Klok: alle opties voor de weergave


Terug naar de thuispagina

Dit is de volledige lijst met opmaakopties voor de klok (tijd en datum) in uw bureaublad-werkbalk:

%%  een letterlijke %
%a  afgekorte weekdagnaam van regio (bijv. "Zon")
%A  volledige weekdagnaam van regio (bijvoorbeeld "Zondag")
%b  afgekorte maandnaam van regio (bijv. "Jan")
%B  volledige maandnaam van regio (bijv. "Januari")
%c  datum en tijd van regio (bijv. Do Mrt  3 23:05:25 2019)
%C  eeuw; zoals %Y, behalve dat de laatste twee cijfers zijn weggelaten (bijv. 21)
%d  dag van maand (bijv. 01)
%D  datum; zelfde als %m/%d/%y
%e  dag van maand met toevoeging van spaties, zelfde als %_d
%F  volledige datum; zelfde als %Y-%m-%d
%g  laatste twee cijfers van jaar van ISO-weeknummer (zie %G)
%G  jaar van ISO-weeknummer (zie %V); gewoonlijk alleen nuttig  samen met %V
%h  zelfde als %b
%H  uur (00..23)
%I  uur (01..12)
%j  dag van jaar (001..366)
%k  uur ( 0..23)
%l  uur ( 1..12)
%m  maand (01..12)
%M  minuut (00..59)
%n  een nieuwe regel
%p  regionaal equivalent van AM of PM; blanco indien onbekend
%P  zoals %p, maar in kleine letters
%r  regionale 12-uurs-kloktijd (bijv. 11:11:04 PM)
%R  24-uurs uur en minuut; zelfde als %H:%M
%s  seconden sinds 1970-01-01 00:00:00 UTC
%S  seconden (00..60)
%t  een inspringing
%T  tijd; zelfde als %H:%M:%S
%u  weekdag (1..7); 1 is maandag
%U  weeknummer van jaar, met zondag als eerste dag van de week (00..53)
%V  ISO-weeknummer, met maandag als eerste dag van de week (01..53)
%w  dag van week (0..6); 0 is zondag
%W  weeknummer van jaar, met maandag als eerste dag van de week (00..53)
%x  regionale datumweergave (bijv. 12/31/99)
%X  regionale tijdweergave (bijv. 23:13:48)
%y  laatste twee cijfers van jaar (00..99)
%Y  jaar
%z  +hhmm numerieke tijdzone (bijv. -0400)
%Z  alfabetische afkorting van tijdzone (bijv. EDT)


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina