Ubuntu 22.04: zo kunt u de Mint-handleidingen gebruiken


Terug naar de thuispagina


Deze webstek is vooral gericht op Linux Mint 21.x. Maar omdat die is gebouwd op Ubuntu 22.04, kunt u de meeste handleidingen ook daarvoor gebruiken.

Met een eenvoudige ingreep kunt u zowat alle handleidingen waarin terminalopdrachten voorkomen, ook benutten in versie 22.04 van Ubuntu en diens familieleden. Bovendien kunt u met die ingreep de handleidingen toepassen waarin het gebruik van Synaptic of inxi voorkomt.

De ingreep bestaat uit het installeren van vier ontbrekende toepassingen, en uit een kleine wijziging van sommige terminalopdrachtregels die u in mijn handleidingen vindt. Dat doet u zo:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Nu kunt u de ontbrekende toepassingen Gedit, Synaptic en inxi als volgt installeren:

Kopieer en plak deze regel in het terminalvenster:

sudo apt-get install gedit synaptic inxi

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Wanneer u voortaan in een handleiding een opdrachtregel ziet staan voor het bewerken van een instellingenbestand met kladblokje Xed met rootrecht, vervangt u xed door gedit.

Een voorbeeld is het makkelijkste. Stel, u leest dat u de instellingen van opstartlader Grub moet veranderen. Er staat dan in de handleiding:

xed admin:///etc/default/grub

In Ubuntu 22.04 en diens familieleden, maakt u daarvan:

gedit admin:///etc/default/grub


Dat is alles!


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina