75 tips en trucs voor Linux Mint (deel 1)

Terug naar de thuispagina


75 handige tips en trucs voor Linux Mint (DEEL 1)

Inhoud van deze pagina:

Dit is deel één van de Tips en trucs voor Linux Mint. U vindt deel twee hierdeel drie hier en deel vier hier.

Windows als eerste keuze in het opstartmenu van Grub

1. Veel mensen willen dat aan het begin van hun Linuxavontuur. U kunt daarvoor het opstartmenu van Grub bewerken. Hier staat hoe u dat kunt doen.

Ik wil niet dat Linux Mint zo snel automatisch opstart

2. U kunt de opstartvertraging (timeout) vergroten. Zie deze instructie.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

3. Vervelend probleem, maar gelukkig makkelijk op te lossen. Volg deze handleiding.

Hoe stel ik een periodieke schijfcontrole bij het opstarten in?

4. Af en toe een automatische schijfcontrole tijdens de opstart kan geen kwaad en kan helpen om problemen te voorkomen. Met tune2fs kunt u het programma fsck instellen om dat te doen.

Let op: alleen bruikbaar voor partities die zijn geformatteerd als EXT4, EXT3 of EXT2.

Een voorbeeld is het makkelijkste.
Zo stelt u een controle in bij elke honderdste opstart, voor partitie sda2:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo tune2fs -c 100 /dev/sda2

(uiteraard moet u dat aanpassen wanneer uw Mint of Ubuntu op een andere partitie dan sda2 staat!)

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Om eenmalig een controle door fsck te forceren kunt u de teller van het aantal opstarts, even op het maximum zetten. Waardoor u afdwingt dat er de volgende keer dat u de computer opstart, een schijfcontrole plaatsvindt. Een voorbeeld, uitgaande van een reeds ingestelde controle bij elke honderdste opstart, voor partitie sda2:

sudo tune2fs -C 100 /dev/sda2

Voor alle duidelijkheid: de parameter is hier C met een hoofdletter, terwijl het instellen in de eerste terminalopdracht c met een kleine letter is. Voor een volledige uitleg voert u deze opdracht uit in het terminalvenster:
man tune2fs

Ik krijg geen normaal beeld na het opstarten. Hoe verhelp ik dat?

5. Kijk hier eens: herstel het beeld.

Meters instellen voor systeembelasting en temperatuur

6. Houd uw computer in de gaten met deze handige meters: meters instellen.

Kan ik mijn systeem sneller en stiller maken?

7. Het belangrijkste wat u daarvoor kunt doen, zijn de volgende dingen.

Klein scherm: knoppen op dialoogvenster vallen buiten beeld. Wat nu?

8. Op een klein scherm, zoals dat van een netboekje, vallen dialoogknoppen soms buiten beeld. Erg lastig, als u op "OK" of "Verder" wilt klikken en u kunt er niet bij....

U kunt er alsnog bij, wanneer u de bovenkant van het dialoogvenster "buiten beeld" sleept. Dat doet u als volgt:

a. Zet de muispijl op een neutraal, niet-actief deel van het dialoogvenster dat u omhoog wilt krijgen. Dus niet op een snelkoppeling of zo.

b. Druk de linkse Alt-knop en en blijf hem ingedrukt houden (met wijsvinger linkerhand, dat is het makkelijkste).

c. Druk de linkerknop van het aanraakveld (of de linkermuisknop) in en blijf ook die ingedrukt houden (met duim linkerhand, dat is het makkelijkste).

d. Nu kunt u het betreffende venster aan de bovenkant van uw scherm "buiten beeld" slepen (aanraakveld: geef een veeg naar boven met een vinger van de rechterhand, of muis: beweeg de muispijl omhoog met de rechterhand). Daardoor wordt de dialoogknop aan de onderkant, ineens zichtbaar.

Zoals zo vaak is het eigenlijk vrij simpel, maar je moet het alleen even weten....

Een vastgelopen programma afsluiten met xkill

9. Programma's lopen maar zelden vast in Linux. Maar als het dan toch gebeurt: een vastgelopen programma kunt u als volgt geforceerd afsluiten:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in:

xkill

En druk op Enter. De muispijl verandert nu in een kruisje.

Klik met het kruisje op het open venster van de toepassing die u wilt afsluiten.

Verander het saaie kruisje van xkill in het oorpronkelijke piratenpictogram

9.1. Lang geleden, voordat Linux-voor-de-bureaucomputer zakelijk en netjes werd, was het kruisje van xkill een grappig piratensymbool: een schedel met gekruiste beenderen. Dat kunt u als volgt terugkrijgen (de handleiding is geschreven voor het standaard-muispijlthema DMZ-White):

a. Haal het oorspronkelijke piratenpictogram binnen van mijn Google Drive. Sla het op in de map Downloads.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo rm -v /usr/share/icons/DMZ-White/cursors/pirate

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Daarmee hebt u de huidige snelkoppeling naar het saaie respectabele kruisje verwijderd.

d. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo cp -v ~/Downloads/pirate.png /usr/share/icons/DMZ-White/cursors/

Druk op Enter.

Met die opdracht hebt u het piratenpictogram naar de juiste plek gekopieerd.

e. Dat was het. Veel plezier ermee!

Hoe maak ik een .ISO-bestand van een CD of DVD?

10. Dat kunt u in Linux Mint doen met het programma Brasero. Installeer het en start dit vanuit de zoekfunctie van het menu. Klik dan op Schijf kopiëren. In het daaropvolgende dialoogvenster kiest u bij het onderdeel Selecteer een schijf om naar te schrijven, voor Imagebestand.

Kies in het venster dat nu opent bij "Schijf kopiëren naar" voor "Beeldbestand".

Klik op Schrijven.

Er opent nu een venster waar u de naam van het ISO-bestand kunt opgeven en de gewenste doelmap. Klik op OK.

Wacht tot de knop Sluiten komt (en de melding "voltooid") en klik op Sluiten.

Uw ISO-bestand is nu klaar.

Hoe schakel ik het aanraakveld (touchpad) uit tijdens het typen?

11. Het aanraakveld (touchpad) van uw laptop uitschakelen tijdens het tikken, is best handig. Zeker op kleine laptops.

- Alleen in Xubuntu: maak eerst een eventuele huidige uitschakeling ongedaan, die minder handig is:
Haal in het tabblad Touchpad van de muisinstellingen, het vinkje weg bij: Touchpad uitschakelen tijdens typen
Klik op Sluiten.


- Maak een aangepaste opstarttoepassing:
Klik op de Menuknop. Gebruik in het menu de zoekterm opstart.
Daarna klikt u op Opstarttoepassingen.

Klik op Toevoegen
Vul de velden als volgt in (gebruik kopiëren en plakken, dat is het makkelijkste):

Naam:

Syndaemon

Beschrijving:

Aanraakveld uitschakelen tijdens tikken, voor een redelijke tijd en slechts voor klikken en schuiven

Opdracht:

syndaemon -i 1.0 -K -R -t

Klik op OK en op Sluiten.

- Herstart uw computer.

- Controleer of het goed werkt, met behulp van de volgende terminalopdracht (kopieer en plak onderstaande regel in een terminalvenster en druk op Enter):
ps aux|grep syndaemon

Let op: gebruikersvoorkeur, dus herhalen bij elk gebruikersaccount.

Hoe installeer ik lettertypen die ik heb binnengehaald (gedownload)?

12. Installeren van lettertypen is heel makkelijk; dat kan zelfs op verschillende manieren:

Lettertypen installeren voor één gebruiker

12.1. Lettertypes installeren voor één gebruiker kan zo:

a. Maak allereerst de verborgen bestanden zichtbaar:

Start uw bestandbeheerder, bijvoorbeeld door een klik op het bijbehorende pictogram in de werkbalk.

Gebruik de sneltoetscombinatie Ctrl h om de verborgen bestanden in uw persoonlijke gebruikersmap zichtbaar te maken, of doe het zo:

Werkbalk Bestanden: Beeld - Verborgen bestanden tonen

b. Nu zijn de verborgen mappen en verborgen bestanden zichtbaar (met een punt voor de naam). Dubbelklik op de verborgen map .local en daarna op diens submapje share. Maak in dat submapje een nieuwe map aan, genaamd fonts

Voor alle duidelijkheid: het pad moet dus zijn:
~/.local/share/fonts

c. Plaats nu de lettertypen (TTF-bestanden) in deze map.

Klaar!

Let op: per gebruikersaccount herhalen.

Tip: U kunt zo bijvoorbeeld ook de lettertypes (fonts) op uw Windowspartitie, rechtstreeks overnemen. Die staan in:
C:\Windows\Fonts.

Lettertypen installeren voor alle gebruikers

12.2. Wilt u lettertypes systeembreed installeren voor alle gebruikers? Dat gaat zo:

a. Zorg ervoor dat alle lettertypen die u wilt installeren, in uw map Downloads staan. Want anders kloppen de terminalopdrachten niet die u zo dadelijk gaat uitvoeren.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo mkdir -v /usr/share/fonts/truetype/lettertjes

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Hiermee hebt u een nieuwe systeemmap aangemaakt.

d. Daarna (kopieer en plak):

sudo cp -v ~/Downloads/*.*tf /usr/share/fonts/truetype/lettertjes

Druk op Enter.

Hiermee hebt u de lettertypes gekopieerd vanuit uw map Downloads, naar de nieuwe systeemmap.

e. Daarna (kopieer en plak):

sudo fc-cache -fv

Druk op Enter.

Daarmee hebt u uw systeem volledig op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van de nieuwe lettertypen.

Klaar! U kunt de nieuwe lettertypen gaan gebruiken, bijvoorbeeld in Libre Office Tekstverwerker.

Hoe brand ik foutloze DVD's en CD's?

13. Veel mensen gebruiken in Linux Mint, Brasero voor het branden van CD's en DVD's. Een ongelukkige keuze, want Brasero doet het vaak niet goed.

Gebruik liever Xfburn; een uitstekend en eenvoudig te gebruiken alternatief, dat overigens standaard in Xubuntu zit.

U kunt Xfburn installeren via Programmabeheer of via de volgende terminaltoverspreuk:

sudo apt-get install xfburn

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Tip: kies de laagst beschikbare brandsnelheid en uw schijfje zal vrijwel zeker geen fouten bevatten.

De snelste manier om uw systeem bij te werken

14. U kunt natuurlijk uw systeem gewoon bijwerken via Bijwerkbeheer. Klikkerdeklik en klaar. Maar de snelste manier is bijwerken door een terminalopdracht.

Vooral op oudere computers scheelt dat soms tientallen seconden: er wordt dan namelijk geen systeemkracht "verspild" aan de grafische schil van het bijwerkprogramma.

U doet dit als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Extra tip: deze terminalopdracht zit nu in het "geheugen" van de terminal. U kunt hem voortaan oproepen in het terminalvenster, door simpelweg een tikje te geven op de pijltjestoets omhoog.

Webcam gebruiken en videokletsen

15. Er is een lichtgewicht alternatief webcamprogramma: guvcview. Dit zit gewoon in de pakketbronnen van Ubuntu, dus is het installeerbaar via Programmabeheer.

Als Skype niet goed werkt: videokletsen gaat prima in Google Hangouts. Het enige wat u daarvoor nodig heeft is een Gmail-account, maar dat is gratis: http://www.google.com/intl/nl/hangouts/

Maak een overzicht van uw apparatuur met inxi

16. Alleen standaard in Linux Mint en in Xubuntu: inxi! Een overzicht van de belangrijkste apparatuur in uw computer maakt u als volgt, met inxi:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Maak het terminalvenster schermvullend, zodat de regels niet worden afgebroken. Vergeet dit niet, want het maakt veel uit voor de leesbaarheid!

b. Tik de volgende tekst in de terminal (let op de hoofdletter op het einde):

inxi -Fxz

Druk op Enter.

c. Hebt u een probleem met Linux Mint, en vraagt u hulp op een forum? Als u dit beperkte overzicht kopieert en plakt in uw hulpvraag op een forum, dan kan men u makkelijker helpen.

Maak automatisch een handig totaaloverzicht van alle apparatuur in uw computer

17. Een handig compleet apparatuuroverzicht van alles wat er in uw computer zit, genereert u zo, in Linux Mint:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo lshw -html > apparatuur.html

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

In uw persoonlijke map staat nu het bestand apparatuur.html, een handig overzicht van alle apparatuur in uw computer. U kunt er op dubbelklikken om het te openen in uw webbladeraar.

Let op: wilt u het bestand vasthechten aan een forumbericht, zodat men u beter kan helpen met uw computerprobleem?

Veel internetfora, zoals ook het Nederlandstalige Ubuntuforum en het Nederlandstalige Mintforum, aanvaarden geen bijlagen bij een bericht die de extensie .html hebben.

Comprimeer het bestand daarom eerst tot apparatuur.html.tar.gz, want dat slikt het Nederlandstalige Ubuntuforum wel. Het Nederlandstalige Mintforum slikt alleen .zip, dus maak daarvoor een zip-bestand: apparatuur.html.zip.

Comprimeren kan door een rechtsklik van de muis op het bestand - Maak archief... De hulpverlener kan dan simpelweg het bestand binnenhalen en het html-documentje uitpakken.


Tem uw Libre Office

18. Libre Office Tekstverwerker heeft een aantal vervelende standaardinstellingen. Die kunt u gelukkig als volgt wijzigen.

Instellingen van UEFI of BIOS veranderen vanuit Windows

19. Om Linux Mint te kunnen installeren, moet u doorgaans wat instellingen veranderen in het UEFI of BIOS.

Lukt het u niet om het instellingenscherm van het UEFI of BIOS op te roepen? Als volgt kan het ook vanuit Windows 10, op een vreselijk omslachtige manier:

Klik op het vergrootglaasje in de werkbalk van Windows 10 en doorzoek uw systeem ("Zoeken in mijn spullen") met de zoekterm instellingen
Klik daarna op het eerste, al voorgeselecteerde zoekresultaat, namelijk de app Instellingen

Vervolgens:
Bijwerken en beveiliging - Systeemherstel - Geavanceerde opstartopties wijzigen - onderdeel Geavanceerde opstartopties: klik op Nu opnieuw opstarten.

Daarna:
Problemen oplossen - Geavanceerde opties - Instellingen voor UEFI-firmware - klik op Opnieuw opstarten.

Nu komt u eindelijk (pfffff....) terecht in de instellingen van het UEFI.

Nog meer? Deel 2, 3 en 4 van de Tips en trucs voor Linux Mint

20. Dit is deel één van de Tips en trucs voor Linux Mint. U vindt deel twee hierdeel drie hier en deel vier hier.


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina