64 veel gestelde vragen over Linux Mint (deel 4)

Terug naar de thuispagina


FAQ: 64 veel gestelde vragen over Linux Mint (DEEL 4)

Inhoud van deze pagina:

Deze pagina is een vervolg op deel 3. Er is ook nog een deel 1 en een deel 2.

Hoe kan ik het opstartmenu van Grub zichtbaar maken?

1. Op een enkelvoudig opstartbare computer met alleen Linux Mint, krijgt u het opstartmenu van Grub nooit te zien. In zo'n geval kunt u dat opstartmenu alsnog zichtbaar maken wanneer u uw computer aanzet, door één keer op de Esc-toets te drukken, direct na het verdwijnen van het BIOS-scherm.

Echter, het aanslaan van de Esc-toets op precies het juiste moment, kan lastig zijn. In dat geval kunt u de Esc-toets ook herhaaldelijk aanslaan, meteen na het verdwijnen van het BIOS-scherm. Dat verhoogt uw kansen op succes, maar u zult daardoor eindigen in een "kale" Grub-opdrachtregel zonder menu.

Maak u echter geen zorgen: in die Grub-opdrachtregel tikt u in: normal en drukt u op Enter. Begin direct daarna wederom met het herhaaldelijk aanslaan van de Esc-toets, totdat het menu alsnog verschijnt.

Dit keer hoeft u niet bang te zijn dat u de Esc-toets te veel keren aanslaat: het meermaals indrukken van de Esc-toets zal in dit stadium geen kale Grub-opdrachtregel opleveren, maar eindelijk het langverwachte opstartmenu.

pkexec en admin:// versus sudo: wat is het verschil?

2. sudo vs. admin:// en pkexec: het is een veel gestelde vraag....

Het korte antwoord is: sudo is uitsluitend bedoeld voor toepassingen die puur en alleen voor de terminal zijn en die dus geen grafische gebruikersschil hebben.

pkexec en admin:// daarentegen, zijn de opvolgers van gksu en gksudo. Zij zijn juist wel bedoeld voor programma's met een grafische gebruikersschil.

Een uitgebreide uitleg leest u hier.

Kan ik veilig 'sudo -i' of 'sudo -H' gebruiken in plaats van admin:// of pkexec?

3. Nee. Helaas is het zo, dat sommige handleidingen op het web aanraden om "sudo -i" of "sudo -H" te gebruiken voor het starten van grafische toepassingen met rootbevoegdheid. Dat is een slecht advies.

Een uitgebreide uitleg leest u hier.

Hoe kan ik programmatuurfouten melden?

4. Fouten die u in programma's aantreft, meldt u het beste bij de ontwikkelaars ervan. In veel gevallen zijn dat niet de ontwikkelaars van Linux Mint, maar de bovenstroomse makers van een bepaald programma.

Met de volgende terminalopdracht achterhaalt u, wie dat zijn:

apt show pakketnaam

Voorbeeld voor het programma Simple Scan (naam onder de motorkap: simple-scan):

apt show simple-scan

Hoe kan ik in Linux Mint automatisch aanmelden instellen?

5. Als u in Linux Mint achteraf "automatisch aanmelden" wilt instellen voor LightDM (de standaard-aanmeldbeheerder in Linux Mint 19.2), dan gaat dat als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

xed admin:///etc/lightdm/lightdm.conf

Druk op Enter.

c. Nu opent zich een tekstbestand, dat doorgaans leeg is. Indien het niet leeg is: verwijder alle bestaande tekst.

d. Kopieer en plak nu de volgende regels in het lege (of leeg gemaakte) bestand:

[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-user=uw_eigen_gebruikersnaam
autologin-user-timeout=0


e. Vervang nu uw_eigen_gebruikersnaam door..... uw eigen gebruikersnaam (Je Verwacht Het Niet). Let op: hoofdletters in de gebruikersnaam zijn niet toegestaan.

Nogmaals: tik uw gebruikersnaam in met uitsluitend kleine letters, want gebruikersnamen hebben "onder de motorkap" geen hoofdletters!

Een voorbeeld met gebruiker "Jantje":

[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-user=jantje
autologin-user-timeout=0


f. Sla daarna het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

g. Herstart uw computer.

Hoe kan ik automatisch aanmelden weer ongedaan maken?

5.1. Automatisch aanmelden ongedaan maken in Linux Mint 19.2 met aanmeldbeheerder LightDM, doet u zo:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

xed admin:///etc/lightdm/lightdm.conf

Druk op Enter.

c. Nu opent zich een tekstbestand. Zet een hekje (#) voor elke regel in dat bestand (zonder haakjes).

Voorbeeld van een tekstbestand dat zo is aangepast:

#[Seat:*]
#autologin-guest=false
#autologin-user=jantje
#autologin-user-timeout=0


d. Sla het bestand op en sluit het.

e. Herstart uw computer.

Welke soorten systeemkernen zijn er?

6. Er zijn twee soorten systeemkernen: langdurig ondersteunde systeemkernen (Long Term Supported oftewel LTS) en systeemkernen voor apparatuurondersteuning (Hardware Enablement oftewel HWE).

Linux Mint 19, 19.1 en 19.2 zijn uitgebracht met een LTS-systeemkern, namelijk 4.15.x. Deze systeemkernserie zal worden ondersteund voor de volledige vijf jaar van de ondersteunde levensduur van de Mint 19-reeks. Dus om een systeemkern te hebben met de nieuwste veiligheidsreparaties, kunt u altijd bij 4.15.x blijven.

Met ingang van Linux Mint 19.3 zal Mint echter een HWE-systeemkern hebben. Dat is een systeemkernserie die slechts gedurende korte tijd wordt ondersteund.

Dat betekent: als u altijd veiligheidsreparaties wilt ontvangen voor de systeemkern, dan zult u bij een schoon geïnstalleerde Linux Mint 19.3, dus van tijd tot tijd moeten overstappen naar een nieuwere systeemkernserie. Zo'n nieuwere systeemkernserie zal u worden aangeboden in Bijwerkbeheer, zodra uw huidige HWE-systeemkernserie het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

De reden voor het bestaan van kortlevende HWE-systeemkernen is eenvoudig: ondersteuning voor nieuwe apparatuur. De stuurprogramma's zitten in de systeemkern; al heel snel wordt nieuw uitgebrachte apparatuur te nieuw voor de LTS-systeemkern. Daarom heeft Mint HWE-systeemkernen nodig om ook gebruik te kunnen maken van zulke spinternieuwe apparatuur.

Let op: ook bij de systeemkernploeg van Linus Torvalds hanteert men de begrippen LTS-systeemkern en gewone systeemkern. Dat staat echter los van de procedures bij Linux Mint.

Vreet Linux mijn RAM-geheugen op?

7. Het kan ooit lijken alsof uw Linux overmatig veel RAM-geheugen gebruikt. Meestal is dat slechts schijnbaar zo, en is er niets aan de hand. Hier wordt dat nader uitgelegd.

Hoe kan ik zien welke bovenstroomse systeemkernversie ik heb?

8. Het Canonical Kernel Team, dat de systeemkernen maakt voor Ubuntu en Linux Mint, gebruikt zijn eigen nummering. Die komt niet helemaal overeen met de bovenstroomse nummering van systeemkernen bij kernel.org, waar de Linux-systeemkernen worden geboren.

Dat is soms lastig, want zo wordt het moeilijker om snel te bekijken welke belangrijke nieuwe verbeteringen erin zitten. De media noemen immers doorgaans alleen het versienummer van kernel.org.

Zo ziet u precies welke bovenstroomse systeemkern is gebruikt voor het vervaardigen van uw systeemkern:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

cat /proc/version_signature

Druk op Enter.

Het eerste gedeelte van de uitvoer toont de nummering door het Canonical Kernel Team, en het laatste deel toont de bovenstroomse systeemkernversie die ervoor is gebruikt.

Bijvoorbeeld, op één van mijn machines:

pjotr@MD99587 ~ $ cat /proc/version_signature
Ubuntu 4.15.0-23.25-generic 4.15.18


De versie van de aangepaste bovenstroomse systeemkern in het voorbeeld, is 4.15.18.

Hoe kan ik zien welke schijven en partities ik heb?

9. U kunt natuurlijk altijd uw computer opstarten vanaf de Mint-DVD en vervolgens GParted starten. Dat geeft u alle informatie over uw schijven en partities. Maar deze methode is veel sneller:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak het volgende woord in de terminal:

lsblk

Druk op Enter.

Wilt u zien hoe vol de partities zijn? Voer dan deze opdracht uit in de terminal:

df

Zelfde informatie over de volheid, maar met het ombelangrijke tijdelijke bestandssysteem eruit gefilterd:

df -h --exclude-type=tmpfs

In veel gevallen volstaat de informatie die u dan te zien krijgt. Hebt u meer informatie nodig, start dan GParted op de bovenbeschreven wijze.

Hoe kan ik het geheugen wissen van zoeken en vervangen in tekstbewerker Xed?

10. Het geheugen van zoeken en vervangen in tekstbewerker Xed, kunt u als volgt leegmaken:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal om de geschiedenis van zoeken te verwijderen:

gsettings reset org.x.editor.state.history-entry history-search-for

Druk op Enter.

c. Kopieer en plak daarna de volgende opdrachtregel in de terminal om de geschiedenis van vervangen te verwijderen:

gsettings reset org.x.editor.state.history-entry history-replace-with

Druk op Enter.

Waar zitten de installatiepakketten van de pakketbronnen van Ubuntu en Linux Mint?

11. Alleen voor gevorderden: de installatiepakketten van de Ubuntu-pakketbronnen (Main, Multiverse, Restricted en Universe) zitten hier: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/

De specifieke installatiepakketjes voor Linux Mint zitten hier: http://packages.linuxmint.com

Nog meer? Deel 1, deel 2 en deel 3 van de Veel gestelde vragen

Dit is deel vier van de veel gestelde vragen over Linux Mint. U vindt deel 1 hier, deel 2 hier en deel 3 hier.


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina