Oplossingen voor sommige fouten in Linux Mint 21.3

Terug naar de thuispagina


Geen enkel besturingssysteem is foutloos, ook Linux Mint niet. Hier vindt u oplossingen voor sommige fouten in Linux Mint 21.3 Virginia.

Dit betreft niet alleen fouten in het besturingssysteem zelf, maar ook fouten in de programma's die bij een standaardinstallatie van Linux Mint horen.

Inhoud van deze pagina:

Opstarten vanaf de DVD lukt niet: foutmelding met noapic erin

1. Als het opstarten vanaf de Mint-DVD (of Mint-USB-staafje) niet lukt, en u krijgt een foutmelding te zien met het woord noapic erin, dan kunt u het volgende proberen.

Opstarten vanaf de DVD lukt niet: CPU niet geschikt voor PAE

2. In Linux Mint is de ondersteuning vervallen voor oude processors zonder PAE-ondersteuning.

Maar er is een belangrijke uitzondering: veel Pentium M CPU's en Celeron M CPU's kunnen gedwongen worden om toch PAE te ondersteunen, waarmee ze alsnog geschikt worden voor Linux Mint 21.x. Zie daarvoor de officiële foutenlijsten voor Linux Mint (onderaan deze pagina).

Computer wil niet opstarten na installatie van Mint

3. Bij enkele computers komt het voor, dat na een ogenschijnlijk vlekkeloos verlopen installatie van Linux Mint, de computer niet wil opstarten. Ik behandel twee situaties.

a. U krijgt de volgende foutmelding te zien, in witte letters op een zwart scherm:

error: unknown filesystem
grub rescue>


In dat geval hebt u waarschijnlijk de installatie gedaan vanaf een USB-geheugenstaaf (Live-USB). Het komt weleens voor, dat de geheugenstaaf bij het installeren op de harde schijf, zichzelf identificeert als sda en de harde schijf als sdb. En zo stelt hij Grub dan ook in, tijdens de installatie!

Na installatie wil Grub dan gaan opstarten vanaf sdb, maar die is er dan ineens niet meer: de harde schijf moet dan namelijk weer worden aangesproken als sda ! Het installatieprogramma heeft dus alles correct geïnstalleerd en ingesteld op sda, behalve.... Grub.

In dat geval volstaat het, om Grub alsnog even naar sda te verwijzen, en wel als volgt. Het handigste is, als u daar een LiveDVD voor gebruikt, want dan vindt de verwisseling van sda en sdb niet plaats.

b. In een andere situatie krijgt u de volgende foutmelding te zien, in witte letters op een zwart scherm:

error: invalid arch independent ELF magic.
grub rescue>


Of deze foutmelding:

error: file '/boot/grub/i386-pc/normal.mod' not found
grub rescue>


In dat geval kan de oorzaak zijn, dat Mint een verkeerd type opstartlader heeft geïnstalleerd. Namelijk de Grub voor EFI / UEFI (grub-efi) in plaats van de gewone Grub voor BIOS.

Dit komt onder andere voor bij de Lenovo B570e laptop. Deze computer heeft weliswaar een UEFI en geen BIOS, maar het UEFI is ingesteld om zich te gedragen alsof het een BIOS is. Daardoor heeft het toch de gewone Grub voor BIOS nodig.

Herstel is dan vrij eenvoudig: installeer alsnog eventjes de gewone Grub voor BIOS (punt 2).

Computer start direct Windows 10 of 11 op na installatie van Mint

4. In bepaalde gevallen start de computer meteen door in Windows 10 of 11, na een ogenschijnlijk vlekkeloos verlopen installatie van Mint naast Windows. U krijgt dan geen opstartmenu te zien waarin u Mint kunt kiezen.

In dat geval zou het kunnen liggen aan een verkeerde opstartvolgorde in het UEFI. Die kunt u dan als volgt verbeteren (punt 2.2).

De schermresolutie staat soms niet goed

5. Als uw beeldscherm een verkeerde schermresolutie weergeeft, dan kunt u hier zoeken naar oplossingen.

Swapneiging is te hoog: op oudere computers is Mint te traag

6. Standaard heeft Mint helaas een te grote neiging om gebruik te gaan maken van de swap (het virtuele geheugen op de harde schijf). Daardoor spreekt Mint, vooral bij oudere computers, de swap te snel aan.

Die schrijfacties op de harde schijf vertragen Mint. Virtueel geheugen op de harde schijf is nu eenmaal langzamer dan het "echte" RAM-geheugen. U kunt dus snelheidswinst behalen door daar iets aan te doen. Hier staat beschreven hoe u dat kunt bewerkstelligen.

Bij computer met een SSD (Solid State Disk) is er nog een extra reden om de swapneiging te verlagen, ongeacht de hoeveelheid RAM-geheugen.

Slaapstand of pauzestand werkt niet goed: uw computer raakt van slag of zelfs in coma

7. Dit komt bij sommige apparatuur voor, en helaas.... er is nog geen oplossing voor. Schakel de stand die problemen geeft daarom liever uit, als die bij uw computer niet werkt.

Slaapstand (suspend-to-disk) is de meest ingrijpende stand, die dus ook het vaakste problemen veroorzaakt. Dat komt doordat de meeste makers van BIOS en UEFI, zich niet houden aan de standaarden voor het implementeren van energiebesparing.

Uw computer kan daardoor na het ontwaken van slag raken, of zelfs in een coma belanden waaruit hij überhaupt niet meer ontwaakt.

Om die reden is de slaapstand in zowel Ubuntu als Linux Mint standaard uitgeschakeld, wat ik een goede zet vind. Schakel de slaapstand dus liever niet in.

Pauzestand uitschakelen

7.1. U kunt de pauzestand (suspend-to-ram) als volgt uitschakelen (doe dat alleen als het echt moet, want hij kan handig zijn):

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)


b. Kopieer en plak in de terminal (dit is één regel; gebruik kopiëren en plakken om tikfouten te voorkomen):

sudo touch /etc/polkit-1/localauthority/90-mandatory.d/disable-suspend.pkla

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.


c. Kopieer en plak in de terminal (dit is één regel; gebruik kopiëren en plakken om tikfouten te voorkomen):

xed admin:///etc/polkit-1/localauthority/90-mandatory.d/disable-suspend.pkla

Druk op Enter.

d. Kopieer en plak de volgende blauwe tekst in dat lege tekstbestand:

[Disable suspend (upower)]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.suspend
ResultActive=no
ResultInactive=no
ResultAny=no

[Disable suspend (logind)]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.suspend
ResultActive=no

[Disable suspend for all sessions (logind)]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.suspend-multiple-sessions
ResultActive=no


Sla het tekstbestand op en sluit het kladblokje.

e. Herstart uw computer (volledige herstart). Pauzestand zou nu in het afsluitmenu niet meer tot de aangeboden mogelijkheden moeten behoren.

f. Bij een laptop is het 't beste om gelijk daarna even het energiebeheer aan te passen om alternatieven in te stellen voor de pauzestand (bijvoorbeeld bij de standaardactie bij het sluiten van het laptopdeksel).

Ongedaan maken

7.1.1. Hebt u spijt van het uitschakelen van de pauzestand en wilt u hem weer terug? Ongedaan maken van bovenstaande ingreep is gelukkig heel eenvoudig:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

sudo rm -v /etc/polkit-1/localauthority/90-mandatory.d/disable-suspend.pkla

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Herstart uw computer. De pauzestand zou nu weer gewoon beschikbaar moeten zijn.

Branden van DVD's en CD's gaat niet goed

8. Het veelgebruikte programma voor het branden van CD's en DVD's in Linux Mint, Brasero, is bepaald geen ster. Moeilijk in te stellen en doet z'n werk vaak niet goed.

Er is gelukkig een veel betere oplossing beschikbaar, in de vorm van brandprogramma Xfburn. Deze werkt uitstekend in Linux Mint. Stabiel, betrouwbaar en degelijk.

Installeer Xfburn als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende regel in het terminalvenster:

sudo apt-get install xfburn

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Verbinden lukt niet meteen met bepaalde draadloze kaarten

9. Kijk daarvoor hier eens: oplossingen voor sommige draadloze kaarten.

Zwakke videokaart: schakel de hardwareversnelling uit in Firefox en Chrome

10. Sommige oudere of zwakkere videokaarten hebben er moeite mee: de hardwareversnelling die standaard aan staat in Firefox en Chrome. Normaal gesproken is die versnelling juist handig en maakt hij uw webverkenners sneller. Maar bij beeldproblemen in deze webverkenners (vertraging bij tikken van tekst, storingen bij filmpjes) kunt u eens proberen of het beter gaat wanneer u die als volgt uitschakelt:

Firefox:
Klik rechtsboven op de knop met de drie liggende streepjes - Voorkeuren - onderdeel Prestaties: haal het vinkje weg bij: Aanbevolen prestatie-instellingen gebruiken. Haal daarna het vinkje weg bij:

Hardwareversnelling gebruiken wanneer beschikbaar.

Sluit Firefox en start hem opnieuw.

Chrome:
Klik rechtsboven op de knop met de drie liggende streepjes - Instellingen - Geavanceerde instellingen weergeven...
Onderdeel Systeem: haal het vinkje weg bij: Hardwareversnelling gebruiken indien beschikbaar.

Sluit Chrome en start hem opnieuw.

Partitiegrootte niet optimaal? Verbeter de grootte achteraf (na installatie)

11. U kunt soms beter niet direct akkoord gaan met het voorstel van het installatieprogramma, wanneer u Linux Mint naast Windows wilt zetten (tweevoudig opstartbaar). Het installatieprogramma houdt namelijk soms weinig rekening met de ruimtebehoefte en "ademruimte" van Windows of van uw nieuwe Linux.

Heeft u Mint al geïnstalleerd en staan de partitiegroottes niet goed? Dan hoeft u gelukkig Mint niet te herinstalleren. U kunt namelijk het volgende doen:

Start Mint op vanaf de Mint-DVD of USB-geheugenstaaf.

Na de voltooide opstart doet u het volgende:
Klik op de Menuknop. Zoekterm daarin: gparted

Klik op Gparted partition editor

Rechtsklik met de muis op de partitie genaamd "linux-swap" en kies Swapoff.

Verklein eerst de partitie die kleiner kan, met behulp van de werkbalkknop Resize/Move, zodat er vrije ruimte ontstaat.

Vergroot daarna de partitie die te klein is, eveneens met de knop Resize/Move, met de beschikbaar gekomen vrije ruimte. Geef Ubuntu bij voorkeur niet minder dan 10 GB.

Als Mint op een logische partitie staat, dan moet u eerst de onderliggende primaire extended partitie vergroten, voordat u de logische partitie groter kunt maken. Uitleg over het verschil tussen logische en primaire partities vindt u hier (punt 2).

Let op: kies aangrenzende partities voor de ruimteverplaatsing.
Een "move"-operatie kan makkelijk uren duren! Onderbreek dit proces beslist niet. In geval van een laptop: zorg ervoor, dat hij aan de netvoeding hangt (en dus niet op de accu werkt).

Druk op Apply (vinkje).

Herstart uw computer normaal (zonder DVD): alles staat nu goed.

Let op: Windows moet zichzelf nu eerst even instellen op zijn nieuwe partitiegrootte. Bij het starten van Windows krijgt u eerst een "foutmelding", waarna Windows een schijfcontrole uitvoert en zichzelf instelt op de nieuwe partitieruimte. Laat dit rustig zijn gang gaan. Daarna is alles in orde.

'Gebruiker wisselen' werkt soms slecht

12. In het afsluitscherm kunt u onder andere kiezen voor "Gebruiker wisselen" ("snelle gebruikerswissel"). Deze optie werkt af en toe slecht, en kan soms problemen veroorzaken bij het afsluiten. Bovendien gaat de snelle gebruikerswissel sowieso ten koste van de systeemkracht: de eerste gebruikerssessie blijft immers in het geheugen....

U kunt daarom beter deze optie niet gebruiken. Kies liever voor "Afmelden". Daarmee meldt u gebruiker A volledig af, voordat u zich aanmeldt als gebruiker B.

Bestandbeheerder Nautilus wordt soms ongewenst meegeïnstalleerd

13. Bij het installeren van bepaalde toepassingen die bestandbeheerder Nautilus als "aanbevolen" afhankelijkheid hebben, krijgt u er ineens Nautilus bij!

Dat is onwenselijk, want het installeren van een volwaardige bestandbeheerder als Nautilus naast uw standaard-bestandbeheerder, leidt tot conflicten. Als u ineens merkt dat u Nautilus in uw menu heeft staan, adviseer ik u om hem meteen te verwijderen. Dat kan als volgt:

sudo apt-get remove nautilus

Als het goed is laat deze verwijdering alle andere geïnstalleerde toepassingen intact, inclusief die toepassing waarvan de installatie Nautilus heeft meegetrokken. Het zou dus altijd geheel veilig moeten zijn om Nautilus te verwijderen.

De gereedschappen voor het installeren van bijgewerkte pakketten en programmatuur doen het niet

14. Het kan ooit gebeuren dat de gereedschappen voor het installeren van bijgewerkte pakketten en programmatuur (Bijwerkbeheer en Programmabeheer) dienst weigeren. Terwijl u verder wel gewoon internetverbinding heeft.

De oorzaak is meestal een probleem met de lijsten van de pakketbronnen of een corrupt pakket in de tijdelijke opslag van de updates.

U kunt onder andere een foutmelding krijgen met zo'n soort tekst:

E: encountered a section with no package: header
E: problem with Mergelist/var/lib/apt/lists

Voor het verhelpen daarvan, kunt u het volgende doen:

In Linux Mint gaat herstellen heel eenvoudig: start in het menu het programma Pakketbronnen. Klik daarna linksonder op de knop Onderhoud en vervolgens op de knop Herstel problemen met MergeList.

Ubuntu: in Ubuntu gaat u als volg te werk:

a. Eerst verwijdert u de oude lijsten en de opgeslagen update-pakketten:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende regel in het terminalvenster (dit is één regel):

sudo apt-get clean && sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf && sudo rm /var/lib/apt/lists/partial/* -vf

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

b. Daarna haalt u de nieuwe lijsten en nieuwe bijgewerkte pakketten op van het internet:
In de terminal (kopieer en plak):

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Druk op Enter.

Het probleem zou nu verholpen moeten zijn.

Opstarten duurt erg lang

15. Op sommige computers duurt het opstarten van Ubuntu of Linux Mint extreem lang. Als uw systeem last heeft van een trage opstart, dan kunt u de oorzaak als volgt proberen te vinden:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende regel in nhet terminalvenster:

systemd-analyze blame

Druk op Enter.

Als uw computer meer dan 8 GB RAM-geheugen heeft, dan kunt u het opstarten mogelijk ook versnellen door /tmp te verplaatsen naar het RAM-geheugen.

Willekeurige vastlopers op Intel-gebaseerde computers

16. Op bepaalde apparatuurcombinaties met een Intel-CPU, kunt u willekeurige vastlopers meemaken. Vooral de Bay Trail-serie Intel-CPU's heeft daar last van.

Dit kan vaak worden opgelost door de maximale slaapstatus van de CPU drastisch te verlagen. Namelijk van maximaal 6 (of 9) naar 1.

De prijs die u daarvoor betaalt is een toename van het stroomverbruik, hetgeen natuurlijk vooral vervelend is bij laptops (u merkt waarschijnlijk een snellere daling van de acculading). Maar nu zou uw machine tenminste stabiel moeten draaien.

Daarvoor gaat u als volgt te werk:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Om uw huidige maximale CPU-slaapstatus na te kijken, kopieert en plakt u de volgende regel in de terminal:

cat /sys/module/intel_idle/parameters/max_cstate

Druk op Enter.

De uitvoer zal waarschijnlijk 6 of 9 zijn.

c. Nu kopieert en plakt u de volgende regel in de terminal, om een instellingenbestand te bewerken:

xed admin:///etc/default/grub

Druk op Enter.

d. Verwijder deze bestaande regel:

GRUB_CMDLINE_LINUX=""

Vervang hem door deze regel (gebruik wederom kopiëren en plakken):

GRUB_CMDLINE_LINUX="intel_idle.max_cstate=1"

e. Sla de wijzigingen op en sluit het tekstbestand.

f. Voer vervolgens deze opdrachtregel uit in de terminal:

sudo update-grub

g. Herstart uw computer.

h. Kijk de verandering na met deze terminalopdracht:

cat /sys/module/intel_idle/parameters/max_cstate

De uitvoer zou nu 1 moeten zijn.

Sommige laptops: parkeerklik-slijtage vermijden

17. Bij sommige typen laptop-harde schijfjes is er een ernstig probleem. Niet bij alle: dat hangt af van het merk en type harde schijf. Onder andere de Acer Aspire One 150 met 120 GB harde schijf heeft er last van.

Het probleem speelt in veel soorten Linux, soms ook bij Linux Mint (afhankelijk van het type harde schijf). Er is dan bij sommige laptops namelijk, om de paar seconden, een duidelijke klik van de harde schijf te horen (inparkeren en direct weer uitparkeren).

Bij sommige harde schijven klinkt het meer als tikken, maar tik of klik: er is hetzelfde aan de hand. De firmware van het laptop-harde-schijfje wil de schijf veel te agressief parkeren, wegens energiebesparing.

Dat is zeer ongezond voor de schijf, en verkort aanzienlijk de levensduur ervan. Sommige besturingssystemen hebben een daarom een ingebouwde correctie voor deze firmware-fout, maar veel soorten Linux (waaronder soms ook Mint, afhankelijk van het type harde schijf) niet.

Oplossing:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende regel in het terminalvenster:

sudo hdparm -B 254 /dev/sda

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Nu houdt het akelige geklik eindelijk op.

Hiermee schakelt u de parkeeracties wegens energiebesparing niet helemaal uit, maar beperkt u ze tot het absolute minimum. Bijkomend voordeeltje: uw laptop wordt hierdoor wat sneller.

De "prijs" die u hiervoor betaalt, is een wat hoger electriciteitsverbruik. En dus een iets kortere accuduur.

U kunt voor het herhalen gebruikmaken van het "geheugen" van de terminal: een tikje op de bovenste pijltjestoets van uw toetsenbord, roept het vorige commando op. Elk commando wordt namelijk opgeslagen in het verborgen tekstbestand .bash_history in uw persoonlijke map.

Maar u kunt deze ingreep ook automatiseren. Als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak daarna de volgende regel in het terminalvenster (gebruik kopiëren en plakken, om tikfouten te voorkomen):

xed admin:///etc/hdparm.conf

Druk op Enter.

Nu opent kladblokje Xed zich met een bepaald tekstbestand. Voeg de volgende tekst toe, helemaal aan het eind van dit tekstdocumentje (kopieer en plak):

/dev/sda {
    apm = 254
    apm_battery = 254
}

Let erop, dat u de aanduiding sda gebruikt en niet hda! Met hda werkt het niet. En vergeet de onderste accolade niet.

Sla het tekstbestand op en sluit het kladblokje.

c. Herstart uw computer (volledige herstart).

d. Schakel daarna slaapstand en pauzestand uit, want bij ontwaken daaruit, gaat de harde schijf weer klikken: zie de instructie hierboven bij punt 7.

Dit is natuurlijk eigenlijk geen fout van Mint, maar van de schijvenfabrikant. Het wordt hoog tijd dat die harde-schijffabrikant z'n firmware repareert.... Het is zonder meer slecht, dat een besturingssysteem de firmware moet corrigeren.

Computer wil niet afsluiten of doet een herstart bij afsluiten

18. Op verreweg de meeste computers werkt het energiebeheer (acpi) van Mint prima. In enkele gevallen echter niet, en dan kan het onder andere veroorzaken dat de computer niet wil afsluiten of dat de computer een spontane herstart doet.

U kunt dan het volgende doen om dit op te lossen.

- Probeer eerst eens, of een update van het BIOS /UEFI van uw moederbord het probleem oplost. Heeft dit geen effect, doe dan het volgende:

- Verander tijdelijk iets aan het Grubmenu (het menu van opstartlader Grub).

Krijgt u, voorafgaand aan het opstarten van uw computer, geen Grubmenu te zien? Druk dan bij het opstarten, direct na het verdwijnen van het BIOS-scherm, de SHIFT-toets in, en hou die ingedrukt. U krijgt dan alsnog het Grubmenu te zien.
Let op: op sommige computers werkt alleen de linker-SHIFT-toets of alleen de rechter-SHIFT-toets.


- Selecteer de regel in het Grubmenu waarmee Mint opstart. Druk NIET op Enter!

- Druk op de e-toets.

- Nu krijgt u de mogelijkheid, om de opstartopties eenmalig te wijzigen. Zoek de regel die eindigt op:

ro  quiet splash

Zet de cursor met de pijltjestoets vlak na ro  quiet splash

Druk daarna een keer op de spatiebalk en tik vervolgens in: acpi=noirq

Het einde van de regel wordt dan dus:

ro  quiet splash acpi=noirq

Druk nu de Ctrl-toets in en houd hem ingedrukt. Druk vervolgens op de x-toets.

De computer start nu eenmalig op met de optie "acpi=noirq".

Als dit uw probleem oplost, dan kunt u deze optie als volgt blijvend maken:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak daarna de volgende regel in het terminalvenster (gebruik kopiëren en plakken, om tikfouten te voorkomen):

xed admin:///etc/default/grub

Druk op Enter.

Nu start kladblokje Xed met een bepaald tekstbestand.

Verander de regel GRUB_CMDLINE_LINUX="" in:

GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi=noirq"

Sla het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

c. Nu in de terminal (kopieer en plak):

sudo update-grub

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Herstart uw computer wanneer hij helemaal klaar is met die tamelijk intensieve bewerking.

e. Probeer daarna uw computer af te sluiten: uw probleem zou nu blijvend verholpen moeten zijn.

Enkele laptops: draadloos internet staat niet aan

19. Enkele soorten laptops hebben het volgende probleem: de draadloze netwerkkaart staat niet aan (blijvend uitgeschakeld). Ook al wordt hij netjes herkend. Aanzetten kunt u meestal als volgt doen.

Spontane herstart van de computer? Schakel acpi geheel uit

20. Op verreweg de meeste computers werkt het energiebeheer (acpi) van Mint prima. In enkele gevallen echter niet, en dan kan het onder andere een spontane herstart van de computer veroorzaken. U kunt dan het volgende doen.

- Probeer eerst eens, of een update van het BIOS of UEFI van uw moederbord het probleem oplost. Heeft dit geen effect, doe dan het volgende:

- Verander tijdelijk iets aan het Grubmenu (het menu van opstartlader Grub).

Krijgt u, voorafgaand aan het opstarten van uw computer, geen Grubmenu te zien? Druk dan bij het opstarten, direct na het verdwijnen van het BIOS-scherm, de SHIFT-toets in, en hou die ingedrukt. U krijgt dan alsnog het Grubmenu te zien.
Let op: op sommige computers werkt alleen de linker-SHIFT-toets of alleen de rechter-SHIFT-toets.


- Selecteer de regel in het Grubmenu waarmee Mint opstart. Druk NIET op Enter!

- Druk op de e-toets.

- Nu krijgt u de mogelijkheid, om de opstartopties eenmalig te wijzigen. Zoek de regel die eindigt op ro  quiet splash. Zet de cursor met de pijltjestoets vlak na ro  quiet splash

Druk daarna een keer op de spatiebalk en tik vervolgens in: acpi=off

Het einde van de regel wordt dan dus:

ro  quiet splash acpi=off

Druk nu de Ctrl-toets in en houd hem ingedrukt. Druk vervolgens op de x-toets.

De computer start nu eenmalig op met de optie "acpi=off", waardoor het energiebeheer geheel is uitgeschakeld.

Als dit uw probleem oplost, dan kunt u deze optie als volgt blijvend maken:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak daarna de volgende regel in het terminalvenster (gebruik kopiëren en plakken om tikfouten te voorkomen):

xed admin:///etc/default/grub

Druk op Enter.

Nu start kladblokje Xed met een bepaald tekstbestand.

Verander de regel GRUB_CMDLINE_LINUX="" in:

GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi=off"

Sla het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

c. Nu in de terminal (kopieer en plak):

sudo update-grub

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Herstart uw computer wanneer hij helemaal klaar is met die tamelijk intensieve bewerking. Uw probleem zou nu blijvend verholpen moeten zijn.

Let op: een mogelijke bijwerking is, dat Mint uw computer nu niet meer helemaal kan afsluiten. Voor het "laatste duwtje" bij het afsluiten, zult u dan de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt moeten houden ("hard" afsluiten).

Xfce-editie: Fn-toetsen van laptop inschakelen voor aanpassen helderheid beeldscherm

21. Hebt u de lichtgewicht Xfce-editie op uw laptop? Dan moet Energiebeheerder van Xfce worden ingesteld om de Fn-toetsen van uw laptop, de schermhelderheid te laten bedienen.

Dit kunt u als volgt teweeg brengen:

a. Menuknop - Instellingen - Instellingenbewerker voor Xfconf. Maak die schermvullend, zodat u hem makkelijk kunt bedienen.

b. In diens linkerpaneel klikt u op xfce4-power-manager.

c. In diens rechterpaneel schakelt u de Waarde in voor:
handle-brightness-keys

d. Sluit Instellingenbewerker voor Xfconf.

e. Herstart uw computer (of meld u af en weer aan).

Grote PDF-documenten worden niet afgedrukt

22. De standaard-PDF-lezer in Linux Mint heeft soms moeite met grote PDF-documenten, waardoor afdrukken niet lukt.

In dat geval kunt u het eens proberen met de PDF-functie die in uw webverkenner zit (o.a. in Firefox en Chrome).

U kunt de installatie van Mint niet voltooien (installatie loopt halverwege vast)

23. Vooral op oudere computers kan het gebeuren dat de installatie van Mint halverwege vastloopt. Dat kan te maken hebben met de diapresentatie.

Tijdens de installatie van Mint krijgt u een diavertoning te zien, met mooie plaatjes over wat u straks kunt verwachten in uw nieuwe Mint. Maar soms zorgt juist die diavertoning voor problemen: de videokaart kan het niet aan, omdat het juiste stuurprogramma nog niet is geïnstalleerd, en de installatie loopt vast.

In dat geval kunt u de diavertoning als volgt verwijderen:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster openen doet u als volgt: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal:

sudo apt-get remove ubiquity-slideshow-*

Druk op Enter.

Na de verwijdering kunt u dan het installatieprogramma opnieuw starten.

Beeldscherm geeft melding "out of range" tijdens opstart

24. Het kan gebeuren dat Linux Mint weliswaar gewoon opstart, maar dat tijdens het opstartproces uw beeldscherm de melding "out of range" geeft.

Dat is natuurlijk hinderlijk, zeker als daardoor uw Grubmenu onzichtbaar blijft (op een tweevoudig opstartbare machine). Het wordt dan nogal lastig om Windows op te starten....

Dit probleem wordt veroorzaakt doordat Grub probeert om uw monitor op een beeldverhouding te zetten die uw scherm of uw videokaart niet aankan. Of pas aankan bij het laden van het aanmeldvenster.

De beeldverhouding is standaard niet vastgelegd in de instellingen van Grub, oftewel GRUB_GFXMODE is standaard uitgeschakeld. Als dat zo is, dan pakt Grub automatisch de eerst beschikbare beeldverhouding voor de videokaart; doorgaans de laagste.

Afhankelijk van uw videokaart kan het zijn dat dit geen bruikbaar beeld oplevert voor uw scherm. Bij een Nvidia-videokaart heb ik het meegemaakt dat Grub automatisch de beeldverhouding 640x400 koos, die tijdens de opstart resulteerde in de bekende "out of range"-melding op mijn scherm. Blijkbaar is 640x400 te laag voor dat scherm....

Oplossing
De oplossing is eenvoudig: schakel GRUB_GFXMODE in en zet die "hard" op een andere (iets hogere) beeldverhouding. De beste keuze is doorgaans 800x600, want die werkt eigenlijk altijd, ook wanneer er nog geen fabrieksstuurprogramma is geladen voor de videokaart.

In geval van twijfel kunt u dit trouwens controleren in het Grubmenu, door daarin een opdrachtregel op te roepen en vbeinfo in te tikken. Maar dat maakt het weer wat moeilijker: ik raad daarom aan, om gewoon "ongezien" te kiezen voor 800x600. Mocht dat niet goed gaan, dan kunt u alsnog vbeinfo gebruiken.

U hoeft trouwens niet bang te zijn, dat 800x600 nu ook ineens de beeldverhouding wordt van uw bureaublad: in de laatste fasen van de opstart schakelt Ubuntu automatisch netjes over naar de juiste beeldverhouding voor uw bureaublad (die doorgaans een stuk hoger is).

De ingreep gaat als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in het terminalvenster (gebruik kopiëren en plakken om tikfouten te voorkomen):

xed admin:///etc/default/grub

Druk op Enter.

Nu start kladblokje Xed met een bepaald tekstbestand.
Zoek daarin de volgende regel:

#GRUB_GFXMODE=640x480

Verwijder die regel met hekje en al, en vervang hem door de volgende regel (kopieer en plak, dat is het beste):

GRUB_GFXMODE=800x600

Let erop dat deze nieuwe regel niet met een hekje begint; een hekje oftewel # voor een regel, schakelt die regel uit.

Sla het tekstbestand op en sluit het kladblokje.

c. Tik nu in de terminal (kopieer en plak):

sudo update-grub

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Herstart uw computer wanneer hij helemaal klaar is met die intensieve bewerking. Uw probleem zou nu blijvend verholpen moeten zijn: de melding "out of range" is verdwenen en daarvoor in de plaats hebt u nu waarschijnlijk.... tijdens de opstart een geheel zwart scherm. Tja, vooruitgang gaat in kleine stappen....

Herstarten lukt niet

25. Sommige laptops en netboekjes, waaronder verschillende versies van de Acer Aspire One, willen niet herstarten. De computer blijft dan "hangen".

Dit heeft te maken met BIOS en (U)EFI. U verhelpt dit probleem als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak daarna de volgende regel in het terminalvenster (gebruik kopiëren en plakken om tikfouten te voorkomen):

xed admin:///etc/default/grub

Zoek de regel:

GRUB_CMDLINE_LINUX=””

....en vervang die door de regel:

GRUB_CMDLINE_LINUX=”reboot=efi”

Sla de wijzigingen op en sluit het bestand.

c. Tik nu de volgende opdracht (kopieer en plak):

sudo update-grub

Druk op Enter.

d. Sluit daarna uw computer af (nog niet herstarten dus!).

e. Zet uw computer weer aan, en probeer na aanmelding in uw gebruikersaccount, de computer te herstarten. Dit zou nu moeten lukken.

Linux Mint meldt ontbrekende microcode

26. Bij sommige computers krijgt u tijdens het opstarten de volgende foutmelding te zien:

failed to load file amd-ucode/microcode_amd.bin

Dat lost u als volgt op.

Kan geen webverkenner opstarten

27. Bij sommige oude computers lukt het opstarten van de webverkenner (Firefox, Chrome) niet, omdat de CPU geen sse2 ondersteunt. En die ondersteuning is vereist voor de huidige versies van die webverkenners.

Zo controleert u, of uw processor sse2 ondersteunt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende regel in het terminalvenster:

cat /proc/cpuinfo | grep sse2

Druk op Enter

In de uitvoer die u nu te zien krijgt, zou onder andere in rode tekst sse2 moeten staan. Krijgt u geen enkele uitvoer te zien, dan kunt u op die computer helaas geen webverkenner gebruiken.....

Let op: sommige handleidingen op het internet, raden aan om dan een oudere versie van uw webverkenner te installeren, die geen sse2-ondersteuning vereist. Doe dit niet!

De webverkenner is verreweg het meest aangevallen programma dat er bestaat. Het merendeel van de kwaadaardige programmatuur op websites, mikt op uw webverkenner. Het is dus volstrekt onveilig en onverantwoord om zo'n oude versie te gebruiken, ook in Linux.

De omvang van de logboekbestanden in /var/log loopt de spuigaten uit

28. Een zeldzaam probleem, maar toch: sommige fouten creëren enorme logboekbestanden in /var/log, waardoor u razendsnel schijfruimte verliest. Als u daarmee te maken heeft wilt u natuurlijk de onderliggende fout(en) zo snel mogelijk verhelpen.

Gebruik beslist geen normale tekstbewerker of kladblokje om de soms gigantische logboekbestanden na te kijken, want die zal geheid vastlopen door de enorme grootte van het te lezen bestand. Gebruik daarvoor een terminalopdracht, en wel als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Voorbeeld voor het onderzoeken van het logboekbestand /var/log/syslog:

tail -100 /var/log/syslog > schijfruimtevreter.log

(vervang uiteraard syslog door de naam van het logboekbestand dat u wilt onderzoeken)

Druk op Enter.

Hiermee heeft u een apart klein tekstbestandje aangemaakt, genaamd schijfruimtevreter.log, met daarin alleen de laatste 100 regels van het betreffende logboekbestand. Dit bestandje staat in uw persoonlijke map. U kunt het dubbelklikken om het te lezen.

Daardoor kunt u, als het goed is, de boosdoener achterhalen die het logboek volpompt.

Als noodmaatregel kunt u ook de grootte van de logboekbestanden beperken. U kunt dat als volgt doen (punten 11, 12 en 13).

Herstart daarna uw computer en kijk de beschikbare schijfruimte na: die zou flink gegroeid moeten zijn.

Vergeet niet om het onderliggende probleem op te lossen! Dat zou hoge prioriteit moeten hebben.

De kloktijd van de computer verschuift tussen Windows en Linux Mint

29. Windows slaat de tijd op de apparatuurklok (BIOS/UEFI) op als lokale tijd. Linux Mint daarentegen, slaat hem op als UTC (vroeger: Greenwich Mean Time). Dit veroorzaakt ergerlijke klokproblemen op tweevoudig opstartbare machines: de tijd blijft telkens verschuiven.

Het is het makkelijkste om Linux Mint zich (wat dit betreft) als Windows te laten gedragen, want Windows is moeilijker te temmen. Dat is trouwens eigenlijk jammer, want UTC is een betere oplossing. Speciaal als u uw PC wel eens in een andere tijdzone gebruikt (vakantie?).

Hieronder beschrijf ik twee alternatieven: de methode om Windows aan te passen (aangeraden, maar wel enigszins moeilijk) en de manier om Linux aan te passen (niet de beste oplossing, maar wel makkelijk). Aan u de keus:

Alternatief 1: Windows instellen op UTC (aanbevolen)

29.1. Wilt u Windows hiervoor aanpassen, ook al is dat enigszins moeilijk? Gelijk hebt u, want dat is ook de elegantste oplossing. Dat gaat zo:

Start Regedit (Register-editor) en klik door naar de volgende "map":

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\

In die "map" voegt u een nieuwe waarde toe, op de volgende manier:

Rechtsklik muis op een ongebruikt wit gedeelte van het venster van Regedit -
Nieuw - DWORD (32 bits)-waarde

(zelfs in 64-bits Windows moet u hier kiezen voor 32-bits DWORD)

Geef de nieuwe waarde de volgende naam:

RealTimeIsUniversal

Druk op Enter om de nieuwe naam te bevestigen.

Dubbelklik daarna op de nieuwe waarde en vul in bij Waardegegevens: 1

Bij Grondtal is Hexadecimaal voorgeselecteerd, en dat wilt u ook hebben.

Klik op OK.

Herstart Windows. Die zou nu dezelfde tijd moeten aangeven als uw Linux.

Klaar! U hoeft Linux nu niet meer aan te passen.

Alternatief 2: Linux instellen op lokale tijd

29.2. Doe dit niet wanneer u Windows al heeft aangepast zoals beschreven in punt 29.1!

Wilt u liever Linux aanpassen, omdat dat makkelijker is dan het temmen van Windows? Zo laat u uw Linux zich op de inferieure Windowsmanier gedragen, zodat de kloktijd niet meer verschuift op uw tweevoudig opstartbare machine:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

timedatectl set-local-rtc 1

Druk op Enter.

Dat zou 't 'm moeten doen.

c. Kijk de status na. Tik in (kopieer en plak):

timedatectl status

Druk op Enter.

Lokale tijd ongedaan maken in Linux (terug naar UTC)

29.3. Wilt u in Linux de lokale tijd voor uw apparatuurklok weer terugzetten naar de betere UTC? Dat is gelukkig ook makkelijk. Gebruik daarvoor gewoon deze terminalopdracht (kopieer en plak hem in het terminalvenster en druk daarna op Enter):

timedatectl set-local-rtc 0

Opstartfout betreffende uitpakken van initramfs

30. Het is mogelijk dat u de volgende fout te zien krijgt gedurende het opstarten van uw computer:

Initramfs unpacking failed: Decoding failed

Als u een schoon geïnstalleerde Mint 20.x hebt (geen opwaardering vanuit 19.x), dan zou u deze fout moeten tegenkomen. Kijk de systeemlogboeken na als u het niet zeker weet.

Wanneer dat het geval is, dan zou u dit moeten kunnen oplossen door de uitpakmethode te veranderen van lz4 in gzip (zoals het was in Linux Mint 19.x en Ubuntu 18.04.x) en wel als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal (dit is één lange regel, hak hem niet in stukken):

sudo sed -i 's/COMPRESS=lz4/COMPRESS=gzip/g' /etc/initramfs-tools/initramfs.conf

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

sudo update-initramfs -u

Druk op Enter. Dit is een intensieve klus voor de computer; wacht dus rustig af tot-ie klaar is.

d. Herstart uw computer. De foutmelding zou nu verdwenen moeten zijn.

Verhelp vastlopers bij AMD Ryzen CPU's

31. Uw systeem zou kunnen vastlopen wanneer het een AMD Ryzen CPU bevat. Voorlopig kunt u dat als volgt proberen op te lossen:

I. Zoek allereerst in de instellingen van uw BIOS (UEFI), naar de volgende instelling:
PSU Idle Control

Verander die in:
Typical Current Idle

Dat zou alvast één soort Ryzen-vastlopers moeten verhelpen.

II. Werk de AMD-firmware bij, door uw linux-firmware pakket bij te werken naar de nieuwste versie.

Deze ingreep gaat als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende blauwe regel in het terminalvenster (ook al lijkt het niet zo, dit is één regel!). Gebruik beslist kopiëren en plakken om tikfouten en vergissingen te voorkomen:

apt install git && git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git && sudo cp -v -u linux-firmware/amdgpu/* /lib/firmware/amdgpu && sudo update-initramfs -uk all

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

III. Nu gaat u nog een extra parameter toevoegen aan opstartlader Grub. Als volgt:

a. Kopieer en plak de volgende blauwe regel in het terminalvenster:

xed admin:///etc/default/grub
(de drie achtereenvolgende schuine streepjes zijn geen vergissing, dat hoort zo)

Druk op Enter.
(Ubuntu: vervang xed door gedit)

b. Zoek de volgende regel:

GRUB_CMDLINE_LINUX=""

In die regel kopieert en plakt u de volgende parameter tussen de beide aanhalingstekens:

idle=nomwait

Zodat het wordt:
GRUB_CMDLINE_LINUX="idle=nomwait"

c. Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

d. Voer daarna de volgende opdracht uit in de terminal (let op het middenliggende verbindingsstreepje):

sudo update-grub

IV. Herstart uw computer. Uw AMD Ryzen-machine zou nu stabieler moeten draaien.

Er zijn nog wat meer dingen die gedaan kunnen worden om dit probleem aan te pakken, maar die zijn apparatuurspecifiek en dus niet geschikt voor een generieke aanpak voor alle AMD Ryzen CPU's.

Herstel een sleutelserverfout voor de pakketbron van Google

32. Wanneer u programma's als Google Chrome of Google Earth installeert, dan voegt u tevens de pakketbron van Google toe aan uw pakketbronnenlijst. Dat is natuurlijk prima, maar af en toe heeft die pakketbron de neiging om te gaan lopen jammeren over een ontbrekende sleutel. Dat veroorzaakt ook een foutmelding in Bijwerkbeheer.

Als u met dat probleem te maken krijgt, dan kunt u meestal gewoon een paar dagen wachten totdat Google die "hik" op z'n servers heeft hersteld. Maar u kunt ook de sleutel opnieuw binnenhalen. Dat gaat als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende blauwe regel in het terminalvenster (ook al lijkt het niet zo, dit is één regel!). Gebruik beslist kopiëren en plakken, om tikfouten en vergissingen te voorkomen:

wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. U zou nu de melding "OK" moeten krijgen. Start daarna Bijwerkbeheer en ververs het; dat zou nu geen foutmeldingen meer moeten doen.

Laptop: accupictogram in systeemvak van Xfce

33. Bij een laptop hoort er in het systeemvak een accupictogram aanwezig te zijn, dat de resterende lading aangeeft. Helaas is dat in de lichtgewicht Xfce-editie van Linux Mint in enkele uitzonderingsgevallen afwezig.

Als dat bij u zo is, dan schakelt u het accupictogram zo alsnog in:
Menuknop - Instellingen - Energiebeheerder
Onderdeel Uiterlijk: zet aan: Systeemvakpictogram

Problemen met het aanraakveld (touchpad)? Verander het stuurprogramma

34. Als uw aanraakveld (touchpad) zich niet gedraagt zoals het moet, probeer dan eens of het helpt wanneer u het stuurprogramma verandert. Dat doet u zo:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende blauwe regel in het terminalvenster:

sudo apt-get install xserver-xorg-input-synaptics

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Herstart uw computer.

Verbeter het schrijven naar externe media

35. Op sommige machines verloopt het schrijven naar externe media zoals USB-geheugenstaafjes of externe harde schijven, met horten en stoten. Eerst gaat het vliegensvlug, en daarna valt het ineens terug naar een akelig lage snelheid. Verder is het verloop dan niet-intuïtief: het is onduidelijk wanneer het systeem gereed is.

Dit kan worden verbeterd door het verkleinen van de twee schrijfbuffers in het RAM-geheugen, hetgeen vooral nuttig is bij machines met veel RAM. Zo dwingt u het systeem namelijk om eerder vanuit het RAM-geheugen naar het externe medium te gaan schrijven, en met kortere tussenpozen.

Dit maakt het procesverloop veel gelijkmatiger, hoewel de schrijfsnelheid nog steeds zal dalen na het snelle begin. Dat is onvermijdelijk.

De schrijfbuffers moeten overigens ook weer niet al te klein worden ingesteld, want anders zou het functioneren van interne media nadelig kunnen worden beïnvloed. Zulke dingen zijn altijd een compromis.... Maar er is een compromis mogelijk dat beter is toegespitst op modernere computers met veel geheugen.

Ga hiervoor als volgt te werk:

a. Allereerst gaat u de huidige omvang van de twee schrijfbuffers nakijken. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

cat /proc/sys/vm/dirty_ratio

Druk op Enter. Waarschijnlijk is de uitvoer 20, hetgeen betekent dat deze buffer een maximale omvang heeft van 20 % van uw RAM.

c. Kopieer en plak daarna de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

cat /proc/sys/vm/dirty_background_ratio

Druk op Enter. Waarschijnlijk is de uitvoer 10, hetgeen betekent dat deze buffer een maximale omvang heeft van 10 % van uw RAM.

d. Nu gaat u de omvang van deze buffers beperken door hen in te stellen op vaste waarden, namelijk respectievelijk 320 MB en 160 MB. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster, om tikfouten te voorkomen:

xed admin:///etc/sysctl.conf

(de drie achtereenvolgende schuine strepen zijn geen tikfout; dat hoort zo)

Druk op Enter. Nu start kladblokje Xed met een bepaald tekstbestand.

Voeg helemaal onderaan in dat tekstbestand, het onderstaande blauwe tekstblok toe, met behulp van kopiëren en plakken:

# Verbeter het schrijven naar externe media zoals USB-geheugenstaafjes
vm.dirty_bytes=335544320
vm.dirty_background_bytes=167772160


e. Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

f. Herstart uw computer. Kijk daarna na of deze ingreep effect heeft. Eerst met behulp van de opdrachten gebruikt bij de stappen b en c: beide opdrachten zouden nu 0 moeten melden.

Deze twee opdrachten zouden moeten melden hoeveel bytes er thans zijn ingesteld:

cat /proc/sys/vm/dirty_bytes

cat /proc/sys/vm/dirty_background_bytes

Officiële foutenlijsten voor Linux Mint en Ubuntu

36. Bekijk ook eens de officiële foutenlijsten voor Linux Mint en Ubuntu. Helaas niet vertaald in het Nederlands, dus alleen in het Engels. Kijk onder "Known issues" of "Known problems":

Foutenlijst voor Linux Mint 21.3 Cinnamon

Foutenlijst voor Linux Mint 21.3 MATE

Foutenlijst voor Linux Mint 21.3 Xfce

Foutenlijst voor Ubuntu 22.04

Nog meer tips?


37. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina