64 veel gestelde vragen over Linux Mint (deel 4)

Terug naar de thuispagina


FAQ: 64 veel gestelde vragen over Linux Mint (DEEL 4)

Inhoud van deze pagina:

Deze pagina is een vervolg op deel 3. Er is ook nog een deel 1 en een deel 2.

Hoe kan ik het opstartmenu van Grub zichtbaar maken?

1. Op een enkelvoudig opstartbare computer met alleen Linux Mint, krijgt u het opstartmenu van Grub nooit te zien. In zo'n geval kunt u dat opstartmenu alsnog zichtbaar maken wanneer u uw computer aanzet, door één keer op de Esc-toets te drukken, direct na het verdwijnen van het BIOS-scherm.

Echter, het aanslaan van de Esc-toets op precies het juiste moment, kan lastig zijn. In dat geval kunt u de Esc-toets ook herhaaldelijk aanslaan, meteen na het verdwijnen van het BIOS-scherm. Dat verhoogt uw kansen op succes, maar u zult daardoor eindigen in een "kale" Grub-opdrachtregel zonder menu.

Maak u echter geen zorgen: in die Grub-opdrachtregel tikt u in: normal en drukt u op Enter. Begin direct daarna wederom met het herhaaldelijk aanslaan van de Esc-toets, totdat het menu alsnog verschijnt.

Dit keer hoeft u niet bang te zijn dat u de Esc-toets te veel keren aanslaat: het meermaals indrukken van de Esc-toets zal in dit stadium geen kale Grub-opdrachtregel opleveren, maar eindelijk het langverwachte opstartmenu.

pkexec en admin:// versus sudo: wat is het verschil?

2. sudo vs. admin:// en pkexec: het is een veel gestelde vraag....

Het korte antwoord is: sudo is uitsluitend bedoeld voor toepassingen die puur en alleen voor de terminal zijn en die dus geen grafische gebruikersschil hebben.

pkexec en admin:// daarentegen, zijn de opvolgers van gksu en gksudo. Zij zijn juist wel bedoeld voor programma's met een grafische gebruikersschil.

Een uitgebreide uitleg leest u hier.

Kan ik veilig 'sudo -i' of 'sudo -H' gebruiken in plaats van admin:// of pkexec?

3. Nee. Helaas is het zo, dat sommige handleidingen op het web aanraden om "sudo -i" of "sudo -H" te gebruiken voor het starten van grafische toepassingen met rootbevoegdheid. Dat is een slecht advies.

Een uitgebreide uitleg leest u hier.

Hoe kan ik programmatuurfouten melden?

4. Fouten die u in programma's aantreft, meldt u het beste bij de ontwikkelaars ervan. In veel gevallen zijn dat niet de ontwikkelaars van Linux Mint, maar de bovenstroomse makers van een bepaald programma.

Met de volgende terminalopdracht achterhaalt u, wie dat zijn:

apt show pakketnaam

Voorbeeld voor het programma Simple Scan (naam onder de motorkap: simple-scan):

apt show simple-scan

Hoe kan ik in Linux Mint automatisch aanmelden instellen?

5. Als u in Linux Mint achteraf "automatisch aanmelden" wilt instellen voor LightDM (de standaard-aanmeldbeheerder in Linux Mint), dan gaat dat als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal, om een nieuw tekstbestand aan te maken:

sudo touch /etc/lightdm/lightdm.conf

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu ziet u niets wanneer u uw wachtwoord intikt, u ziet zelfs geen sterretjes, dat is normaal. In Linux Mint ziet u wel sterretjes wanneer u uw wachtwoord intikt. Druk opnieuw op Enter.

c. Daarna gaat u het nieuw-aangemaakte bestand bewerken. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

xed admin:///etc/lightdm/lightdm.conf

(de drie achtereenvolgende schuine streepjes zijn zo bedoeld en zijn dus geen tikfout)

Druk op Enter. U moet uw wachtwoord twee keer inkloppen, dat is normaal.

d. Nu opent zich het nieuwe tekstbestand, dat leeg zou moeten zijn. Indien het niet leeg is: verwijder alle bestaande tekst. Kopieer en plak de volgende regels in het lege (of leeg gemaakte) tekstbestand:

[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-user=uw_eigen_gebruikersnaam
autologin-user-timeout=0


e. Vervang nu uw_eigen_gebruikersnaam door..... uw eigen gebruikersnaam (Je Verwacht Het Niet). Let op: hoofdletters in de gebruikersnaam zijn niet toegestaan.

Nogmaals: tik uw gebruikersnaam in met uitsluitend kleine letters, want gebruikersnamen hebben "onder de motorkap" geen hoofdletters!

Een voorbeeld met gebruiker "Jantje":

[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-user=jantje
autologin-user-timeout=0


f. Sla daarna het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

g. Herstart uw computer. U zou nu automatisch moeten worden aangemeld in uw gebruikersaccount.

Hoe kan ik automatisch aanmelden weer ongedaan maken?

5.1. Automatisch aanmelden ongedaan maken in Linux Mint met de standaard-aanmeldbeheerder LightDM, doet u zo:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal, om het speciale instellingenbestand te wissen dat de automatische aanmelding inschakelt (geen zorgen, want dat is het enige wat erin staat):

sudo rm -v /etc/lightdm/lightdm.conf

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu ziet u niets wanneer u dat intikt, zelfs geen sterretjes, dat hoort zo. In Linux Mint ziet u wel sterretjes wanneer u uw wachtwoord intikt. Druk opnieuw op Enter.

c. Herstart uw computer. U zou nu in het aanmeldvenster moeten belanden.

Welke soorten systeemkernen zijn er?

6. Er zijn twee soorten systeemkernen: langdurig ondersteunde systeemkernen (Long Term Supported oftewel LTS) en systeemkernen voor apparatuurondersteuning (Hardware Enablement oftewel HWE).

Linux Mint 20, 20.1 en 20.2 zijn uitgebracht met een LTS-systeemkern, namelijk 5.4.x. Deze systeemkernserie zal worden ondersteund voor de volledige vijf jaar van de ondersteunde levensduur van de Mint 20-reeks. Dus om een systeemkern te hebben met de nieuwste veiligheidsreparaties, kunt u altijd bij 5.4.x blijven. U zult nooit worden gedwongen om over te stappen naar een nieuwere serie.

Met ingang van Linux Mint 20.3 zal Mint echter waarschijnlijk standaard een HWE-systeemkern hebben. Dat is een systeemkernserie die slechts gedurende korte tijd wordt ondersteund.

Dat betekent: als u altijd veiligheidsreparaties wilt ontvangen voor de systeemkern, dan zult u bij een schoon geïnstalleerde Linux Mint 20.3, dus van tijd tot tijd moeten overstappen naar een nieuwere systeemkernserie. Zo'n nieuwere systeemkernserie zal u worden aangeboden in Bijwerkbeheer, zodra uw huidige HWE-systeemkernserie het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

De reden voor het bestaan van kortlevende HWE-systeemkernen is eenvoudig: ondersteuning voor nieuwe apparatuur. De stuurprogramma's zitten in de systeemkern; al heel snel wordt nieuw uitgebrachte apparatuur te nieuw voor de LTS-systeemkern. Daarom heeft Mint HWE-systeemkernen nodig om ook gebruik te kunnen maken van zulke splinternieuwe apparatuur.

Let op: ook bij de systeemkernploeg van Linus Torvalds hanteert men de begrippen LTS-systeemkern en gewone systeemkern. Dat staat echter los van de procedures bij Linux Mint.

Vreet Linux mijn RAM-geheugen op?

7. Het kan ooit lijken alsof uw Linux overmatig veel RAM-geheugen gebruikt. Meestal is dat slechts schijnbaar zo, en is er niets aan de hand. Hier wordt dat nader uitgelegd.

Hoe kan ik zien welke bovenstroomse systeemkernversie ik heb?

8. Het Canonical Kernel Team, dat de systeemkernen maakt voor Ubuntu en Linux Mint, gebruikt zijn eigen nummering. Die komt niet helemaal overeen met de bovenstroomse nummering van systeemkernen bij kernel.org, waar de Linux-systeemkernen worden geboren.

Dat is soms lastig, want zo wordt het moeilijker om snel te bekijken welke belangrijke nieuwe verbeteringen erin zitten. De media noemen immers doorgaans alleen het versienummer van kernel.org.

Zo ziet u precies welke bovenstroomse systeemkern is gebruikt voor het vervaardigen van uw systeemkern:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

cat /proc/version_signature

Druk op Enter.

Het eerste gedeelte van de uitvoer toont de nummering door het Canonical Kernel Team, en het laatste deel toont de bovenstroomse systeemkernversie die ervoor is gebruikt.

Bijvoorbeeld, op één van mijn machines:

pjotr@ideacentre:~$ cat /proc/version_signature
Ubuntu 5.4.0-45.49-generic 5.4.55


De versie van de aangepaste bovenstroomse systeemkern in het voorbeeld, is 5.4.55.

Hoe kan ik zien welke schijven en partities ik heb?

9. U kunt natuurlijk altijd uw computer opstarten vanaf de Mint-DVD en vervolgens GParted starten. Dat geeft u alle informatie over uw schijven en partities. Maar deze methode is veel sneller:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak het volgende woord in de terminal:

lsblk

Druk op Enter.

Wilt u zien hoe vol de partities zijn? Voer dan deze opdracht uit in de terminal:

df

Zelfde informatie over de volheid, maar met het ombelangrijke tijdelijke bestandssysteem eruit gefilterd:

df -h --exclude-type=tmpfs

In veel gevallen volstaat de informatie die u dan te zien krijgt. Hebt u meer informatie nodig, start dan GParted op de bovenbeschreven wijze.

Hoe kan ik het geheugen wissen van zoeken en vervangen in tekstbewerker Xed?

10. Het geheugen van zoeken en vervangen in tekstbewerker Xed, kunt u als volgt leegmaken:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal om de geschiedenis van zoeken te verwijderen:

gsettings reset org.x.editor.state.history-entry history-search-for

Druk op Enter.

c. Kopieer en plak daarna de volgende opdrachtregel in de terminal om de geschiedenis van vervangen te verwijderen:

gsettings reset org.x.editor.state.history-entry history-replace-with

Druk op Enter.

Waar zitten de installatiepakketten van de pakketbronnen van Ubuntu en Linux Mint?

11. Alleen voor gevorderden: de installatiepakketten van de Ubuntu-pakketbronnen (Main, Multiverse, Restricted en Universe) zitten hier: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/

De specifieke installatiepakketjes voor Linux Mint zitten hier: http://packages.linuxmint.com

Hoe krijg ik zonder internet een nieuwe systeemkern in Linux Mint of Ubuntu?

12. Als u Linux Mint of Ubuntu hebt geïnstalleerd en u wilt daarin een nieuwe systeemkern installeren zonder dat u internetverbinding heeft, dan kan dat als volgt:

Haal op een andere computer die wel internetverbinding heeft, bij Ubuntu de drie installatiepakketten voor de nieuwe systeemkern binnen. Dat kan zelfs een Windowsmachine zijn! Zet die op een USB-geheugenstaafje, prik dat geheugenstaafje vervolgens in uw internetloze machine en installeer de drie systeemkernpakketten in de juiste volgorde. Installeren gaat door simpelweg te dubbelklikken op een installatiepakket.

De juiste volgorde is: 1. linux-modules-xxx-generic, 2. linux-image-xxx-generic en 3. linux-modules-extra-xxx-generic. Uiteraard moet het dan wel om een systeemkern gaan die wordt ondersteund in uw versie van Linux Mint of Ubuntu.

Bijvoorbeeld, om systeemkern 5.3.0-23 (64-bits) te installeren in een internetloze Linux Mint 19.3 of Ubuntu 18.04.3, haalt u de volgende drie pakketten binnen (ze staan vermeld in de installatievolgorde):

http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux-hwe-edge/linux-modules-5.3.0-23-generic_5.3.0-23.25~18.04.2_amd64.deb

http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux-signed-hwe-edge/linux-image-5.3.0-23-generic_5.3.0-23.25~18.04.2_amd64.deb

http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux-hwe-edge/linux-modules-extra-5.3.0-23-generic_5.3.0-23.25~18.04.2_amd64.deb

Na de installatie: herstart uw computer. Die zou dan moeten draaien op de nieuwe systeemkern.

Dit kan ooit van pas komen als u in een vicieuze cirkel zit: bijvoorbeeld als u geen internetverbinding hebt, omdat het stuurprogramma voor uw draadloze kaart alleen aanwezig is in een nieuwere systeemkern.

Maakt het uit welke oude momentopnamen van Timeshift ik weggooi?

13. Nee. U hoeft zich geen zorgen te maken over welke momentopnamen van Timeshift u verwijdert of in welke volgorde u dat doet. Zelfs de allereerste momentopname kunt u veilig weggooien; daarmee maakt u de rest van de momentopnamen niet onbruikbaar.

De technische uitleg is: hoewel momentopnamen van Timeshift incrementeel zijn om te besparen op opslagruimte, is elke individuele momentopname toch geheel volledig en onafhankelijk van de andere momentopnamen.

Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet: dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een geavanceerde functie van het bestandssysteem van Linux (harde koppelingen, om precies te zijn). Het gevolg is dat momentopnamen altijd veilig kunnen worden verwijderd in welke volgorde dan ook.

Om een gebrekkige vergelijking te maken: het momentopnamesysteem van Timeshift gedraagt zich alsof het uit twee delen bestaat. Namelijk (1) een virtuele lokale "pakketbron" met daarin een kopie van al uw systeembestanden en (2) lijsten van die systeembestanden op bepaalde tijdstippen (namelijk de tijdstippen waarop de momentopnamen werden gemaakt).

Belangrijk om te weten: elk bestand wordt slechts één keer gekopieerd. Dus zal uw eerste momentopname ongeveer dezelfde grootte hebben als het gehele systeem, wat betekent dat hij behoorlijk groot zal zijn...

De volgende momentopname heeft alleen ruimte nodig voor zijn nieuwe bestandenlijst (technisch gezien een reeks harde koppelingen) en eventuele nieuwe bestanden (inclusief bijgewerkte versies van bestaande bestanden). Aangezien de virtuele lokale "pakketbron" toebehoort aan alle momentopnamen, kunt u de momentopnamen in willekeurige volgorde verwijderen. Zonder ooit de integriteit aan te tasten van de resterende momentopnamen.

Een bestand wordt alleen verwijderd uit de virtuele lokale "pakketbron", wanneer alle momentopnamen die dat bestand op hun lijst hebben staan zijn verwijderd. Wat uiteraard betekent dat alleen het verwijderen van alle momentopnamen ook de volledige inhoud zal verwijderen van de virtuele lokale "pakketbron". En ook dat slechts één momentopname genoeg is voor het succesvol herstellen van uw systeem. Ongeacht hoe oud die momentopname is.
(gebaseerd op de uitleg gegeven door forumleden slipstick, pbear, rene en gm10 op forums.linuxmint.com)

Hoe kan ik GIMP 2.10 er weer normaal uit laten zien en bruikbaar maken?

14. GIMP 2.10 ziet er vreselijk donkergrijs uit en is daardoor bijna onbruikbaar: de pictogrammen van de gereedschappen zijn nauwelijks te zien. Zo laat u hem er weer uit zien als zijn kleurrijke voorganger:

Menubalk van GIMP: Bewerken - Voorkeuren - onderdeel Interface:

a. Thema: zet dit op System

b. Icoonthema: zet dit op Color

Klik op OK.

Nog meer? Deel 1, deel 2 en deel 3 van de Veel gestelde vragen

Dit is deel vier van de veel gestelde vragen over Linux Mint. U vindt deel 1 hier, deel 2 hier en deel 3 hier.


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina