Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina


1. Algemeen voorbehoud

- Er is zelden een "absolute waarheid": vaak zijn er in Linux meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik beschrijf er meestal maar één.

- Ik kan me vergissen, dus er kunnen fouten zitten in de instructies. Hebt u een fout gevonden? Dan kunt u meehelpen door die fout te melden (bij voorbaat dank!).

- Ik heb mijn eigen voorkeuren, die betrekkelijk en persoonlijk zijn.


2. Juridisch deel

Uitsluiting aansprakelijkheid: alles is volledig voor uw eigen risico

Het gebruik dat u maakt van de handleidingen, tips en bestanden die u aantreft op deze website of op een andere website waarnaar ik verwijs, is geheel voor uw eigen risico.

In geen enkel opzicht kan ik aansprakelijk worden gesteld voor schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die optreedt als gevolg van genoemd gebruik. Dit geldt ook wanneer ik een fout heb gemaakt in een handleiding, welke de oorzaak is van schade.