De werkbalk van Xfce aanpassen (Linux Mint Xfce, Xubuntu)

Terug naar de thuispagina


De werkbalk van Xfce, de werkomgeving van onder andere Linux Mint Xfce en Xubuntu, verdient een eigen pagina. Want u kunt er zoveel mee doen...

Inhoud van deze pagina:

Een werkbalk verplaatsen

1. Een werkbalk verplaatsen, bijvoorbeeld van de bovenkant van het scherm naar de onderkant, is heel makkelijk.

Rechtsklik muis op de werkbalk die u wilt verplaatsen - Werkbalk - Werkbalkvoorkeuren... - haal het vinkje weg bij: Werkbalk vergrendelen

Nu ziet u, dat er helemaal aan de linkerkant en helemaal aan de rechterkant van de balk, handgreepjes zijn bijgekomen. Het meest linkse en het meest rechtse pictogram zijn daardoor een stukje naar het midden opgeschoven. U moet wel goed kijken, want de handgreepjes zijn nauwelijks zichtbaar.

Zet de muispijl op een handgreepje, druk de linkermuisknop in en hou hem ingedrukt. De muispijl is nu veranderd in een "handje". Nu kunt u de werkbalk slepen naar de plek die u wil.

Plaats het vinkje terug bij: Werkbalk vergrendelen

Klik op Sluiten.

Wilt u de werkbalk bijvoorbeeld van de bovenkant van het scherm naar de zijkant van het scherm verplaatsen? Daarvoor doet u dit:

Rechtsklik muis op de werkbalk die u wilt verplaatsen - Werkbalk - Werkbalkvoorkeuren... - haal het vinkje weg bij: Werkbalk vergrendelen 

Daarna: verander de "Modus" van Horizontaal in Verticaal.

Versleep 'm vervolgens desgewenst van links naar rechts.

Plaats het vinkje terug bij: Werkbalk vergrendelen.

Klik op Sluiten.

Werkbalk: functies en starters toevoegen

2. Wanneer u per ongeluk alles hebt verwijderd uit de werkbalk, dan is het handig om weer wat dingen eraan toe te voegen.

a. Verbergknop
Allereerst de "verbergknop" voor openstaande vensters, om alle openstaande vensters in één keer te minimaliseren (en nadien weer te maximaliseren):
Rechtsklik muis op lege plek van werkbalk - Werkbalk - Nieuwe elementen toevoegen... - klik op Bureaublad tonen - klik op Toevoegen. Klik op Sluiten.

Nu staat de verbergknop helemaal rechts in de werkbalk, en dat is niet zo'n handige plek. Verplaats hem dus even:
Rechtsklik muis op verbergknop - Verplaatsen - sleep hem een flink eind naar links.

Zit hij te dicht tegen een ander pictogram aan? Zet er dan even een lege tussenruimte tussen:

Rechtsklik muis op lege plek van werkbalk - Werkbalk - Nieuwe elementen toevoegen... - klik op Scheidingslijn - klik op Toevoegen.

Nu staat de lege tussenruimte helemaal rechts, "onzichtbaar". Rechtsklik muis erop - Verplaatsen - sleep hem tussen de verbergknop en zijn buurman.

b. Starters
Ook is het handig om een of twee starters voor veelgebruikte toepassingen, toe te voegen aan de bovenste werkbalk. Niet meer dan een of twee, want anders wordt de bovenste werkbalk te klein voor het weergeven van de openstaande vensters.

Dus alleen starters voor Firefox en voor de terminal, om maar eens wat te noemen.

Zoals zo vaak, zijn hier ook meerdere methoden voor. De eenvoudigste manier is: slepen vanuit het menu ("sleur en pleur").

Een voorbeeld is het makkelijkste: stel, u wilt een starter voor Terminalvenster toevoegen aan de werkbalk.

Klik op het muispictogram links in de werkbalk, om het menu te openen - klik op de toepassing die u in de werkbalk wilt hebben (in dit voorbeeld: Terminalvenster) - blijf de muisknop ingedrukt houden en sleep het pictogram van Terminalvenster naar de linkerkant of de rechterkant van de werkbalk.

Let op: er moet tijdens het slepen een plusje verschijnen bij het gesleepte pictogram, anders werkt het niet.
Het plusje verschijnt niet wanneer u naar het midden van de werkbalk sleept. Uiterst rechts werkt ook niet. Het werkt alleen wanneer u de sleep óf duidelijk naar links óf rechts van het midden in de werkbalk beweegt.

Voeg een weerbericht toe aan uw werkbalk

3. Ook in Xfce kunt u een temperatuuraanduiding en weerbericht toevoegen aan uw werkbalk.

Als u dan de muispijl laat rusten op de temperatuuraanduiding in de werkbalk, zonder te klikken, dan klapt er een uitgebreid weerbericht uit. Zie onderstaande schermafdruk (klik erop om de afbeelding te vergroten):


Toevoegen gaat als volgt:

Rechtsklik muis op lege plek bovenste werkbalk - Werkbalk - Nieuwe elementen toevoegen... - klik op Weerbericht - klik op Toevoegen - klik op Sluiten.

Vervolgens: rechtsklik muis op No Data of Geen gegevens (helemaal rechts in de bovenste werkbalk) - Eigenschappen - Locatienaam: klik op Veranderen... - vul in: de naam van die grotere plaats die het dichtste bij u in de buurt is - klik op Zoeken - klik op de aangeboden plaatsnaam - klik op OK.

Daarna wilt u nog even een hoogst vervelende animatie verwijderen. Tabblad Bladervak - onderdeel Te tonen etiketten: verwijder alles behalve de Temperatuur (T). Klik op Sluiten.

Vervolgens kunt u het weerbericht verplaatsen naar die plek op de werkbalk, die u het beste bevalt. Via rechtsklik muis op weerbericht - Verplaatsen.

Het is dan vaak handig om ook nog een extra tussenruimte ernaast te zetten, zodat het weerbericht niet te dicht tegen een ander werkbalkelement aanzit. Via rechtsklik muis op werkbalk - Werkbalk - Nieuwe elementen toevoegen... - klik op Scheidingslijn en daarna op Toevoegen.

De extra tussenruimte staat nu "onzichtbaar" helemaal rechts; ook die kunt u verplaatsen via een rechtsklik van de muis - Verplaatsen.

Doe tot slot eens een "gewone" klik met de muis, met de linkerknop dus, op het weerbericht. Nu klapt er een weersverwachting uit voor de komende vier dagen. Zie onderstaande schermafdruk (klik erop om hem te vergroten):


Plaats een systeembelastingmeter in de werkbalk

4. Als volgt voegt u een handig systeembelastingmetertje toe aan de werkbalk:

Rechtsklik muis op lege plek werkbalk - Werkbalk - Nieuwe elementen toevoegen...

Klik op Systeembelastingbewaker en daarna op Toevoegen

Vervolgens kunt u de meter verplaatsen naar die plek op de werkbalk, die u het beste bevalt. Via rechtsklik muis op een lege plek van de werkbalk - Werkbalk - Werkbalkvoorkeuren... tabblad Elementen - klik op Systeembelastingbewaker en verplaats hem met de pijl.

Verander meteen een belangrijke instelling van het metertje. Rechtsklik muis op pictogram van Systeembelastingbewaker - Eigenschappen
Tussenpoze voor bijwerken: zet die op 1 s. Dit beperkt de systeemkracht die het metertje zelf nodig heeft.

Het is overigens vaak handig om ook nog een extra tussenruimte ernaast te zetten, zodat het metertje niet te dicht tegen een ander werkbalkelement aanzit. Via rechtsklik muis op werkbalk - Werkbalk - Nieuwe elementen toevoegen... - klik op Scheidingslijn en daarna op Toevoegen.

De extra tussenruimte staat nu "onzichtbaar" helemaal rechts; verplaats hem via rechtsklik muis - Verplaatsen.

Maak een reservekopie van uw werkbalkinstellingen

5. De werkbalk van Xfce is enorm instelbaar en veranderbaar. Soms wat al te gemakkelijk.... Het is daarom aan te raden om een reservekopie te maken van de instellingen van de werkbalk, zodat u altijd makkelijk de oude staat kunt herstellen. Dat gaat zo:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Tik in (kopieer en plak):

sudo apt-get install xfpanel-switch

Druk op Enter. Uw wachtwoord blijft geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo.

Het zojuist geïnstalleerde gereedschapje kunt u als volgt gebruiken:

Menuknop - Instellingen - Werkbalkprofielen
Klik onderaan in het programmavenster op de tweede knop van links ("Instellingen opslaan"), om een reservekopie te maken van de huidige instellingen van uw werkbalk.

Let op: u hebt nu alleen een reservekopie gemaakt van de instellingen van de werkbalk in uw eigen gebruikersaccount, dus herhaal dit in elk ander gebruikersaccount.

Werkbalk beveiligen tegen verwijdering (kioskmodus)

6. Het kan handig zijn om de werkbalk van Mint Xfce te beveiligen tegen een onhandige gebruiker, die hem anders misschien ongewild verwijdert. Of er onmisbare onderdelen uit verwijdert.

Dat kan door de werkbalk te vergrendelen, oftewel in kioskmodus te brengen. Dat gaat als volgt:

a. Stel de werkbalk precies in, zoals u hem wilt hebben. Inclusief alle invoegsels etc.

b. Herstart uw computer om de veranderde instellingen op te slaan.

c. Kopieer nu de werkbalkinstellingen in uw persoonlijke map, naar een systeemmap. Het gaat om het bestand xfce4-panel.xml. U doet dat als volgt:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

Kopieer en plak de volgende toverspreuk in het terminalvenster (dit is één lange regel):

sudo cp -v ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml /etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Open nu het bestand met een kladblokje. De bijbehorende opdrachtregel is (kopieer en plak hem in de terminal):

xed admin:///etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml

Druk op Enter.

In Xubuntu moet u eerst even Gedit installeren. Daarna vervangt u xed in de bovenstaande opdrachtregel, door gedit

Bijna helemaal bovenaan in dat tekstbestand (tweede regel), ziet u de regel:

<channel name="xfce4-panel" version="1.0">

Verwijder die regel en vervang hem door de volgende nieuwe regel (kopieer en plak):

<channel name="xfce4-panel" version="1.0" locked="*" unlocked="root">

Het makkelijkste is, om de bestaande regel te wissen en de nieuwe regel op dezelfde plek te kopiëren/plakken.

Sla het gewijzigde tekstbestand op.

e. Herstart uw computer.

De werkbalk draait nu in kioskmodus en kan niet worden verwijderd of gewijzigd. Zie onderstaande schermafdruk, van wat er gebeurt bij een wijzigingspoging (klik op de afbeelding om hem te vergroten):

Let op: indien uw Linux Mint Xfce of Xubuntu ook nog andere gebruikersaccounts heeft, dan heeft deze ingreep een lastig neveneffect.

Die andere gebruikers verliezen dan namelijk een deel van de functies van hun werkbalk, omdat alles is vergrendeld op de instellingen van één gebruikersaccount (het uwe).

Vergrendeling werkbalk (kioskmodus) ongedaan maken

6.1. Ongedaan maken van de vergrendeling van de werkbalk is makkelijk: u hoeft slechts het bestand xfce4-panel.xml te verwijderen uit de systeemmap waarin u het destijds hebt geplaatst. U doet dat als volgt:

a. Open een terminalvenster:

Menuknop - Systeem - Xfce-terminalvenster

b. Kopieer en plak de volgende toverspreuk in het terminalvenster (dit is één regel):

sudo rm -v /etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Herstart uw computer.

De vergrendeling van de werkbalk is nu ongedaan gemaakt, in alle gebruikersaccounts.

Nog meer tips?


7. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina