw te starten.

Beperk de opslag

5. Standaard kan Firefox veel teveel bestanden opslaan. Beperk het als volgt:

a. Tik in de adresbalk van Firefox:

about:config

Druk op Enter.

b. Nu krijgt u een waarschuwing te zien. Negeer die en klik op de blauwe knop "Ik aanvaard het risico!"

c. Tik in als zoekterm: cache

d. Dubbelklik op browser.cache.disk.smart_size.enabled die thans is ingesteld op de booleaanse waarde true, zodat die verandert in false.

e. Dubbelklik daarna op browser.cache.disk.capacity en verander de waarde in 102400.

Daarmee hebt u de maximale opslag beperkt tot 100 MB, wat meer dan genoeg is.

Let op (1): laat de overige cache-instellingen intact: gewoonlijk is het 't beste om een ingreep zo beperkt mogelijk te houden. Want dat beperkt het risico van onverwachte ongewenste neveneffecten.

Let op (2): dit is een gebruikersvoorkeur. Herhaal deze ingreep in elk gebruikersaccount.

Schakel spam door Web Push notifications uit

6. Firefox bevat standaard een "helse functie": Web Push notifications. Die stelt Firefox in staat om meldingen op uw scherm te vertonen van websites, zelfs als die websites niet in Firefox zijn geladen. Tijd voor wat sarcasme: wat zou daar nou in vredesnaam mis mee kunnen gaan?

In principe moet een webstek om uw toestemming vragen voor deze gruwel. Maar zelfs dan is het eenvoudigweg te gemakkelijk om een webstek dit wangedrag toe te staan, door een eenvoudige klikvergissing....

Dus raad ik aan om dit akelige ding volledig en blijvend uit te zetten voor alle webstekken, op de volgende wijze:

a. Tik in de adresbalk van Firefox:

about:config

Druk op Enter.

b. Nu krijgt u een waarschuwing te zien. Negeer die en klik op de blauwe knop "Ik aanvaard het risico!"

c. Tik in als zoekterm: webnotif

d. Dubbelklik op dom.webnotifications.enabled die thans is ingesteld op de booleaanse waarde true, zodat die verandert in false.

Let op (1): laat de overige webnotifications-instellingen intact: gewoonlijk is het 't beste om een ingreep zo beperkt mogelijk te houden. Want dat beperkt het risico van onverwachte ongewenste neveneffecten.

Let op (2): dit is een gebruikersvoorkeur. Herhaal deze ingreep in elk gebruikersaccount.

Liever klikkerdeklik hetzelfde bereiken? Meer handelingen, maar dat kan ook:
Menuknop Firefox (drie gestapelde streepjes) - Voorkeuren - Privacy & Beveiliging - Toestemmingen - Notificaties: klik op de knop Instellingen... - zet een vinkje bij: Nieuwe verzoeken voor het toestaan van notificaties blokkeren.

Schakel het geheugen van de adresbalk uit

7. Het geheugen van de adresbalk is eerder hinderlijk dan nuttig, wanneer u zelf rechtstreeks een webadres wil intikken. Een ergerlijke betweter: "wil je soms dit tikken?" Enfin, gelukkig kunt u deze ergernis als volgt uitschakelen:

Tik in de adresbalk van Firefox in:

about:config

En druk op Enter.

U krijgt nu een waarschuwing te zien. Negeer die en klik op de blauwe knop "Ik aanvaard het risico!

Tik in als zoekterm: maxrich

Dubbelklik op browser.urlbar.maxRichResults en zet de waarde op 0.

Klik op OK.

Let op (1): laat de overige maxRichResults-instellingen intact: gewoonlijk is het 't beste om een ingreep zo beperkt mogelijk te houden. Want dat beperkt het risico van onverwachte ongewenste neveneffecten.

Let op (2): dit is een gebruikersvoorkeur. Herhaal deze ingreep in elk gebruikersaccount.

Sommige videokaarten: schakel de hardwareversnelling uit in Firefox

8. Enkele videokaarten hebben er moeite mee: de hardwareversnelling die standaard aan staat in Firefox. Over het algemeen is dit een nuttige functie, die de prestaties verhoogt.

Maar hebt u beeldproblemen in Firefox (vertraging bij tikken van tekst, storingen bij filmpjes), probeer dan eens of het helpt wanneer u die uitschakelt:

Klik rechtsboven op de knop met de drie liggende streepjes - Voorkeuren - tabblad Algemeen - onderdeel Prestaties:
haal het vinkje weg bij: Aanbevolen prestatie-instellingen gebruiken en daarna ook bij: Hardwareversnelling gebruiken wanneer beschikbaar.
Sluit Firefox en start hem opnieuw.

Maak geen kerstboom van Firefox

9. Sommige extensies (add-ons) zijn leuk en handig. Maar ze hebben een paar belangrijke nadelen, want het zijn en blijven "programmaatjes in een programma":

- ze maken Firefox langzamer, zeker als het er veel zijn;
- ze kunnen elkaar storen, maar ook algemene storingen in Firefox veroorzaken;
- het is weleens gebeurd, dat er add-ons met schadelijke en kwaadaardige inhoud werden aangeboden. Vertrouw ze niet blindelings.

Maak dus geen kerstboom van Firefox: hang hem niet vol met allerlei extensies. Beperk u tot slechts enkele extensies, die belangrijk voor u zijn.

Strikt genomen vervuilen extensies en add-ons de schone programmacode van uw browser. Hou het vervuilingsniveau zo laag mogelijk....

Let op: wees vooral op uw hoede voor extensies (add-ons) die beweren dat ze Firefox sneller maken! Vaak doen ze meer kwaad dan goed. Gebruik ze liever niet.

Een (niet volledige!) lijst met problematische add-ons vindt u hier.

Probeer Firefox uit met een schone lei

9.1. Voor het oplossen van problemen kan het nuttig zijn om Firefox uit te proberen met een schone lei. Dus met een standaardprofiel en uitsluitend de add-ons en extensies die er standaard in zitten.

U kunt dat als volgt bereiken:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Nu gaat u uw huidige Firefoxprofiel uitschakelen door het te hernoemen. Kopieer en plak daarvoor de volgende opdrachtregel in de terminal:

mv -v ~/.mozilla ~/.mozillabackup

druk op Enter.

c. Stel nu zeker dat het standaardprofiel van Firefox aanwezig is in uw gebruikersmap. Kopieer en plak daarvoor de volgende opdrachtregel in de terminal:

cp -v -r /etc/skel/.mozilla ~/.mozilla

druk op Enter.

d. Sluit Firefox en start hem opnieuw. Hij zou nu een schone lei moeten hebben.

e. Doe uw proeven.

Als u klaar bent met uitproberen, dan kunt uw het oude profiel desgewenst als volgt terugzetten:

f. Verwijder allereerst de onlangs gemaakte profielmap, met de volgende terminalopdracht (kopieer en plak):
rm -v -r ~/.mozilla

g. Zet daarna het oude profiel terug, met deze terminalopdracht (kopieer en plak):
mv -v ~/.mozillabackup ~/.mozilla

h. Sluit Firefox en start hem opnieuw. Alles zou weer bij het oude moeten zijn.


Letters te klein op webpagina's? Vergroot het lettertype

10. Vergroten doet u als volgt:

Hiervoor gebruikt u sneltoetsen. Hou de Ctrl-toets ingedrukt en druk net zo veel keren op de plustoets ( + ), totdat de gewenste lettergrootte is bereikt.
Verkleinen: hou de Ctrl-toets ingedrukt en druk op de mintoets ( - ). Terug naar de standaardgrootte: Hou de Ctrl-toets ingedrukt en druk op de nultoets ( 0 ).

Dit vergroot echter zowel de tekst als de afbeeldingen. Daardoor worden de afbeeldingen vaak lelijk. Zet daarom de vergroting op "alleen tekst zoomen".

Dat doet u als volgt:

Maak eerst de menubalk van Firefox zichtbaar: werkbalk Firefox - rechtsklik rechts van het plusteken - vink aan: Menubalk

In de menubalk: Beeld - Zoomen - zet vinkje bij: Alleen tekst zoomen.

Let op: ook al ziet u geen hokje om het vinkje in te plaatsen, u kunt het vinkje wel degelijk zetten!

Voor netboekjes met kleine schermpjes kunt u ook gebruikmaken van een extensie voor het vergroten van het standaardlettertype.

Let op: wees zeer terughoudend met het installeren van extensies (add-ons) in Firefox: hoe meer extensies, hoe trager Firefox wordt.

Stel Adobe Flash Player goed in

11. Mint heeft standaard al Adobe Flash Player aan boord.

U kunt daarvan de standaardinstellingen verbeteren, en onder andere de weinig bekende Flash-cookies verwijderen. Helaas kan dat alleen via een merkwaardig en ongebruikelijk webgebaseerd gereedschapje van Macromedia. Als volgt:

a. Allereerst is er op sommige computers een noodingreep nodig om roze beeldverkleuring in Flash-filmpjes te voorkomen (alsook vastlopers van Firefox).

b. Ga vervolgens naar Adobe Flash Player Instellingenbeheer (Adobe Flash Player Settings Manager)

Let op: die webpagina is het gereedschapje zelf!

c. Nu opent de instellingenbeheerder zich met het tabblad Algemene privacy-instellingen. Klik hier op "Altijd vragen...". Of, als u een hogere mate van veiligheid wil, op "Altijd weigeren...". Zelf zet ik die overigens op "Altijd weigeren": ik moet er niet aan denken, dat mijn eigen computer mij ineens begint te bespioneren.

d. Klik nu op het volgende tabblad: Algemene opslaginstellingen.

Zet de schuifbalk op 10 KB (anders onthoudt hij mogelijk veel teveel informatie in uw cookies; slecht voor uw privacy). Dit is een maximum-omvang per cookie.

Wilt u nog meer bescherming van uw privacy, en neemt u de kans voor lief dat enkele websites niet helemaal correct werken (uw instellingen worden niet onthouden), stel het dan zo in:

e. Klik nu op het volgende tabblad:
Algemene beveiligingsinstellingen. Hier hoeft u niets te veranderen.

f. Klik nu op weer een ander tabblad:
Privacy-instellingen website. Klik hier op "Alle sites verwijderen".

g. Klik nu op het één na laatste tabblad: Opslaginstellingen website. Klik hier op "Alle sites verwijderen".

Mogelijk zult u af en toe deze instellingenbeheerder opnieuw willen draaien, om opgeslagen inhoud te verwijderen.

Handmatig verwijderen kan trouwens ook:
Klik in de zijbalk op het pictogram van uw Persoonlijke map.
Werkbalk: Beeld - vink aan: Verborgen bestanden tonen

Klik door naar:
.macromedia/Flash_Player/#SharedObjects/GHYUTR8MN (of zoiets)/

Gooi alles weg, wat daarin staat.

Schakel weergave in van DRM-inhoud

12. Digital Rights Management (DRM) is een akelige uitvinding. Maar het is nu eenmaal een gegeven, dat sommige webinhoud daarmee is bezwaard....

Zo schakelt u de weergave in van DRM-inhoud in Firefox:

Menuknop van Firefox (met de drie liggende streepjes onder elkaar) - Voorkeuren - Algemeen: zet een vinkje bij: DRM-beheerde inhoud afspelen

Ga voorzichtig om met het opslaan van wachtwoorden

13. Het is handig om de wachtwoorden op te slaan van websites die u bezoekt. Maar u wil natuurlijk voorkomen dat die in verkeerde handen vallen. Firefox is daar weliswaar tegen beveiligd, maar de wachtwoorden zijn niet versleuteld en de beveiliging van Firefox heeft in het verleden al eens gefaald op dit punt.

Maak er daarom een gewoonte van om de belangrijkste wachtwoorden niet op te slaan (zoals die van web-email en dergelijke). Beperk de opslag tot de wachtwoorden van tamelijk onbelangrijke websites.

Optimaliseer af en toe de Places-gegevensbank

14. In uw Firefoxprofiel zit een sqlite-gegevensbank genaamd Places, die na langdurig gebruik op een opgezwollen gatenkaas gaat lijken. Daardoor wordt uw Firefox langzamer.

U kunt dan uw Firefox wat versnellen, door die gegevensbank te optimaliseren: u maakt van de opgeblazen gatenkaas dan weer een compacte kleinere kaas. Dat kan als volgt:

Tik in de adresbalk van Firefox in:

about:support

En druk op Enter.

Bijna onderaan op de pagina die u dan te zien krijgt, ziet u een kopje genaamd Places-database. Klik daarbij op de knop Integriteit verifiëren.

Klaar! Herhaal dit eens per maand, dan verliest uw Firefox tenminste geen snelheid door een opzwellende gegevensbank.

Optie: draai Firefox vanuit een veilige zandbak

15. Het is mogelijk om Firefox te draaien vanuit een beveiligde zandbak, waardoor u inbraak in uw persoonlijke map en ellende door de invoegtoepassing Adobe Flash Player, voorkómt.

Deze oplossing is in de praktijk nauwelijks hinderlijk en kost slechts weinig extra systeemkracht, terwijl u de veiligheid van uw webbrowser flink verhoogt. Daarom is het beslist een aanrader.

U kunt dit bereiken door deze handleiding toe te passen.

Optie: uw Firefox ontdoen van verknoeide instellingen

16. Zijn de instellingen van uw Firefox in de war (wat soms wordt veroorzaakt door rotte, schimmige of zelfs kwaadaardige add-ons)? Dan is het 't beste om te herbeginnen met een schone webbrowser. Daarvoor kunt u toepassen wat hierboven staat bij punt 9.1.

Optie: leeg nieuw tabblad

17. Firefox opent nieuwe tabbladen met een verkleinde weergave van de laatst bezochte websites. Als u liever een leeg nieuw tabblad heeft, dan kan dat gelukkig ook, en wel als volgt:

Klik op het tandwielpictogram rechtsboven in het nieuwe tabblad - zet een vinkje bij: Lege pagina tonen

Optie: spellingscontrole toevoegen voor een andere taal

18. De spellingscontrole in Firefox op een andere taal dan Nederlands zetten is makkelijk: open Firefox en tik vervolgens een tekst in op een website, bijvoorbeeld een bericht voor het Nederlandstalige Ubuntuforum.

Rechtsklik met de muis op een willekeurig rood onderstreept niet-Nederlands woord in uw bericht. Kies dan Talen - Woordenboeken toevoegen...

Vervolgens kunt u een add-on installeren die het woordenboek bevat van de andere taal, waardoor de spellingscontrole in Firefox van taal verandert.

Dit woordenboek doet overigens meteen ook dienst in Thunderbird, indien dat uw e-mailprogramma is.

Let op: de servers van Mozilla, waar het woordenboekbestand op staat, zijn soms erg sloom. Geduldig afwachten is dan het devies...

Nog meer tips?


19. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina