NVIDIA: zo installeert u het nieuwste stuurprogramma voor uw videokaart


Terug naar de thuispagina


Soms, als u een heel erg nieuwe videokaart van Nvidia heeft gekocht, hebt u een probleem: het niet-vrije stuurprogramma van Nvidia dat in de pakketbronnen van Linux Mint of Ubuntu zit, is niet recent genoeg.

Een onmiskenbare aanwijzing daarvoor, is wanneer Stuurprogrammabeheer u geen gesloten-bron fabrieksstuurprogramma aanbiedt voor uw nieuwe Nvidia-videokaart....

Het is dan het veiligste, om in dat geval voorlopig het open-bronstuurprogramma Nouveau te blijven gebruiken, waar de videokaart standaard op draait.

U kunt dan gewoon wachten totdat er een nieuwere versie van het Nvidia-stuurprogramma verschijnt in de pakketbronnen; hetzij in uw huidige versie van Linux Mint, hetzij in een nieuwere Mint.

Maar vooral voor gamers is dat natuurlijk geen optie: voor games heb je nu eenmaal het beste stuurprogramma nodig dat er is. Dus: wilt u een licht verhoogde kans op problemen voor lief nemen, als u daardoor wel het goede stuurprogramma kunt installeren? Lees dan door.

Er zijn twee manieren om het nieuwere stuurprogramma te installeren: via een niet-officiële maar betrouwbare pakketbron (PPA, de voorkeursmethode) en puur handmatig (afrader!).

Inhoud van deze pagina:

Installatie via de graphics-drivers PPA

1. U kunt een nieuwer Nvidia-stuurprogramma installeren via een niet-officiële en dus enigszins riskante pakketbron: de graphics-drivers PPA.

Dit is de methode met de grootste kans op succes, want de ontwikkelaars die deze PPA beheren hebben een goede reputatie en zijn betrouwbaar en bekwaam. Deze ontwikkelaars hebben de Nvidia-stuurprogramma's aangepast, zodat ze optimaal geschikt zijn voor Linux Mint en Ubuntu.

Maar er zitten wel wat extra risico's vast aan het gebruik van een PPA, dat is onvermijdelijk. Door deze handleiding exact en volledig op te volgen, verkleint u de kans op problemen aanzienlijk.

Daarvoor gaat u als volgt te werk:

A. Ga eerst naar de webstek van de graphics-drivers PPA, om te zien welke versies van het niet-vrije Nvidia-stuurprogramma er beschikbaar zijn in de PPA. Op het ogenblik van schrijven van deze handleiding (mei 2023) is de nieuwste versie 530.


B. Kijk na wat voor uw videokaart, de juiste versie is van het Nvidia-stuurprogramma. Het gaat er vooral om, om te zien of uw videokaart kan draaien op tenminste één van de stuurprogrammaversies die in de PPA zitten.

Daarvoor kunt u op twee manieren zoeken:

op type videokaart (niet altijd goed bijgewerkt);

op versienummer van het stuurprogramma (goed bijgewerkt, maar controleer wel altijd of uw specifieke kaart wordt ondersteund door een bepaalde versie van het stuurprogramma, door te kijken op het tabblad supported products!

Let op: het is niet de bedoeling dat u het stuurprogramma nu gaat binnenhalen vanaf die webstek! Want daarvoor gaat u immers straks de PPA gebruiken.

Het is alleen de bedoeling, dat u precies nagaat welke versie van het stuurprogramma geschikt is voor uw videokaart.

Let op: het gaat bij het versienummer alleen om het hoofdnummer, niet om de nummers na de eerste punt. Dus bij versie 530.41.03 gaat het uitsluitend om het hoofdnummer 530.

Let op: om onduidelijke redenen geeft de graphics-drivers PPA op zijn thuispagina, zijn stuurprogramma's iets andere namen dan de namen van diezelfde stuurprogramma's in de officiële pakketbronnen. Een voorbeeld maakt dit meteen duidelijk: de PPA noemt in de lijst op zijn thuispagina, versie 530 van het stuurprogramma nvidia-graphics-drivers-530. Terwijl de verwachte normale naam nvidia-driver-530 zou zijn geweest. Maar bij het installeren moet u desondanks gewoon de normale naam gebruiken!

Het is belangrijk om dit te weten wanneer u het wilt installeren, want dan moet u immers de correcte naam opgeven in het terminalvenster.


C. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Dan in de terminal, om een eventueel ouder niet-vrij Nvidia-stuurprogje te verwijderen (kopieer en plak, om tikfouten te vermijden):

sudo apt-get purge nvidia*

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.


D. Als de purge-opdracht in stap C daadwerkelijk een ouder Nvidia-stuurprogramma heeft verwijderd: herstart uw computer.


E. Kopieer en plak vervolgens in de terminal:

sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa

Druk op Enter. Hiermee voegt u de pakketbron toe aan uw systeem.


F. Daarna in de terminal:

sudo apt-get update

Druk op Enter. Hiermee brengt u uw systeem op de hoogte van de inhoud van de nieuwe pakketbron.


G. In Linux Mint heeft u nu twee opties om het nieuwe stuurprogramma te installeren. De makkelijkste optie is om simpelweg Stuurprogrammabeheer te starten, die u nu het gewenste nieuwe stuurprogramma zou moeten aanbieden. Maar u kunt ook het terminalvenster gebruiken en (bijvoorbeeld!) versie 530 van het stuurprogramma als volgt installeren:

sudo apt-get install nvidia-driver-530

Druk op Enter.

Merk op dat de pakketnaam die u in de installatie-terminalopdracht moet gebruiken, iets verschilt van de naam zoals die staat in de lijst op de thuispagina van de PPA (wat raar en verwarrend is). Dus u moet erop letten: het is niet nvidia-graphics-drivers-xxx, maar nvidia-driver-xxx.


H. Herstart uw computer. Nu zou uw videokaart moeten draaien op het nieuwe stuurprogramma. Controleer het met de volgende terminalopdracht:

lsmod | grep nvidia

Druk op Enter.

Krijgt u geen uitvoer te zien na die terminalopdracht? Dan is de ingreep mislukt en draait uw videokaart waarschijnlijk nog steeds op het open-bronstuurprogramma Nouveau. Controleer dat met deze terminalopdracht:

lsmod | grep nouveau

Druk op Enter.

Let op: mogelijk is het nieuwe Nvidia-stuurprogramma te nieuw voor de gegevensbank van Stuurprogrammabeheer, waardoor die niet weergeven dat het is geïnstalleerd. Dat is geen probleem en zelfs te verwachten. Alles is in orde wanneer de bovenstaande terminaluitvoer meldt dat het in orde is.


I. Verwijder nu de PPA graphics-drivers uit de pakketbronnenlijst, zodat er later geen problemen kunnen ontstaan door updates voor het stuurprogramma:

Let op: wilt u de graphics-drivers PPA behouden in uw bronnenlijst, bijvoorbeeld om later nieuwe hoofdversies van het stuurprogramma te kunnen installeren? Voorkom dan in elk geval nieuwe subversies van de bestaande hoofdversie. Dat kan met behulp van de volgende terminalopdracht (gebruik kopiëren en plakken om hem over te brengen naar de terminal):

sudo apt-mark hold nvidia-driver-530

(voorbeeld voor hoofdversie nvidia-driver-530; pas deze opdracht aan uw hoofdversie aan)

Druk op Enter.


Linux Mint: start het programma Pakketbronnen (doorgaans te vinden via menuknop - Beheer - Pakketbronnen of menuknop - Systeem - Pakketbronnen)

Klik op de knop PPA's (mogelijk riskant)

Verwijder beide vermeldingen van graphics-drivers (klik op een vermelding ervan en klik daarna op de knop Verwijderen).

Klik daarna op de knop OK om de bestandenlijst bij te werken.

Sluit Pakketbronnen en start daarna Bijwerkbeheer. Klik daarin op de knop Verversen. Daarmee is veilig gesteld dat u nimmer bijgewerkte pakketten zult krijgen voor uw Nvidia-stuurprogramma.

U hoeft zich geen zorgen te maken over het niet-krijgen van bijgewerkte pakketten voor uw nieuwe Nvidia-stuurprogramma: voor gewoon gebruik als bureaucomputer, zijn zelfs veiligheidsreparaties voor stuurprogramma's gewoonlijk nauwelijks van praktisch belang.

Verwijdering

1.1. Bevalt het nieuwe Nvidia-stuurprogramma u niet? Verwijdering van het nieuwere stuurprogramma is eenvoudig. In stap I van de installatieprocedure hebt u de pakketbron graphics-drivers al verwijderd uit de pakketbronnenlijst, dus u hoeft alleen dit te doen:

- Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

- Dan in de terminal (kopieer en plak, om tikfouten te vermijden):

sudo apt-get purge nvidia*

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

- Herstart uw computer.

- Uw videokaart zou nu weer moeten draaien op het open-bron-stuurprogramma Nouveau, wat u kunt nakijken door de volgende terminalopdracht:

lsmod | grep nouveau

Druk op Enter.

Let op: met het gereedschapje ppa-purge is het in dit geval uitkijken geblazen, want onder omstandigheden verwijdert u daar zowat uw complete systeem mee!

Puur handmatige installatie (afgeraden)

2. Deze methode heeft de kleinste kans op succes, daarom is het niet de voorkeursmethode. De reden dat deze handmatige methode vaak mislukt, komt doordat het stuurprogramma generiek is en totaal niet is aangepast aan Linux Mint.

Daarom raad ik deze handmatige methode beslist af, wanneer u ook een goed stuurprogramma kunt installeren met behulp van de graphics-drivers PPA (zie punt 1 op deze webpagina).

Enfin: als volgt kunt u een nieuwer Nvidia-stuurprogramma puur handmatig installeren:

A. Ga naar de webstek van Nvidia zelf, en haal de juiste versie van het stuurprogramma binnen. Daarvoor kunt u op twee manieren zoeken:

- op type videokaart (niet altijd goed bijgewerkt);

- op versienummer van het stuurprogramma (goed bijgewerkt, maar controleer wel altijd of uw specifieke kaart wordt ondersteund door een bepaalde versie van het stuurprogramma, door te kijken op het tabblad supported products!

Let op dat u de juiste versie kiest; niet alleen moet die geschikt zijn voor uw specifieke videokaart, maar ook moet die 64-bits zijn voor een 64-bits-besturingssysteem en 32-bits voor een 32-bits-besturingssysteem. Weet u niet of uw systeem 32-bits of 64-bits is? Kijk het dan als volgt na (punt 5).

Laat het binnengehaalde bestand ongewijzigd staan in de map Downloads.


B. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Dan in de terminal, om een eventueel ouder Nvidia-stuurprogje te verwijderen (kopieer en plak, om tikfouten te vermijden):

sudo apt-get purge nvidia*

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.


C. Maak het installatiebestand uitvoerbaar (kopieer en plak, om tikfouten te vermijden):

chmod +x -v ~/Downloads/NVIDIA-Linux-*.run

Druk op Enter.


D. Beëindig de grafische sessie (waardoor uw grafische beeld verdwijnt en u uitsluitend een zwart terminalscherm te zien krijgt) met de juiste blauwe opdrachtregel uit de onderstaande lijst:

In de terminal:

Voor Ubuntu en Linux Mint (LightDM):
sudo service lightdm stop

Voor Gnome (GDM):
sudo service gdm stop

Druk op Enter.


E. U krijgt nu een aanmeldscherm voor ogen zonder grafische schil. Dus u moet uzelf nu aanmelden in de terminal.

Tik uw gebruikersnaam in. Let op: "onder de motorkap" heeft uw gebruikersnaam uitsluitend kleine letters en geen hoofdletters, dus gebruik alleen kleine letters!

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Nu bent u aangemeld in uw gebruikersaccount, geheel zonder grafische schil.


F. Voer het installatiebestand uit; u kunt nu uiteraard niet kopiëren en plakken, dus zorg ervoor dat u onderstaande opdrachtregel exact overtikt:

sudo sh ~/Downloads/NVIDIA-Linux-*.run

Druk op Enter.

Volg de instructies die u tijdens het installatieproces te zien krijgt. U kunt akkoord gaan door de betreffende knop actief te maken met de tabtoets en vervolgens te drukken op Enter.

Let op: akkoord gaan met het voorstel om nvidia-xconfig utility een update te laten uitvoeren van uw X configuration file, veroorzaakt mogelijk een verkeerde beeldresolutie!

Levert de ingreep van nvidia-xconfig een probleem op, verwijder dan achteraf de resolutie die in /etc/X11/xorg.conf staat vermeld. De automatische apparatuurherkenning die standaard in Ubuntu en Mint zit, werkt veel beter....


Het installeren van de 32-bit compatibility libraries op een 64-bits-systeem is overbodig, dus ga daar niet mee akkoord.


G. Herstart uw computer op de volgende manier:

sudo reboot

Nu zou uw videokaart moeten draaien op het nieuwe stuurprogramma. Controleer het met:
lsmod | grep nvidia

Krijgt u geen uitvoer te zien na die terminalopdracht? Dan is de ingreep mislukt en draait uw videokaart waarschijnlijk nog steeds op het open-bronstuurprogramma Nouveau. Controleer dat met:

lsmod | grep nouveau

Let op: verwijder het installatiebestand niet! U hebt het nodig wanneer u het Nvidia-stuurprogramma weer wilt verwijderen, indien het niet goed werkt.

Verwijdering

2.1. Bevalt het stuurprogramma u niet? Om te verwijderen:

sudo sh ~/Downloads/NVIDIA-Linux-*.run --uninstall

Daarna:

sudo rm -v /etc/X11/xorg.conf

Tot slot:

sudo reboot


Nog meer tips?

3. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina