75 tips en trucs voor Linux Mint (deel 4)

Terug naar de thuispagina


75 handige tips en trucs voor Linux Mint (DEEL 4)

Inhoud van deze pagina:

Dit is deel vier van de Tips en trucs voor Linux Mint. U vindt deel één hierdeel twee hier en deel drie hier.

Blijf bij uw systeemkernreeks

1. Installeer in principe alleen systeemkernen (kernels) van uw standaardserie, namelijk de serie waar de systeemkern toe behoort die standaard in uw versie van Linux Mint zit!

Als uw computer goed functioneert op de standaard-systeemkernreeks, dan raad ik ten zeerste aan om daarbij te blijven. Want uw Mintversie is ontworpen rond de "motor" van een bepaalde serie. Door de "motor" te veranderen in eentje van een andere serie, vermindert u mogelijk de stabiliteit van uw hele besturingssysteem en kunt u wellicht onverwachte fouten introduceren.

Dus in het geval van Linux Mint 21.x: houd het bij systeemkern 5.15.x. Installeer alleen dan een systeemkern van een hogere serie, wanneer uw computer niet goed draait op de 5.15-systeemkernen.

De systeemkern is het hart van uw systeem; u wilt natuurlijk wel een systeem waarvan het hart goed aansluit op de schil erom heen....

Uitzondering: splinternieuwe apparatuur draait soms niet goed op uw huidige systeemkernreeks, omdat die niet de nieuwste stuurprogramma's bevat. Voor zeer nieuwe apparatuur zijn daarom de allernieuwste systeemkernen vaak de beste keuze.

Schakel de Caps Lock-toets uit

2. Sommige mensen hebben een hekel aan de Caps Lock-toets, omdat ze die af en toe per ongeluk indrukken. Dat kan hun tikwerk aardig verstoren: alleen maar hoofdletters leest immers niet zo prettig... Als u wilt, dan kunt u de Caps Lock-toets gelukkig heel eenvoudig uitschakelen.

In alle edities van de Ubuntufamilie en van Linux Mint gaat u daarvoor als volgt te werk:

Zorg ervoor, dat Caps Lock niet actief is. De ingreep die u gaat doen maakt de CapsLock-toets "dood", dus als hij actief is tijdens de ingreep, blijft hij actief!

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Nu kunt u de Caps Lock-toets uitschakelen met een opdrachtregel. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

setxkbmap -option caps:none

druk op Enter.

Klaar! Nu kunt u alleen nog maar hoofdletters tikken door eerst de Shift-toets ingedrukt te houden.

Let op: deze instelling is tijdelijk; hij overleeft een herstart niet. Als u wilt dat Caps Lock automatisch wordt uitgeschakeld bij het aanmelden als gebruiker, dan kunt u deze opdrachtregel gewoon toevoegen aan de opstarttoepassingen. Dan wordt Caps Lock vanzelf uitgeschakeld wanneer u zich aanmeldt in uw gebruikersaccount.

In Linux Mint Cinnamon doet u dat bijvoorbeeld zo: Menuknop - Voorkeuren - Opstarttoepassingen - Toevoegen - Aangepaste opdracht.

Ongedaan maken is eenvoudig: u kunt Caps Lock weer inschakelen door alle opties van setxkbmap uit te zetten. Dat bereikt u door de opdracht setxkbmap uit te voeren met een "lege" optie. Dus als volgt, in een terminalvenster:

setxkbmap -option

Druk op Enter. En alles is weer bij het oude.

Tot slot: volgens sommigen werkt deze ingreep ook in Debian (wat ik niet zelf heb uitgeprobeerd, want ik ben geen Debiangebruiker).

Zet de terminal terug op zijn standaardinstellingen

3. Het terminalvenster is een krachtig en handig instrument. Het is natuurlijk lastig en ergerlijk, wanneer zijn instellingen niet helemaal goed meer zijn.

Uiteraard kunt u de meeste instellingen terugzetten naar de standaard, door die optie te kiezen in de Voorkeuren van uw terminalvenster. Maar sommige instellingen staan in een bestand genaamd .bashrc (let op de punt voor de naam). Dit bevat onder andere de standaardkleuren van de tekst in de terminal: groen voor de prompt, wit erna.

U kunt een .bashrc met de standaardinstellingen als volgt teweegbrengen:

cp -v /etc/skel/.bashrc ~/

Sluit de terminal en start hem opnieuw. Alles zou nu in orde moeten zijn.

Bijgewerkte pakketten terugdraaien

4. Bijgewerkte pakketten kunt u in sommige gevallen als volgt terugdraaien:

a. Start Synaptic pakketbeheer. Linux Mint heeft die standaard aan boord; installeer hem anders eerst even.

b. In de werkbalk van Synaptic: gebruik de knop Zoeken om het pakket te vinden dat u wilt terugdraaien (gebruik daarvoor niet het eventueel ook aanwezige gammele en onbetrouwbare snelzoekveld).

c. Klik op het pakket dat u terug wilt draaien.

d. In de werkbalk van Synaptic: Pakket - Versie forceren...

e. Kies in het uitklapveld de versie waarnaar u het pakket wilt terugzetten.

Gebruik checkinstall in plaats van make install

5. Als u handmatig programmatuur (stuurprogramma's?) compileert, is het handig om checkinstall te gebruiken in plaats van make install.

checkinstall doet hetzelfde als make install, maar ook nog wat meer: het maakt namelijk de programmatuur en bijbehorende bestanden, bekend bij uw pakketbeheer (apt, Synaptic en Softwarebeheer). Daardoor kunt u de handmatig gecompileerde en geïnstalleerde programmatuur, later weer makkelijk verwijderen of vervangen door een nieuwere versie.

checkinstall is niet standaard geïnstalleerd, maar zit wel in de officiële pakketbronnen. Installeer hem als volgt:

sudo apt-get install checkinstall

Gebruik, bij een zelf gecompileerd programma genaamd "huppelepup":

sudo checkinstall huppelepup (in plaats van: sudo make install huppelepup).

Handige hulpmiddelen bij vertalen

6. Als u een vertaler bent, dan kunt u bepaalde hulpmiddelen gebruiken die erg handig zijn. Namelijk msgmerge, Poedit en rename.

Met msgmerge kunt u vertalingen samenvoegen, bijvoorbeeld een bestaande vertaling overnemen in een nieuw sjabloon. Dat voorkomt dubbel werk: u hoeft dan alleen nog maar de nieuwe onderdelen in het sjabloon te vertalen.

Het terminalprogramma msgmerge gebruikt u zo:

msgmerge VertalingOud VertalingSjabloon > VertalingNieuw

Voorbeeld met een vertaling voor het programma Leafpad:

msgmerge leafpad-oud.po leafpad.pot > leafpad-nieuw.po

Met Poedit kunt u onder andere een machineleesbaar bestand maken van een vertaling (.po-bestand). In de werkbalk: Bestand - Naar MO-formaat compileren...

U kunt zo uw eigen Nederlandse vertaling (.mo-bestand) op de juiste plek in uw systeem zetten, namelijk in één van de volgende drie mappen (kijk even na, waar de bestaande vertaling zit):

/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/

of:

/usr/share/linuxmint/locale/nl/LC_MESSAGES/

of:

/usr/share/locale-langpack/nl/LC_MESSAGES/

Na een herstart van uw systeem, zou u de nieuwe vertaling moeten zien. Dit is een handige manier om na te kijken of een nieuwe vertaling goed uitpakt in de praktijk, voordat u die nieuwe vertaling doorstuurt naar de ontwikkelaars.

Nu rename. Massaal hernoemen van binnengehaalde .po-bestanden van Transifex, naar de eigenlijke naam binnen het systeem, doet u zo:

rename -n 's/for_use_*_(.+)_.*\.po/$1.po/' *.po

Idem voor bestanden van Launchpad:

rename 's/(.+)*_(.+)*\.po/$1.po/' *.po

of:
rename -n 's/(.)_(.)*/$1.po/' *.po

Let op: Transifexbestanden hebben een andere opdrachtregel nodig dan Launchpadbestanden! Haal de opdrachten dus niet door elkaar.

Vastzetten van de belangrijkste systeemonderdelen

7. Bent u systeembeheerder voor een digibeet, oftewel iemand die geen verstand heeft van computers? Dan kunt u op zijn computer de belangrijkste systeemonderdelen vastzetten (bevriezen) op hun huidige versies.

Namelijk opstartlader Grub, systemd, LightDM, linux-firmware, de microcodepakketten en de systeemkern. Zodat die in elk geval niet van slag kunnen raken door een eventueel bijgewerkt pakket met fouten ("rotte appel"). Zulke rotte appels zijn gelukkig zeldzaam, maar ze komen af en toe toch voor. Bevriezen van de vitale systeemonderdelen kan daarom schelen in het aantal hulpverzoeken dat u krijgt...

U kunt dan het bijwerken van deze systeemonderdelen uitstellen tot het moment dat u op de koffie gaat bij die digibeet; u kunt dan gelijk even die systeemonderdelen eigenhandig bijwerken en eventuele problemen die daardoor ontstaan, zelf oplossen.

Natuurlijk heeft dit een negatief effect op de systeemveiligheid, maar doorgaans niet veel. De kritieke pakketten die altijd onmiddellijk moeten worden bijgewerkt, zijn dingen als uw webverkenners (Firefox, Chrome) en dergelijke. Niet uw opstartlader of systeemkern.

Vastzetten kunt u als volgt bereiken:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster (dit is één lange regel!):

sudo apt-mark hold "grub-*" "grub2*" systemd systemd-sysv lightdm slick-greeter "linux-generic*" "linux-headers-generic*" "linux-image-generic*" "linux-signed-generic*" "linux-signed-image-generic*" linux-firmware intel-microcode amd64-microcode

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

U bent klaar! Als u wilt nakijken welke pakketten er precies zijn vastgezet, dan kunt u daarvoor deze terminalopdracht gebruiken, waarvoor geen rootbevoegdheid (sudo) nodig is:

apt-mark showhold

Druk op Enter.

Hieronder, bij punt 7.1, leest u hoe u deze ingreep weer ongedaan kunt maken (wanneer u op gezelligheidsbezoek bent bij de digibeet).

Vastzetten van systeemonderdelen ongedaan maken

7.1. Ongedaan maken van de ingreep die u gedaan hebt bij punt 7, namelijk het vastzetten van de belangrijkste systeemonderdelen, kan gemakkelijk. Dat kan van pas komen wanneer u op gezelligheidsbezoek komt bij een digibeet wiens computer u beheert, en u wilt zelf even de eerder vastgezette pakketten bijwerken op zijn computer.

Dat gaat als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster (dit is één lange regel!):

sudo apt-mark unhold "grub-*" "grub2*" systemd systemd-sysv lightdm slick-greeter "linux-generic*" "linux-headers-generic*" "linux-image-generic*" "linux-signed-generic*" "linux-signed-image-generic*" linux-libc-dev linux-firmware intel-microcode amd64-microcode

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Kijk vervolgens nog even na of het ongedaan maken van de vastzetting is gelukt; dat kan met deze terminalopdracht, waarvoor geen rootbevoegdheid (sudo) nodig is:

apt-mark showhold

Druk op Enter.

Als het ongedaan maken van de vastzetting is gelukt, dan zou u geen enkele uitvoer moeten zien (althans niet voor Grub-, systemd- en systeemkernpakketten).

Start tot slot Bijwerkbeheer, ververs het en installeer eventuele nieuwe bijgewerkte pakketten die u krijgt aangeboden.

Bescherm uw privéleven: schakel het webcam-stuurprogramma uit

8. Als u slechts zelden uw webcamera gebruikt, dan kunt u het stuurprogramma voor uw webcamera uitschakelen (in plaats van slechts de webcam-functie uit te schakelen). Dat is een elegantere oplossing dan het afplakken van de ingebouwde webcamera in uw laptop....

Dat doet u zo:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende blauwe regel in de terminal (het is één regel):

echo "blacklist uvcvideo" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-webcam.conf

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Herstart uw computer.

Ongedaan maken (webcamera weer inschakelen)

8.1 Wilt u uw webcamera weer inschakelen? Dat gaat zo:

a. Tijdelijk inschakelen gaat met deze terminalopdracht:

sudo modprobe -v uvcvideo

Dit schakelt uw webcamera direct in, maar slechts tot aan de volgende nieuwe opstart van uw computer.

b. Blijvend inschakelen: daarvoor kunt u de volgende terminalopdracht gebruiken om de webcamera-module van de zwarte lijst af te halen:

sudo rm -v /etc/modprobe.d/blacklist-webcam.conf

Herstart uw computer. Uw webcamera zou nu weer blijvend beschikbaar moeten zijn.

Geschiedenis recente bestanden wissen via de terminal

9. Soms kan het wenselijk zijn om de geschiedenis van recente bestanden te wissen. Dat kan onder andere via de terminal, en wel als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende blauwe regel in de terminal (het is één regel):

rm -v ~/.local/share/recently-used.xbel

Druk op Enter.

c. Daarna (kopieer en plak):

touch ~/.local/share/recently-used.xbel

Druk op Enter. Klaar!

Standaard-documenttype wijzigen in AbiWord

10. Lichtgewicht-tekstverwerkertje AbiWord heeft een eigen documenttype, genaamd .abw. Daar staat AbiWord standaard op ingesteld.

Het is echter handiger om in AbiWord .rtf, .odt of .doc te hebben als standaard-documenttype, wegens de uitwisselbaarheid met andere tekstverwerkers. Dat kan als volgt:

a. Verander eerst iets anders aan de voorkeuren van AbiWord (dat kunt u later desgewenst weer terugveranderen):

Werkbalk AbiWord - Bewerken - Voorkeuren... - tabblad Slimme aanhalingstekens: haal het vinkje weg bij: Slimme (gekrulde) aanhalingstekens inschakelen

Daarmee hebt u een bepaalde nieuwe sectie (schema) aangemaakt aan in uw gebruikersprofiel van AbiWord; die hebt u nodig voor het vervolg.

b. Sluit AbiWord.

c. Start uw bestandbeheerder en maak de verborgen bestanden zichtbaar, bijvoorbeeld met de toetscombinatie Ctrl h of via de werkbalk van de bestandbeheerder.

Dubbelklik op de map .config en daarna op de map abiword.

- Rechtsklik met de muis op het bestandje profile en open het met een eenvoudige tekstbewerker (kladblokje) zoals Xed of Leafpad (niet simpelweg dubbelklikken met de gewone linkermuisknop, want dan opent het zich in Firefox of in een andere webverkenner!).

Zoek nu het schema genaamd "_custom_" dat ongeveer halverwege in het documentje staat (tip om het zoeken makkelijker te maken: er staat ook de regel SmartQuotesEnable ="0" in) en voeg er de regel DefaultSaveFormat=".rtf" aan toe.

Het moet er dan als volgt uit komen te zien:

<Scheme
        name="_custom_"
        SmartQuotesEnable=0"
        ZoomPercentage=88"
        DefaultSaveFormat=".rtf"
        />

Tip: voorkom tikfouten: kopieer en plak de nieuwe regel.
Het voorbeeld gaat uit van .rtf; dat kunt u natuurlijk naar believen wijzigen in .odt of .doc. Voor de simpele AbiWord raad ik echter het eenvoudige documenttype .rtf aan.

Profielbestand opslaan en sluiten. Start nu AbiWord en maak een documentje. Als u het opslaat, dan zal de keus standaard staan op .rtf (of .odt, of .doc).

Let op: gebruikersvoorkeur! Dus herhalen per gebruikersaccount.

Duurt afsluiten u te lang? Verhelp het zo

11. Duurt het u te lang voordat uw computer zichzelf afsluit? Dan kunt u uw systeem dwingen om het afsluitproces te beperken tot vijf seconden, in plaats van de standaard 10 seconden. Let op: deze ingreep zou verstorend kunnen zijn, dus wees er voorzichtig mee en stel geen lager aantal in dan vijf seconden!

De ingreep gaat als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende blauwe regel in het terminalvenster (ook al lijkt het niet zo, dit is één lange regel!). Gebruik beslist kopiëren en plakken om tikfouten en vergissingen te voorkomen:

sudo sed -i 's/DefaultTimeoutStopSec=10s/DefaultTimeoutStopSec=5s/g' /etc/systemd/system.conf.d/50_linuxmint.conf

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Herstart uw computer.

d. Sluit uw systeem af en kijk hoe lang het duurt (als het goed is, niet langer dan 5 seconden).

Als u deze ingreep ooit ongedaan zou willen maken, dan is dit de terminalopdracht die dat teweeg brengt (dit is één regel):
sudo sed -i 's/DefaultTimeoutStopSec=5s/DefaultTimeoutStopSec=10s/g' /etc/systemd/system.conf.d/50_linuxmint.conf


Voeg een geheugenproef toe aan het opstartmenu van Grub (memtest86+)

12. Hebt u een modern systeem heeft met een moederbord dat draait op UEFI in volledige UEFI-modus, en dus niet op ouderwets BIOS? Ook dan kunt u een geheugenproef toevoegen aan het menu van opstartlader Grub. Handig als u nieuwe RAM-strookjes hebt toegevoegd of als u vermoedt dat een deel van het RAM defect is.

Hiervoor moet u een nieuwere memtest86+ binnenhalen vanuit de officiële pakketbronnen van Ubuntu (niet de oudere versie van memtest86+ die in de gewone pakketbronnen van uw Linux Mint 21.x of Ubuntu 22.04 zit, want die versie is daarvoor te oud):

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo apt-get -t jammy-backports install memtest86+

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Herstart uw computer. U zou nu twee regels van memtest86+ moeten zien staan in het opstartmenu van Grub.

Foutmeldingen tijdens opstarten: zo onderdrukt u de onbelangrijke meldingen

13. Soms krijgt u tijdens het opstarten wat regels met waarschuwingen te zien. Meestal zijn die totaal onbelangrijk, want Linux is berucht spraakzaam waar het onbelangrijke fouten betreft.

Zo onderdrukt u de irrelevante onbelangrijke meldingen (de belangrijkere krijgt u dan nog steeds wel te zien!):

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in het terminalvenster:

xed admin:///etc/default/grub

Druk op Enter.

Zoek de regel die begint met: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT. Voeg daarbij de parameter loglevel=3 toe, direct na de reeds bestaande parameter quiet. Een voorbeeldje van hoe het er dan uit kan komen te zien:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet loglevel=3 splash"

Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

c. Voor het doorvoeren van de wijzigingen die u hebt aangebracht, doet u daarna in de terminal (kopieer en plak):

sudo update-grub

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Herstart uw computer. De waarschuwingen zouden nu geheel of grotendeels weg moeten zijn.

Zo houdt u uw Linux Mintversie veilig na zijn officiële levenseinde

14. Er is een manier om de levensduur van uw Mint te verlengen, maar die dekt niet voor de volle 100 procent. U kunt de specifieke Mintpakketten niet veilig houden na het einde van hun ondersteuning, maar wat u wel kunt verlengen is de ondersteuningsperiode voor veiligheidsreparaties voor de Ubuntu-codebasis. Met maar liefst vijf jaar.

De Ubuntu-codebasis beslaat meer dan 90 % van uw Mint, en hij vormt verreweg het belangrijkste deel van uw systeem. Met dank aan Canonical, het bedrijf dat ons Ubuntu geeft, kunt u een gratis abonnement op Ubuntu Pro krijgen, dat de periode voor veiligheidsreparaties verlengt tot een totaal van 10 jaar. Voor een maximum van vijf machines.

Vanuit veiligheidsoogpunt is dit niet ideaal voor Mintgebruikers, zodat ik het alleen aanraad als noodmaatregel voor dode of bijna dode Mintversies. Maar al is het niet ideaal, krankzinnig onverantwoordelijk is het ook niet. En het kan een levensredder zijn voor 32-bits-machines, die niet geschikt zijn voor Mintversies hoger dan 19.x.

Zoals gezegd, het is een optie voor een dode of bijna dode Mintversie zoals (ten tijde van het schrijven van deze handleiding) Linux Mint 19.x. Pas het niet toe in een Mintversie die nog ondersteund wordt, want dat heeft alleen maar nadelen!

Een voorbeeld met Linux Mint 19.x maakt het makkelijker:

a. Ga eerst naar de Ubuntu Pro website en neem een gratis abonnement voor vijf machines (u krijgt een "token" oftewel sleutel), door de vereiste stappen te volgen.

b. Dan moet u de sleutel voor Ubuntu Pro in uw Mint 19.x pompen. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo pro attach heel-lange-sleutel

druk op Enter.

d. Kopieer en plak nu de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

xed admin:///etc/lsb-release

druk op Enter.

(de drie achtereenvolgende schuine strepen zijn de bedoeling en geen tikfout!)

e. Verwijder de bestaande inhoud van dat bestand en kopieer en plak daarin de volgende inhoud:

DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=18.04
DISTRIB_CODENAME=bionic
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 18.04 LTS"


f. Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

g. Herhaal deze procedure voor de volgende bestanden:

/etc/issue
.... die deze inhoud moet krijgen:
Ubuntu 18.04 LTS \n \l

/etc/issue.net
.... die deze inhoud moet krijgen:
Ubuntu 18.04 LTS

/etc/os-release
.... die deze inhoud moet krijgen:
NAME="Ubuntu"
VERSION="18.04 LTS (Bionic Beaver)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04 LTS"
VERSION_ID="18.04"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=bionic
UBUNTU_CODENAME=bionic


h. Herstart uw computer.

i. Pas dan kunt u eindelijk de eigenlijke ESM-bronnenlijst toevoegen voor de verlengde ondersteuning, met deze twee terminalopdrachten:

Eerst de kern:
sudo pro enable esm-infra

Druk op Enter.

Dan de toepassingen:
sudo pro enable esm-apps

Druk op Enter.

Let op: Bijwerkbeheer (mintupdate) zou goed moeten werken met de nieuwe pakketbronnen, maar wel is het systeemkerngereedschap eruit verdwenen. Verder weigert Pakketbronnen (mintsources) om op te starten in een systeem dat zichzelf identificeert als Ubuntu.

Dat is een deel van de "prijs" die u voor deze ingreep moet betalen.... Echter, het is een prijs waar de meeste mensen wel mee zullen kunnen leven.


Geheugenverwarring: nakijken hoeveel van het RAM-geheugen er is afgezonderd voor de grafische chipset (beeldweergave)

15. Het kan verwarrend zijn: het RAM-geheugen van uw laptop lijkt niet volledig te worden gebruikt of herkend. Gewoonlijk is dat slechts een verkeerde indruk, en is alles in orde.

Want op een machine die geen afzonderlijke grafische kaart heeft, wordt er een deel van het RAM-geheugen afgezonderd voor de grafische chipset (beeldweergave). Waardoor dat deel van het RAM niet beschikbaar is voor algemeen gebruik.

Als volgt kunt u nakijken hoeveel van het RAM van uw machine, er is afgezonderd voor de grafische chipset:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

glxinfo | grep -E -i 'video memory'

Druk op Enter.

Voorbeeld van de uitvoer op één van mijn machines:

pjotr@ideacentre:~$ glxinfo | grep -E -i 'video memory'
    Video memory
: 512MB
    Dedicated
video memory: 512 MB
    Currently available dedicated
video memory: 414 MB

Zo kijkt u na wat de verbeteringen zijn in een actualisering voor de systeemkern

16. Linux Mint krijgt zijn systeemkernen, onveranderd, rechtstreeks van Ubuntu. Door middel van een metapakket, hetgeen helaas betekent dat u in Bijwerkbeheer weinig of geen informatie ziet inzake de wijzigingen en reparaties in een nieuwe bijgewerkte systeemkern....

Hier kunt u zien wat de verbeteringen zijn in een nieuwe systeemkern:
Logboeken van wijzigingen

Stel de prestatiemodus van uw CPU in

17. Er is een handig gereedschapje om de prestatiemodus van uw CPU in te stellen. Als volgt kunt u het installeren en gebruiken:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende blauwe regel in het terminalvenster:

sudo apt-get install cpupower-gui

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Start daarna cpupower-gui vanuit het menu en ga lekker los met de instellingen. Het gereedschapje laat u de prestatiebeheerder óf instellen voor elke individuele CPU-kern (waarom toch?) of voor hen allemaal tegelijk (wat natuurlijk is wat u wilt). In Linux Mint 21.x en Ubuntu 22.04 is de prestatiebeheerder overigens standaard ingesteld op schedutil, wat in de meeste gevallen ook de beste keuze is.

Om na te kijken wat uw CPU-kernen op dit ogenblik voor instelling hebben, benut u deze terminalopdracht (kopieer en plak hem in het terminalvenster en druk op Enter):

cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor

Zet een momentopname van Timeshift terug vanuit de livesessie (uitprobeersessie) van Linux Mint

18. Het kan een volwassen man tot razernij brengen: het terugzetten van een momentopname van Timeshift die zich op de harde schijf bevindt, vanuit een livesessie (uitprobeersessie) van Linux Mint.

De totaal niet-intuïtieve oplossing is deze: in Timeshift, start de Wizard. Kies dan Locations en verwijs dan naar de plek waar de momentopnamen staan. De rest is zo eenvoudig als 't had moeten zijn van het begin af aan.

Leegmaken van de tijdelijke RAM-opslag (geheugenreiniging)

19. Normaal gesproken zou het niet nodig moeten zijn om de tijdelijke RAM-opslag leeg te maken, want het automatische geheugenbeheer in Linux Mint en Ubuntu is behoorlijk slim. Ook zou de tijdelijke RAM-opslag nooit in de weg moeten zitten, zoals op deze pagina duidelijk wordt uitgelegd.

Maar als u toch eens een keer de behoefte voelt om het RAM-geheugen leeg te maken door het opruimen van de tijdelijke opslag in het RAM, dan gaat dat als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster (dit is één lange regel!):

sudo sh -c "sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches"

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

U bent klaar. Let op dat het leegmaken van het RAM-geheugen op deze wijze, geen blijvend effect heeft. Na het uitvoeren van de bovengenoemde opdracht, zal het normale geheugenbeheer opnieuw de touwtjes in handen nemen en een nieuwe opslag aanmaken indien het daartoe aanleiding ziet.

Het wisselgeheugen (virtueel geheugen) op de schijf leegmaken

20. Gewoonlijk is het overbodig om het wisselgeheugen op de harde schijf (virtueel geheugen, swap) leeg te maken, want het automatische beheer van het wisselgeheugen is redelijk intelligent.

Waarschuwing: wees hier voorzichtig mee, aangezien u uw systeem onstabiel zou kunnen maken, vooral als het reeds weinig RAM ter beschikking heeft. Doe het ook niet wanneer uw systeem actief naar het wisselgeheugen aan het schrijven is.

Zorg ervoor dat u voldoende vrij RAM-geheugen in uw systeem hebt, want anders zou u het wisselgeheugen wellicht niet vrij kunnen maken en de OOM-killer zou sommige van uw processen kunnen beëindigen.

Tot zover de waarschuwingen. Als u het toch wilt doen, dan kan dat zo, door het tijdelijk uitschakelen en weer inschakelen van het wisselgeheugen:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster (dit is één regel!):

sudo swapoff -a; sudo swapon -a

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Merk op dat het uitschakelen van het wisselgeheugen een tijdje kan duren. Vooral als er veel gegevens uitgepompt moeten worden.Nog meer? Deel 1, 2 en 3 van de Tips en trucs voor Linux Mint

Dit is deel vier van de Tips en trucs voor Linux Mint. U vindt deel één hierdeel twee hier en deel drie hier.


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina