75 tips en trucs voor Linux Mint (deel 2)

Terug naar de thuispagina


75 handige tips en trucs voor Linux Mint (DEEL 2)

Inhoud van deze pagina:

Deze pagina is een vervolg op deel 1. Er is ook nog een deel 3 en een deel 4.

Linux Mint op USB-geheugenstaafje met blijvende instellingen en documenten

1. U kunt een Live-versie van Linux Mint op een USB-geheugenstaafje installeren, die zijn instellingen en documenten bewaart na herstart(!).

De interne harde schijf van uw computer wordt volledig met rust gelaten; het gaat allemaal zonder opstartlader Grub. Zonder risico's dus.

De handleiding daarvoor vindt u hier.

Kopieer Youtube-filmpjes op uw harde schijf

2. Het is gelukkig mogelijk om filmpjes (zoals die staan op Youtube) te bewaren op uw harde schijf. Daar bestaan verschillende add-ons en extensies voor, maar die willen veel teveel van u weten of bestoken u teveel met reclame.

Dat kan beter, en wel met het programma youtube-dl. Dat is een terminalprogramma, maar heel eenvoudig te bedienen. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Eerst installeert u youtube-dl samen met een hulpmiddel voor het bijwerken ervan. Kopieer en plak hiertoe de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo apt-get install python3-pip youtube-dl

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Werk nu eerst youtube-dl bij naar de nieuwste versie. Kopieer en plak daarvoor de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo -H pip3 install --upgrade youtube-dl

Druk op Enter.

d. Ga nu met uw webverkenner naar de YouTube-video die u wilt binnenhalen. Rechtsklik erop en kies: Video-URL kopiëren.

e. Dan tikt u in de terminal:

youtube-dl plak-hier-de-url-van-uw-video --format mp4

Bijvoorbeeld, voor deze Keltische vioolvideo (die een Creative Commons-licentie heeft, dus binnenhalen is toegestaan):

youtube-dl https://youtu.be/O2GwKS3XeL8 --format mp4

Druk op Enter.

Nu zou de video moeten worden binnengehaald als een .mp4-bestand in uw persoonlijke map (niet in de submap Downloads, noch in enige andere submap).

Verwijder de herstelpartitie uit het Grubmenu

3. Veel computers hebben een "verborgen" herstelpartitie op de harde schijf, om Windows schoon terug te kunnen zetten naar zijn fabrieksinstellingen. Die partitie is niet zichtbaar in Windows, maar wel in Linux. Op zich is dat geen probleem.

Maar lastig is wel, dat de herstelfunctie ook zichtbaar is in het Grubmenu (het opstartscherm, waar u kunt kiezen welk besturingssysteem u wilt opstarten). Een foute opstartkeuze is snel gemaakt....

U ziet dan namelijk een extra Windows-opstartmogelijkheid, genaamd Windows NT/XP/2000 of Windows Vista (afhankelijk van welke "motor" de fabrikant heeft gebruikt voor het herstelprogramma: deze motor kan zelf een andere Windowsversie zijn dan de Windows die hij herstelt!).

Het herstelprogramma zelf kunt u natuurlijk beter niet verwijderen. Maar de vermelding in het opstartmenu wel. Het herstelprogramma verwijderen uit het Grubmenu, kunt u als volgt doen.

Maak het Grubmenu mooi

4. Het Grubmenu kunt u als volgt mooi maken.

Partitie van Linux Mint vergroten

5. Wilt u de partitie van Linux Mint vergroten? Dan hoeft u gelukkig Linux Mint niet te herinstalleren! U kunt namelijk het volgende doen:

Start Linux Mint op vanaf de DVD.

Nadat de opstart is voltooid, klikt u op de Menuknop. Gebruik daarin de zoekterm gparted
Klik op Gparted Partition Editor

Verklein eerst de partitie die kleiner kan, met behulp van de werkbalkknop Resize/Move, zodat er vrije ruimte ontstaat.

Vergroot daarna de partitie die te klein is, eveneens met de knop Resize/Move, met de beschikbaar gekomen vrije ruimte. Geef Linux Mint bij voorkeur niet minder dan 20 GB.

Als Linux Mint op een logische partitie staat, dan moet u eerst de onderliggende primaire extended partitie vergroten, voordat u de logische partitie groter kunt maken. Uitleg over het verschil tussen logische en primaire partities vindt u hier.

Let op: kies alleen aangrenzende partities voor de ruimteverplaatsing.
Een "move"-operatie kan makkelijk uren duren! Onderbreek dit proces beslist niet. In geval van een laptop: zorg ervoor, dat hij aan de netvoeding hangt (en dus niet op de accu werkt).

Druk op de knop Apply.

Herstart uw computer normaal (zonder DVD): alles staat nu goed.

Let op: Bij een tweevoudig opstartbare computer met Windows, waarbij u ruimte van de Windowspartitie hebt afgepakt, moet Windows zichzelf nu eerst even instellen op zijn nieuwe partitiegrootte.

Bij het starten van Windows krijgt u eerst een "foutmelding", waarna Windows een schijfcontrole uitvoert en zichzelf instelt op de nieuwe partitieruimte. Laat dit proces rustig zijn gang gaan. Daarna is alles in orde.

Verbeter eventueel de werking van uw processor

6. U kunt mogelijk de werking van uw centrale processor mogelijk verbeteren, door het toepassen van de nieuwste microcode van Intel of AMD. Die verbetert de werking van uw processor, doordat hij fouten in de bestaande microcode corrigeert.

Normaal gesproken zit nieuwere microcode in BIOS-actualiseringen voor uw moederbord, en in de bijgewerkte pakketten die u binnenkrijgt van uw Linux. Maar wanneer de moederbordfabrikant daarmee achterblijft, en wanneer uw Linux niet snel genoeg daarmee is, dan kunt u dus deze ingreep plegen. Deze microcode wordt dan telkens geladen bij het opstarten van het besturingssysteem (kan alleen bij Linux), en verdwijnt telkens weer wanneer u uw Mint afsluit.

Let op: gevaarlijke ingreep, die voor zware systeemstoringen kan zorgen! Pas hem dus alleen toe, wanneer uw processor niet goed functioneert.

De aanpak is als volgt.

Zet per ongeluk verwijderde bladwijzers terug in bestandbeheerder Nemo

7. Een foutje is vlug gemaakt: als u per ongeluk een element (bladwijzer) verwijdert in het linkerpaneel van bestandbeheerder Nemo (de bestandbeheerder van Cinnamon), dan kunt u dat als volgt herstellen. Een voorbeeld is het makkelijkste:

Stel, u hebt per ongeluk de map Downloads verwijderd uit het linkerpaneel van Nemo. Ga dan via het rechterpaneel naar de map Downloads - werkbalk Bestandbeheer: Bladwijzers - Toevoegen aan bladwijzers.

Dan doet u dit: werkbalk Bestandbeheer - Bladwijzers - Bladwijzers bewerken... - sleep Downloads naar de gewenste positie. Klaar!

Hulp op afstand: hoe verleen of krijg ik die?

8. Daarvoor is een functie standaard ingebouwd in Linux Mint.

Let op: dit vormt een veiligheidsrisico! Gebruik dit alleen wanneer het echt moet, en kies dan sterke wachtwoorden.

U bedient het als volgt:

Klik op de Menuknop. Gebruik daarin de zoekterm Delen
Klik op Werkomgeving delen

Delen: vink aan: Andere gebruikers toestaan uw bureaublad te bekijken

Sluit dit voorkeurenscherm en gebruik als nieuwe zoekterm in het menu, het woord Vinagre

Klik wederom op Werkomgeving delen.

Let op: in de router van de hulpvrager (niet bij de hulpverlener) moet "port forwarding" zijn ingesteld voor poort 5900.

Open hiervoor de configuratie van de router. Onderstaand ziet u een voorbeeld-schermafdruk van de instelling van de router (scherm verschilt per router: dit is een Linksys WRT54GL). Klik op de afbeelding voor een vergroting:

In bovenstaande voorbeeld-schermafdruk staat het IP-adres van de computer van de hulpvrager, op 192.168.1.100. Maar dat is slechts een voorbeeld. De hulpvrager kan als volgt nagaan welk IP-adres hij moet invullen in zijn router:

Klik op pictogram van Netwerkbeheer - Verbindingsinformatie - IP-adres

Na de hulpverlening kan de hulpvrager deze port forwarding het beste weer uitschakelen, uit veiligheidsoogpunt.

Let op: heeft de hulpvrager een firewall aanstaan op zijn computer? Laat de hulpvrager die dan eerst even (tijdelijk!) uitzetten. Alleen de firewall op zijn computer (softwarematige firewall in Linux Mint), want een eventueel aanwezige hardwarematige firewall in de router, is immers inmiddels ingesteld om poort 5900 open te zetten.

Bediening van de softwarematige firewall in Linux Mint kan met Uncomplicated Firewall (ufw), die standaard is geïnstalleerd: zie Veiligheid in Linux Mint.

De firewall van de hulpverlener kan gewoon blijven aanstaan, zowel in zijn router als in Linux Mint: de hulpvrager is de enige die zijn computer toegankelijk moet maken.

Let op: zowel de hulpverlener als de hulpvrager moeten uiteraard gelijktijdig beschikken over een werkende internetverbinding (duh....).

Tekst zuiveren van verborgen opmaakcodes

9. U kent het probleem waarschijnlijk wel: u wilt een stuk tekst kopiëren uit een bepaalde bron, maar dat zit stikvol verborgen opmaakcodes als vetgedrukt, schuingedrukt, aparte lettertypes enzovoorts.

Erg lastig, want die codes sturen de opmaak van uw doeldocument soms helemaal in de war.

Via een kleine omweg kunt u gekopieerde tekst zuiveren van alle verborgen opmaakcodes. Namelijk via een simpel kladblokje als Xed.

- Kopieer (met de muis) het tekstblok dat u wilt zuiveren van alle codes, en plak het in kladblokje Xed.

- Kopieer nu het tekstblok dat in kladblokje Xed staat (nieuwe kopieerhandeling dus).

- Vervolgens opent u het doeldocument, en daar plakt u het tekstblok in. Helemaal "schoon en door de wasmachine gehaald".

Verbeter het uiterlijk van afbeeldingbewerker GIMP

10. Fotobewerker GIMP is een prima programma, maar de bedieningsschil is nogal warrig wanneer u werkt met de drie losse programmavensters. U kunt de drie losse vensters samenvoegen tot één venster, en wel als volgt:
Werkbalk GIMP - Vensters - vink aan: Enkelvenstermodus

Bespaar inkt met Ecolettertype

11. U kunt inkt besparen met het schreefloze ecologische lettertype Ecofont, dat u hier kunt ophalen.

Is die webstek onbereikbaar? Haal het lettertype dan hier: ecolettertype
De maker stelt het lettertype vrij beschikbaar onder de GPL.

Hoe u lettertypen kunt installeren leest u hier (punt 12).

Meet uw internetsnelheid

12. De snelheid van uw internetverbinding kunt u hier meten.

Waar zitten de installatiepakketten van de pakketbronnen van Ubuntu en Linux Mint?

13. Alleen voor gevorderden: de installatiepakketten van de Ubuntu-pakketbronnen (Main, Multiverse, Restricted en Universe) zitten hier: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/

De specifieke installatiepakketjes voor Linux Mint zitten hier: http://packages.linuxmint.com

Vermijd 10 fatale vergissingen

14. Er zijn 10 dingen die u beslist wilt vermijden, als u uw Linux Mint gezond wilt houden.

Hoe beveilig ik mijn draadloze netwerk?

15. Dat kunt u het beste zo doen: draadloze veiligheid.

Hoe importeer ik mijn Favorieten (Bladwijzers) in Firefox?

16. Als u in Windows een flink aantal Favorieten hebt verzameld in Internet Explorer (of Bladwijzers in Firefox), dan is het handig als u die overzet naar Firefox in Linux Mint. Dit is gelukkig heel eenvoudig.

a. Voor zover van toepassing: installeer Firefox in Windows, en laat hem de Favorieten importeren in zijn Bladwijzers (dat stelt Firefox automatisch aan u voor, bij het installeren).

b. Open Firefox (nog steeds in Windows).

Werkbalk Firefox:

Bladwijzerknop - helemaal onderaan: Alle bladwijzers tonen - Importeren en reservekopie maken - reservekopie maken...

Zet de reservekopie (genaamd Bladwijzers datum_van_vandaag.json) op een USB-geheugenstaafje.

Dit bestand kunt u straks in Linux weer importeren in Firefox. Kies dan voor Bladwijzerknop - helemaal onderaan: Alle bladwijzers tonen - Importeren en reservekopie maken - Herstellen - Bestand kiezen...

Let op: in Ubuntu verschijnt "Importeren en reservekopie maken" in de systeemwerkbalk (beweeg uw muis daarheen). Heel onhandig, maar het is niet anders.

Ik wil een etiket (label) geven aan een partitie

17. Makkelijk een etiketje plakken op een EXT4-partitie, doet u met het terminalprogramma e2label.

Voorbeeld voor partitie sda7, die u het etiket "appelflap" wilt geven:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):

sudo e2label /dev/sda7 appelflap

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Daarna volledige herstart van uw PC.

Overal in uw grafische omgeving heet sda7 nu appelflap, maar onder de motorkap heet hij nog steeds sda7.

Let op: e2label werkt alleen bij partities die geformatteerd zijn in EXT4, EXT3 of EXT2. Dus niet bij FAT, FAT32, NTFS en ook niet bij de swap.

Rechten wijzigen op een externe harde schijf

18. Een externe harde schijf is handig. EXT4 is de beste formattering, want dan hebt u geen last van fragmentatie. Formatteren doet u het beste met Gparted, liefst nadat u bent opgestart met de DVD van Linux Mint.

Maar iedere gebruiker van de schijf, moet er naderhand wel op kunnen lezen en schrijven. Daarvoor moet u de rechten aanpassen, zodat de schijf algemeen toegankelijk wordt.

De rechten op EXT4-partities of EXT3-partities van een externe harde schijf kunt u via de terminal wijzigen, en wel als volgt.

Let op: dit werkt niet bij NTFS-geformatteerde partities, maar alleen bij EXT2, EXT3 of EXT4.

a. Koppel de externe schijf aan. Kijk wat de naam is van de aangekoppelde externe schijf. In dit voorbeeld ga ik uit van een externe schijf met het etiket Opslag, maar dat kan bij u anders zijn.

Als de koppeling plaatsvindt op basis van een etiket (zelfbedachte naam), zoals Mijn_Opslagschijf, let er dan op dat het etiket geen spaties mag bevatten. Haal eerst de spatie weg uit de naam en maak er bijvoorbeeld een laagliggend_streepje van.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster (vervang UwGebruikersNaam door.... uw gebruikersnaam, en Opslag door het etiket van uw schijf):

sudo chmod -R 777 /media/UwGebruikersNaam/Opslag

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Ontkoppel (unmount) de externe harde schijf softwarematig op uw bureaublad (rechtsklik muis op het pictogram in de zijbalk - Veilig verwijderen)

d. Zet de stroom van de externe harde schijf uit

e. Trek de USB-kabel uit de computer

f. Stop de USB-kabel weer terug

g. Zet de stroom van de externe harde schijf weer aan

h. Koppel de schijf aan (gaat waarschijnlijk automatisch).

Nu staan de rechten goed. Iedereen kan onbeperkt lezen en schrijven op de externe schijf.

Let op: u zult regelmatig bovengenoemde chmod-opdracht opnieuw willen uitvoeren, want de rechtenwijziging heeft alleen betrekking op bestaande bestanden op de externe schijf en niet op later toegevoegde.

Rechten wijzigen kan overigens ook via de grafische schil, met het programma Double Commander. Zie daarvoor deze instructie.

Vergroot de bruikbare ruimte op een partitie geformatteerd in EXT4, EXT3 of EXT2

19. Standaard reserveert Linux 5 % van de ruimte op een partitie die is geformatteerd in EXT4, EXT3 of EXT2, voor root. Die ruimte is dus niet te gebruiken.

Nu lijkt 5 % niet veel, maar met de tegenwoordige grote schijven tikt dit toch aardig aan. Als u een harde schijf heeft van 40 GB of meer, dan kunt u de root-reservering beter verlagen naar 1 %. Dat doet u als volgt.

Ik gebruik hier als voorbeeld een externe harde schijf, die één EXT4-partitie heeft, genaamd sdb1.

a. Ontkoppel de partitie sdb1 (doe deze ingreep desnoods vanaf de DVD van Ubuntu of Linux Mint, als het om systeempartities gaat).

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo tune2fs -m 1 /dev/sdb1

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Nu is de root-reservering voor sdb1 verlaagd naar 1 %. U hebt dus 4 % ruimtewinst behaald.

Enige gebruiker? Zet Linux Mint op "automatisch aanmelden"

20. Als u de enige gebruiker bent van uw computer, dan is het soms handig om Linux Mint te zetten op "automatisch aanmelden". Dat doet u als volgt:

(tekst in aanbouw)

Let op: gebruikt u draadloos internet? Kijk dan ook even naar deze tip.

Nog meer? Deel 1, 3 en 4 van de Tips en trucs voor Linux Mint

21. Deze pagina bevat deel twee van de Tips en trucs voor Linux Mint. U vindt deel één hierdeel drie hier en deel vier hier.


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina