80 veel gestelde vragen over Linux Mint (deel 4)

Terug naar de thuispagina


FAQ: 80 veel gestelde vragen over Linux Mint (DEEL 4)

Inhoud van deze pagina:

Deze pagina is een vervolg op deel 3. Er is ook nog een deel 1 en een deel 2.

Hoe kan ik het opstartmenu van Grub zichtbaar maken?

1. Op een enkelvoudig opstartbare computer met alleen Linux Mint, krijgt u het opstartmenu van Grub nooit te zien. In zo'n geval kunt u dat opstartmenu alsnog zichtbaar maken wanneer u uw computer aanzet, door één keer op de Esc-toets te drukken, direct na het verdwijnen van het BIOS-scherm.

Echter, het aanslaan van de Esc-toets op precies het juiste moment, kan lastig zijn. In dat geval kunt u de Esc-toets ook herhaaldelijk aanslaan, meteen na het verdwijnen van het BIOS-scherm. Dat verhoogt uw kansen op succes, maar u zult daardoor eindigen in een "kale" Grub-opdrachtregel zonder menu.

Maak u echter geen zorgen: in die Grub-opdrachtregel tikt u in: normal en drukt u op Enter. Begin direct daarna wederom met het herhaaldelijk aanslaan van de Esc-toets, totdat het menu alsnog verschijnt.

Dit keer hoeft u niet bang te zijn dat u de Esc-toets te veel keren aanslaat: het meermaals indrukken van de Esc-toets zal in dit stadium geen kale Grub-opdrachtregel opleveren, maar eindelijk het langverwachte opstartmenu.

pkexec en admin:// versus sudo: wat is het verschil?

2. sudo vs. admin:// en pkexec: het is een veel gestelde vraag....

Het korte antwoord is: sudo is uitsluitend bedoeld voor toepassingen die puur en alleen voor de terminal zijn en die dus geen grafische gebruikersschil hebben.

pkexec en admin:// daarentegen, zijn de opvolgers van gksu en gksudo. Zij zijn juist wel bedoeld voor programma's met een grafische gebruikersschil.

Een uitgebreide uitleg leest u hier.

Kan ik veilig 'sudo -i' of 'sudo -H' gebruiken in plaats van admin:// of pkexec?

3. Nee. Helaas is het zo, dat sommige handleidingen op het web aanraden om "sudo -i" of "sudo -H" te gebruiken voor het starten van grafische toepassingen met rootbevoegdheid. Dat is een slecht advies.

Een uitgebreide uitleg leest u hier.

Hoe kan ik programmatuurfouten melden?

4. Fouten die u in programma's aantreft, meldt u het beste bij de ontwikkelaars ervan. In veel gevallen zijn dat niet de ontwikkelaars van Linux Mint, maar de bovenstroomse makers van een bepaald programma.

Met de volgende terminalopdracht achterhaalt u, wie dat zijn:

apt show pakketnaam

Voorbeeld voor het programma Simple Scan (naam onder de motorkap: simple-scan):

apt show simple-scan

Hoe kan ik in Linux Mint automatisch aanmelden instellen?

5. Als u in Linux Mint achteraf "automatisch aanmelden" wilt instellen voor LightDM (de standaard-aanmeldbeheerder in Linux Mint), dan gaat dat als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal, om een nieuw tekstbestand aan te maken:

sudo touch /etc/lightdm/lightdm.conf

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu ziet u niets wanneer u uw wachtwoord intikt, u ziet zelfs geen sterretjes, dat is normaal. In Linux Mint ziet u wel sterretjes wanneer u uw wachtwoord intikt. Druk opnieuw op Enter.

c. Daarna gaat u het nieuw-aangemaakte bestand bewerken. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

xed admin:///etc/lightdm/lightdm.conf

(de drie achtereenvolgende schuine streepjes zijn zo bedoeld en zijn dus geen tikfout)

Druk op Enter. U moet uw wachtwoord twee keer inkloppen, dat is normaal.

d. Nu opent zich het nieuwe tekstbestand, dat leeg zou moeten zijn. Indien het niet leeg is: verwijder alle bestaande tekst. Kopieer en plak de volgende regels in het lege (of leeg gemaakte) tekstbestand:

[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-user=uw_eigen_gebruikersnaam
autologin-user-timeout=0


e. Vervang nu uw_eigen_gebruikersnaam door..... uw eigen gebruikersnaam (Je Verwacht Het Niet). Let op: hoofdletters in de gebruikersnaam zijn niet toegestaan.

Nogmaals: tik uw gebruikersnaam in met uitsluitend kleine letters, want gebruikersnamen hebben "onder de motorkap" geen hoofdletters!

Een voorbeeld met gebruiker "Jantje":

[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-user=jantje
autologin-user-timeout=0


f. Sla daarna het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

g. Herstart uw computer. U zou nu automatisch moeten worden aangemeld in uw gebruikersaccount.

Hoe kan ik automatisch aanmelden weer ongedaan maken?

5.1. Automatisch aanmelden ongedaan maken in Linux Mint met de standaard-aanmeldbeheerder LightDM, doet u zo:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal, om het speciale instellingenbestand te wissen dat de automatische aanmelding inschakelt (geen zorgen, want dat is het enige wat erin staat):

sudo rm -v /etc/lightdm/lightdm.conf

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu ziet u niets wanneer u dat intikt, zelfs geen sterretjes, dat hoort zo. In Linux Mint ziet u wel sterretjes wanneer u uw wachtwoord intikt. Druk opnieuw op Enter.

c. Herstart uw computer. U zou nu in het aanmeldvenster moeten belanden.

Welke soorten systeemkernen zijn er?

6. Er zijn twee soorten systeemkernen: langdurig ondersteunde systeemkernen (Long Term Supported oftewel LTS) en systeemkernen voor apparatuurondersteuning (Hardware Enablement oftewel HWE).

Linux Mint 21 is uitgebracht met een LTS-systeemkern, namelijk 5.15.x. Deze systeemkernserie zal worden ondersteund voor de volledige vijf jaar van de ondersteunde levensduur van de Mint 21.x-reeks (die doorloopt tot 21.3). Dus om een systeemkern te hebben met de nieuwste veiligheidsreparaties, kunt u altijd bij 5.15.x blijven.

Een HWE-systeemkern daarentegen, is een systeemkernserie die slechts gedurende korte tijd wordt ondersteund. De reden voor het bestaan van kortlevende HWE-systeemkernen is eenvoudig: ondersteuning voor nieuwe apparatuur. De stuurprogramma's zitten in de systeemkern; al heel snel wordt nieuw uitgebrachte apparatuur te nieuw voor de LTS-systeemkern. Daarom heeft Linux Mint HWE-systeemkernen nodig om ook gebruik te kunnen maken van zulke spinternieuwe apparatuur.

Dat betekent: als uw Mint draait op een HWE-systeemkern, en als u altijd veiligheidsreparaties wilt ontvangen voor uw systeemkern, dan zult u dus van tijd tot tijd moeten overstappen naar een nieuwere systeemkernserie. Zo'n nieuwere systeemkernserie zal u altijd automatisch worden aangeboden in Bijwerkbeheer, zodra uw huidige HWE-systeemkernserie het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Dus u hoeft u geen zorgen te maken over de veiligheid.

Met ingang van Linux Mint 21.2 is er trouwens ook een Edge-editie, die standaard een zogeheten HWE-systeemkern heeft. Dat is overigens het enige verschil met de gewone editie.

Let op: ook bij de systeemkernploeg van Linus Torvalds hanteert men het begrip LTS-systeemkern voor sommige systeemkernen. Dat staat echter geheel los van de procedures bij Ubuntu en Linux Mint.

Vreet Linux mijn RAM-geheugen op?

7. Het kan ooit lijken alsof uw Linux overmatig veel RAM-geheugen gebruikt. Meestal is dat slechts schijnbaar zo, en is er niets aan de hand. Hier wordt dat nader uitgelegd.

Hoe kan ik zien welke bovenstroomse systeemkernversie ik heb?

8. Het Canonical Kernel Team, dat de systeemkernen maakt voor Ubuntu en Linux Mint, gebruikt zijn eigen nummering. Die komt niet helemaal overeen met de bovenstroomse nummering van systeemkernen bij kernel.org, waar de Linux-systeemkernen worden geboren.

Dat is soms lastig, want zo wordt het moeilijker om snel te bekijken welke belangrijke nieuwe verbeteringen erin zitten. De media noemen immers doorgaans alleen het versienummer van kernel.org.

Zo ziet u precies welke bovenstroomse systeemkern is gebruikt voor het vervaardigen van uw systeemkern:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

cat /proc/version_signature

Druk op Enter.

Het eerste gedeelte van de uitvoer toont de nummering door het Canonical Kernel Team, en het laatste deel toont de bovenstroomse systeemkernversie die ervoor is gebruikt.

Bijvoorbeeld, op één van mijn machines:

pjotr@ideacentre:~$ cat /proc/version_signature
Ubuntu 5.4.0-45.49-generic 5.4.55


De versie van de aangepaste bovenstroomse systeemkern in het voorbeeld, is 5.4.55.

Hoe kan ik zien welke schijven en partities ik heb?

9. U kunt natuurlijk altijd uw computer opstarten vanaf de Mint-DVD en vervolgens GParted starten. Dat geeft u alle informatie over uw schijven en partities. Maar deze methode is veel sneller:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak het volgende woord in de terminal:

lsblk

Druk op Enter.

Wilt u zien hoe vol de partities zijn? Voer dan deze opdracht uit in de terminal:

df

Zelfde informatie over de volheid, maar met het ombelangrijke tijdelijke bestandssysteem eruit gefilterd:

df -h --exclude-type=tmpfs

In veel gevallen volstaat de informatie die u dan te zien krijgt. Hebt u meer informatie nodig, start dan GParted op de bovenbeschreven wijze.

Hoe kan ik het geheugen wissen van zoeken en vervangen in tekstbewerker Xed?

10. Het geheugen van zoeken en vervangen in tekstbewerker Xed, kunt u als volgt leegmaken:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal om de geschiedenis van zoeken te verwijderen:

gsettings reset org.x.editor.state.history-entry history-search-for

Druk op Enter.

c. Kopieer en plak daarna de volgende opdrachtregel in de terminal om de geschiedenis van vervangen te verwijderen:

gsettings reset org.x.editor.state.history-entry history-replace-with

Druk op Enter.

Waar zitten de installatiepakketten van de pakketbronnen van Ubuntu en Linux Mint?

11. Alleen voor gevorderden: de installatiepakketten van de Ubuntu-pakketbronnen (Main, Multiverse, Restricted en Universe) zitten hier: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/

De specifieke installatiepakketjes voor Linux Mint zitten hier: http://packages.linuxmint.com

Hoe krijg ik zonder internet een nieuwe systeemkern in Linux Mint of Ubuntu?

12. Als u Linux Mint of Ubuntu hebt geïnstalleerd en u wilt daarin een nieuwe systeemkern installeren zonder dat u internetverbinding heeft, dan kan dat als volgt:

Haal op een andere computer die wel internetverbinding heeft, bij Ubuntu de drie installatiepakketten voor de nieuwe systeemkern binnen. Dat kan zelfs een Windowsmachine zijn! Zet die op een USB-geheugenstaafje, prik dat geheugenstaafje vervolgens in uw internetloze machine en installeer de drie systeemkernpakketten in de juiste volgorde. Installeren gaat door simpelweg te dubbelklikken op een installatiepakket.

De juiste volgorde is: 1. linux-modules-xxx-generic, 2. linux-image-xxx-generic en 3. linux-modules-extra-xxx-generic. Uiteraard moet het dan wel om een systeemkern gaan die wordt ondersteund in uw versie van Linux Mint of Ubuntu.

Bijvoorbeeld, om systeemkern 5.3.0-23 (64-bits) te installeren in een internetloze Linux Mint 19.3 of Ubuntu 18.04.3, haalt u de volgende drie pakketten binnen (ze staan vermeld in de installatievolgorde):

http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux-hwe-edge/linux-modules-5.3.0-23-generic_5.3.0-23.25~18.04.2_amd64.deb

http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux-signed-hwe-edge/linux-image-5.3.0-23-generic_5.3.0-23.25~18.04.2_amd64.deb

http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux-hwe-edge/linux-modules-extra-5.3.0-23-generic_5.3.0-23.25~18.04.2_amd64.deb

Na de installatie: herstart uw computer. Die zou dan moeten draaien op de nieuwe systeemkern.

Dit kan ooit van pas komen als u in een vicieuze cirkel zit: bijvoorbeeld als u geen internetverbinding hebt, omdat het stuurprogramma voor uw draadloze kaart alleen aanwezig is in een nieuwere systeemkern.

Maakt het uit welke oude momentopnamen van Timeshift ik weggooi?

13. Nee. U hoeft zich geen zorgen te maken over welke momentopnamen van Timeshift u verwijdert of in welke volgorde u dat doet. Zelfs de allereerste momentopname kunt u veilig weggooien; daarmee maakt u de rest van de momentopnamen niet onbruikbaar.

De technische uitleg is: hoewel momentopnamen van Timeshift incrementeel zijn om te besparen op opslagruimte, is elke individuele momentopname toch geheel volledig en onafhankelijk van de andere momentopnamen.

Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet: dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een geavanceerde functie van het bestandssysteem van Linux (harde koppelingen, om precies te zijn). Het gevolg is dat momentopnamen altijd veilig kunnen worden verwijderd in welke volgorde dan ook.

Om een gebrekkige vergelijking te maken: het momentopnamesysteem van Timeshift gedraagt zich alsof het uit twee delen bestaat. Namelijk (1) een virtuele lokale "pakketbron" met daarin een kopie van al uw systeembestanden en (2) lijsten van die systeembestanden op bepaalde tijdstippen (namelijk de tijdstippen waarop de momentopnamen werden gemaakt).

Belangrijk om te weten: elk bestand wordt slechts één keer gekopieerd. Dus zal uw eerste momentopname ongeveer dezelfde grootte hebben als het gehele systeem, wat betekent dat hij behoorlijk groot zal zijn...

De volgende momentopname heeft alleen ruimte nodig voor zijn nieuwe bestandenlijst (technisch gezien een reeks harde koppelingen) en eventuele nieuwe bestanden (inclusief bijgewerkte versies van bestaande bestanden). Aangezien de virtuele lokale "pakketbron" toebehoort aan alle momentopnamen, kunt u de momentopnamen in willekeurige volgorde verwijderen. Zonder ooit de integriteit aan te tasten van de resterende momentopnamen.

Een bestand wordt alleen verwijderd uit de virtuele lokale "pakketbron", wanneer alle momentopnamen die dat bestand op hun lijst hebben staan zijn verwijderd. Wat uiteraard betekent dat alleen het verwijderen van alle momentopnamen ook de volledige inhoud zal verwijderen van de virtuele lokale "pakketbron". En ook dat slechts één momentopname genoeg is voor het succesvol herstellen van uw systeem. Ongeacht hoe oud die momentopname is.
(gebaseerd op de uitleg gegeven door forumleden slipstick, pbear, rene en gm10 op forums.linuxmint.com)

Hoe kan ik GIMP 2.10 er weer normaal uit laten zien en bruikbaar maken?

14. GIMP 2.10 ziet er vreselijk donkergrijs uit en is daardoor bijna onbruikbaar: de pictogrammen van de gereedschappen zijn nauwelijks te zien. Zo laat u hem er weer uit zien als zijn kleurrijke voorganger:

Menubalk van GIMP: Bewerken - Voorkeuren - onderdeel Interface:

a. Thema: zet dit op System

b. Icoonthema: zet dit op Color

Klik op OK.

Wat is de juiste opdrachtregel-opmaak bij het gebruik van een jokerteken voor apt?

15. Het teken * is een jokerteken, of beter gezegd een glob-patroon. Het wordt vaak gebruikt bij apt-opdrachten (vooral bij verwijderingen).

Overigens kunt u over de rol van glob hier meer vinden. Maar het gaat nu specifiek over verwijderen met behulp van een jokerteken....

Nu is expansie van een glob-patroon iets wat uw shell als eerste doet. Dus als u deze opdracht uitvoert:
apt remove voorbeeldpakket*
....dan is wat er eigenlijk gebeurt, dat uw shell eerst zal proberen om die opdracht te expanderen alvorens deze door te geven aan het pakketbeheersysteem.

Bijvoorbeeld: stel, u hebt de bestanden voorbeeldpakket1, voorbeeldpakket2 en voorbeeldpakket3 in uw werkmap. In dat geval zal de opdracht die u eigenlijk uitvoert door het gebruik van het jokerteken in bovengenoemde opdracht, deze zijn:
apt remove voorbeeldpakket1 voorbeeldpakket2 voorbeeldpakket3

Dit is heel belangrijk om te begrijpen. Want daarom is het uitvoeren van zulk een apt-opdracht zonder dubbele aanhalingstekens rond de parameter, absoluut verkeerd. Aangezien het alleen bij toeval correct zal werken, afhankelijk van de inhoud van uw werkmap.

In de meeste gevallen wilt u namelijk niet dat uw shell onbeperkte patroonexpansie toepast bij het gebruik van apt. Behalve wanneer u daadwerkelijk bestandsnamen wilt toevoegen aan de opdracht, zoals met apt deb om .deb-bestanden te installeren. In plaats daarvan, wanneer u wilt dat apt uitsluitend een patroonexpansie toepast op pakketnamen in het pakketbeheersysteem, moet u de parameter voorzien van dubbele aanhalingstekens, ten einde patroonexpansie elders door de shell, te voorkomen.

Dus de juiste opmaak voor deze opdracht, en hoe u deze opdracht altijd dient te gebruiken, is als volgt:

apt remove "voorbeeldpakket*"

Let op: wat ik hierboven heb gezegd over apt, geldt ook voor apt-get. Wel deze kanttekening: als u uw eigen script gebruikt voor pakketverwijderingen, dan moet u daarin apt-get gebruiken en niet apt. Want apt, dat eigenlijk zelf een script is, introduceert een onnodige laag van complexiteit in uw eigen script.

(gebaseerd op de uitstekende uitleg door gm10 op het Linux Mintforum)

Hoe haal ik via de terminal het installatiepakketje voor een toepassing binnen?

16. Er is een eenvoudige terminalopdracht waarmee u het installatiepakketje kunt binnenhalen van een bepaalde toepassing, namelijk met behulp van apt download. Bijvoorbeeld, als u het installatiepakketje voor Mousepad wilt binnenhalen:

apt download mousepad

Vervolgens vindt u het installatiepakketje (een .deb-bestand of een .tar.gz-bestand waarin meerdere .deb-bestanden zitten) terug in uw thuismap.

Waarom worden er bepaalde actualiseringen (updates) achtergehouden?

17. In Mint 21.x kun je ineens merken, dat er bepaalde actualiseringen (updates) worden achtergehouden. Waarom is dat zo? Hieronder probeer ik dat uit te leggen.

Sinds Ubuntu 21.04 is er een fasering ingebouwd in APT, voor wat betreft beschikbare actualiseringen. Het is een tweede verdedigingslinie tegen regressies; de eerste verdedigingslinie is uiteraard de pakketbron -proposed.

De fasering zorgt ervoor, dat niet alle gebruikers tegelijk worden geconfronteerd met mogelijke regressies in actualiseringen. Zodat de ontwikkelaars de tijd hebben om de uitrol van een foutieve actualisering stil te zetten voordat iedereen het slachtoffer ervan geworden is. Kortom: een verstandige maatregel.

De fasering gebeurt, voor zover ik weet, op dit ogenblik alleen bovenstrooms. Bij de pakketbronnen van Ubuntu dus (die standaard in uw Mint zitten), en (nog?) niet bij de pakketbron van Mint.

Als u wilt zien hoe dat werkt: met behulp van de volgende terminalopdracht kunt u in Mint 21.x de eventuele achtergehouden pakketten zien, ook al meldt Bijwerkbeheer dat alles actueel is:

apt update && apt list --upgradable

Elk achtergehouden pakket heeft een faseringsteller met een percentage, wat je kunt zien met deze terminalopdracht:

apt-cache policy naam-van-achtergehouden-pakket

Kijk onder het kopje Versietabel. Het vermelde percentage is het percentage van alle gebruikers dat de actualisering reeds heeft ontvangen.

Hoe moet ik een harde schijf indelen voor installatie op een moderne computer met EFI (UEFI)?

18. Misschien wilt u liever uw harde schijf handmatig indelen, in plaats van alles over te laten aan het installatieprogramma van Linux Mint of Ubuntu. In dat geval moet u er rekening mee houden dat u op een moderne computer met EFI / UEFI, aan het begin van de schijf een speciale systeempartitie moet maken voor EFI.

Deze EFI-partitie moet een omvang hebben van minimaal 600 MB, want anders zou u in de toekomst in problemen kunnen komen door ruimtegebrek. Groter dan 1 GB hoeft hij beslist niet te zijn.

Hoe kan ik de terminal beletten om de opdrachten die ik invoer, te onthouden?

19. De terminal onthoudt de opdrachtregels die u erin hebt geklopt. En soms is dat best handig. Maar niet altijd, en niet voor iedereen.

Als u niet wilt dat het terminalvenster één bepaalde opdracht onthoudt die u invoert, dan kunt u simpelweg een spatie tikken voor de opdrachtregel. Maar als u wilt dat deze vergeetachtigheid blijvend is voor alle opdrachten, dan kunt u als volgt te werk gaan:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

ln -sf /dev/null ~/.bash_history

Druk op Enter. Sluit daarna het terminalvenster en start het opnieuw. Het zou nu geen geheugen meer moeten hebben.

c. Spijt? Zo maakt u de blijvende uitschakeling van de terminalgeschiedenis weer ongedaan:

unlink ~/.bash_history

Druk op Enter.

Waarom krijg ik actualiseringen voor kernel headers voor een systeemkern die niet eens is geïnstalleerd?

20. Wanneer uw systeem draait op een nieuwere systeemkernreeks dan die waarmee uw Mintserie oorspronkelijk is uitgebracht, dan hebt u wellicht alle systeemkernen van die oudere reeks verwijderd. Maar dan zou u nog steeds actualiseringen kunnen krijgen voor de kernel headers van die verwijderde systeemkernreeks.... Wat op het eerste gezicht natuurlijk vreemd en verwarrend is.

Als u die actualiseringen wat nader inspecteert, dan zult u waarschijnlijk vaststellen dat ze het pakket linux-libc-dev betreffen. Dit is een klein pakketje dat kernel headers bevat voor ontwikkeling (development); het betreft de headers voor userspace-bibliotheekbestanden. Zijn versienummer wordt nimmer hoger dan het versienummer van de eerste systeemkernreeks voor uw Mintserie.

Actualiseringen voor linux-libc-dev zijn normaal en waarschijnlijk zelfs nodig; u hoeft dat dus niet te veranderen. De gewone kernel headers zitten in een ander pakket genaamd linux-headers-(gevolgd door een getal), dat wel overeenkomt met de versie van de geïnstalleerde systeemkern.

Om een lang verhaal kort te maken: blijf gewoon steeds actualiseringen installeren voor linux-libc-dev wanneer ze worden aangeboden.

Nog meer? Deel 1, deel 2 en deel 3 van de Veel gestelde vragen

Dit is deel vier van de veel gestelde vragen over Linux Mint. U vindt deel 1 hier, deel 2 hier en deel 3 hier.


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina