Varia (losse tips voor gevorderden)


Terug naar de thuispagina


Hier vindt u een aantal losse tips voor gevorderden.

Kenmerken:
niet geschikt voor beginners, weinig uitleg, zonder onderlinge samenhang, soms zeer riskant.

Alleen te gebruiken wanneer u precies weet wat u doet!

Inhoud van deze pagina:

Toetsenbord wijzigen onder de motorkap

1. Onder de motorkap wijzigen van het toetsenbord, gaat via de terminal. Open dus een terminalvenster. Bij leden van de Debian- en Ubuntufamilie gebruikt u daarna de volgende terminaltoverspreuk (kopieer en plak hem, om fouten te voorkomen):

sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Druk op Enter. Wanneer u uw wachtwoord intikt blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes, dat hoort zo. Druk wederom op Enter.

Er start nu een hulpprogramma waarmee u de juiste toetsenbordindeling kunt kiezen. Met de tabtoets activeert u de knoppen.

Herstart uw computer. De verandering zou nu merkbaar moeten zijn.

Werkt dit niet bij uw Linux? Lees dan door.

In sommige distro's kan men niet kiezen voor de internationale variant van een Brits-Engels toetsenbord. Dat toetsenbord komt in Nederland overigens weinig voor: 99 % van de toetsenborden in Nederland is Amerikaans-Engels.

Plaats bij een Brits-Engels toetsenbord de volgende tekst in /etc/X11/xorg.conf (indien uw distro die heeft):

# instelling voor Brits-Engels toetsenbord met dode toetsen
#
Section "InputDevice"
    Identifier    "Generic Keyboard"
    Driver        "kbd"
    Option        "CoreKeyboard"
    Option        "XkbRules"    "xorg"
    Option        "XkbModel"    "pc104"
    Option        "XkbLayout"    "gb"
    Option        "XkbVariant"    "intl"
EndSection

Opslaan, sluiten, computer herstarten.

Heeft uw distro geen xorg.conf? Zet de Option XkbVariant "intl" (want om die regel gaat het) dan in het volgende bestand:

/etc/X11/xorg.conf.d/90-keytable.conf

De tekst daarin wordt dan zoiets:

Section "InputClass"
    Identifier "LocalKeyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option    "XkbLayout"    "gb"
    Option    "XkbVariant"   "intl"
EndSection

Let op: gebruik geen spaties maar de tabtoets! Met spaties werkt het niet.

Opslaan, sluiten, computer volledig herstarten. Controleer daarna even of de dode toetsen werken, in uw tekstverwerker.

Let op: als u deze ingreep wilt toepassen voor een Amerikaans-Engels toetsenbord, dan moet er bij XkbLayout "us" komen te staan in plaats van "gb".

Klikken met het aanraakveld (touchpad)

2. Soms moet klikken met het aanraakveld telkens worden aangezet via de voorkeuren (met gsynaptics). Erg lastig. Zo zet u het permanent aan:

- voeg de volgende tekst toe aan /etc/X11/xorg.conf.d/20-synaptics.conf

Option    "TapButton1"    "1"

De hele tekst wordt dan:

Section "InputClass"
    Identifier "touchpad catchall"
    Driver    "synaptics"
    MatchIsTouchpad    "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Option    "HorizScrollDelta"    "0"
    Option    "TapButton1"    "1"
EndSection

Let op: gebruik geen spaties maar de tabtoets! Met spaties werkt het niet.

Opslaan, sluiten, computer volledig herstarten.

Subpixels aanzetten in Firefox

3. Bij sommige distro's staat de subpixelweergave niet aan en is die ook niet aan te zetten via de grafische werkomgeving. Of soms werkt het wel, maar niet in Firefox. Dan kunt u dit doen:

- Maak met het kladblokje Xed een tekstbestand genaamd .fonts.conf
Let op de punt voor de naam!

- Kopieer en plak de volgende tekst erin:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
   <match target="font" >
      <edit mode="assign" name="hinting">
         <bool>true</bool>
      </edit>
   </match>
   <!--  Use Slight Hinting -->
   <match target="font">
      <edit name="hintstyle" mode="assign">
         <const>hintslight</const>
      </edit>
   </match>
   <!--  Enable sub-pixel rendering -->
   <match target="font">
      <edit name="rgba" mode="assign">
         <const>rgb</const>
      </edit>
   </match>
</fontconfig>


- Sla het tekstbestand op in uw persoonlijke map. Het is meteen een verborgen bestand.

- Computer herstarten (of afmelden/aanmelden).

(vervallen)

4. Vervallen.

Pakketbeheer via de terminal in verschillende distributies

5. Het pakketbeheer via de terminal, kan sterk verschillen per Linuxdistributie. Zorg ervoor dat u precies weet hoe dat gaat in uw distro (distributie), want dat kan erg belangrijk zijn in noodsituaties.

Programma automatisch laten opstarten in LXDE

6. Het is soms handig om een programma automatisch te laten opstarten wanneer u inlogt op uw computer. Bijvoorbeeld Firefox. In de standaard-werkomgeving van Ubuntu (Gnome) is dat makkelijk te doen, maar in de uitgeklede LXDE-werkomgeving is dat iets ingewikkelder.

In de LXDE-werkomgeving kunt u een programma als volgt automatisch laten opstarten (ik gebruik Firefox als voorbeeld):

- Plaats vanuit het menu van LXDE, een snelkoppeling voor Firefox op uw bureaublad.

- Start de bestandbeheerder (in LXDE is dat meestal PCmanFM) en ga naar uw persoonlijke map.

- Maak de verborgen bestanden zichtbaar en klik door naar de verborgen map .config

- Rechtsklik met de muis in (niet op) deze map en plaats er een nieuw mapje in, genaamd autostart. Het bestandpad is dus /home/UwGebruikersnaam/.config/autostart

- Plaats een kopie van de snelkoppeling van Firefox die op uw bureaublad staat, in autostart

- Rechtsklik muis op de Firefox-snelkoppeling, open hem met het kladblokje (Xed) en zoek de regel:

Exec=firefox %u

Verander deze in:

Exec=firefox

- Bestand opslaan en sluiten.

- Het beste is, wanneer Firefox meteen een webpagina laat zien en dus verbinding heeft.

- Computer herstarten.

Verticaal bladeren

7. Als verticaal bladeren met de rechterkant van het aanraakveld (touchpad), niet lukt op uw laptop, dan is er mogelijk een oplossing. Als het goed is, kunt u dat namelijk alsnog aan de praat krijgen door de volgende handeling:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik in (kopieer en plak):

synclient RightEdge=800

Druk op Enter.

Werkt dit? Maak het dan als volgt blijvend, zodat het ook werkt na herstart:

Klik op de menuknop. Gebruik de zoekterm Opstart en klik op Opstarttoepassingen.

Druk op de knop Toevoegen.

Vul de volgende dingen in (kopieer en plak):

Naam:
Synclient

Commando:
synclient RightEdge=800

Commentaar:
Maakt bladeren mogelijk via de rechterkant van het aanraakveld

Klik op Toevoegen

Herstart uw computer.

Let op: gebruikersvoorkeur, dus herhalen per gebruikersaccount.

De identiteit van uw ijzerwaar achterhalen

8. U kunt de identiteit van uw computeronderdelen achterhalen met de terminalopdrachten lshw, lsusb en lspci.

Hier vindt u een webstek waar u de identificatiegegevens van lsusb kunt "vertalen":
http://www.linux-usb.org/usb.ids

Vensterknoppen verplaatsen in LXDE

9. In LXDE kunt u veel instellingen veranderen in het verborgen bestand /home/UwGebruikersnaam/.config/openbox/rc.xml

Zoals bijvoorbeeld de plek van de vensterknoppen, onder <titleLayout>.

Open het bestand met uw favoriete kladblokje, zoals bijvoorbeeld Xed.

Vensterknoppen verplaatsen kan overigens ook makkelijker, via het menu:
Systeem - Voorkeuren - Openbox Configuration Manager (obconf) - Appearance - Windows Titles - Button order.

Let op: wijzigingen hebben pas effect na herstarten van de computer.

Nieuwste systeemkern (kernel) installeren met de PPA van het Canonical Kernel Team

10. U kunt met behulp van de PPA van het Canonical Kernel Team, de nieuwste systeemkern (kernel) installeren. Let op: doe dit alleen wanneer dit echt nodig is, bijvoorbeeld als uw splinternieuwe apparatuur beslist een nieuwere systeemkern nodig heeft dan de standaard-systeemkern!

Dit doet u als volgt:

Ga eerst naar de webstek van de PPA, om te zien welke systeemkernen er voorhanden zijn.

Kijk na of de door u gewenste systeemkern erbij zit en ga dan als volgt te werk:

sudo add-apt-repository ppa:canonical-kernel-team/ppa

sudo apt-get update

Daarna: Bijwerkbeheer - werkbalk: Tonen - Linux-systeemkernen. Installeer uw systeemkern en herstart uw computer.

Gebruik Conky voor uw systeembewaking

11. Conky is een handig hulpmiddel om uw systeem te bewaken: een metertje op de rechterhoek van uw bureaublad, waardoor u steeds ziet wat er aan de hand is.

Instructies voor het installeren en instellen van Conky vindt u op deze webpagina, die geheel aan Conky is gewijd.

Opstarten met de noapic systeemkernoptie

12. Krijgt u bij het opstarten vanaf de Ubuntu-DVD, een foutmelding die eindigt met "Then try booting with the 'noapic' option"?

A. Probeer dan eens om de computer op te starten met de noapic systeemkernoptie (uitschakelen energiebeheer):

- Start de computer op vanaf de DVD en druk op Esc of op de spatiebalk, zodra u het paarse beginscherm ziet van de DVD.

- Kies uw taal en druk dan op F6. Kies geen enkele van de gepresenteerde opties, maar druk op de Esc-toets, tik daarna in: noapic en druk op Enter.

- volbreng de installatie op de harde schijf

B. Bestaat het probleem nog steeds, wanneer u wilt opstarten vanaf de harde schijf? Voeg dan noapic toe aan Grub:

- U gaat eerst tijdelijk iets veranderen aan het Grubmenu (het menu van opstartlader Grub).

Krijgt u, voorafgaand aan het opstarten van uw computer, geen Grubmenu te zien? Druk dan bij het opstarten, direct na het verdwijnen van het BIOS-scherm, de SHIFT-toets in, en hou die ingedrukt. U krijgt dan alsnog het Grubmenu te zien.
Let op: op sommige computers werkt alleen de linker-SHIFT-toets of alleen de rechter-SHIFT-toets.

- Selecteer de regel in het Grubmenu waarmee Ubuntu opstart. Druk NIET op Enter!

- Druk op de e-toets.

- Nu krijgt u de mogelijkheid, om de opstartopties eenmalig te wijzigen. Zoek de regel die eindigt op ro  quiet splash. Zet de cursor met de pijltjestoets vlak na ro  quiet splash

Druk daarna een keer op de spatiebalk en tik vervolgens in: noapic

Het einde van de regel wordt dan dus:

ro  quiet splash noapic

Druk nu de Ctrl-toets in en houd hem ingedrukt. Druk vervolgens op de x-toets.

De computer start nu eenmalig op met de optie "noapic".

Let op: mogelijk mist u nu wel functies die gerelateerd zijn aan het energiebeheer. Ik verwacht bijvoorbeeld, dat uw computer niet helemaal meer afsluit: u moet dan, na de "halve afsluiting", vijf seconden de fysieke aan/uit-knop ingedrukt houden, om de stroom eraf te halen.

Haal daarom meteen alle updates binnen en probeer het dan weer eens zonder noapic: mogelijk is dit probleem reeds opgelost via de updates.

Geen succes? U kunt deze optie dan als volgt blijvend maken:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Tik vervolgens in de terminal (gebruik kopiëren en plakken, om tikfouten te voorkomen):

xed admin:///etc/default/grub

Druk op Enter.

Verander de regel GRUB_CMDLINE_LINUX="" in:

GRUB_CMDLINE_LINUX="noapic"

Sla het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

c. Nu in de terminal (kopieer en plak):

sudo update-grub

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Herstart uw computer wanneer hij klaar is met die bewerking. Het zou nu automatisch goed moeten gaan met de opstart.

Verleng de accuduur van uw laptop: opstarten met de optie pcie_aspm=force

13. Is de accuduur van uw laptop, in Linux Mint veel korter dan in Windows? Voeg dan pcie_aspm=force toe aan Grub:

- U gaat eerst tijdelijk iets veranderen aan het Grubmenu (het menu van opstartlader Grub).

Krijgt u, voorafgaand aan het opstarten van uw computer, geen Grubmenu te zien? Tik dan bij het opstarten, direct na het verdwijnen van het BIOS-scherm, diverse keren op de Esc-toets. U krijgt dan alsnog het Grubmenu te zien.

- Selecteer de regel in het Grubmenu waarmee Mint opstart. Druk NIET op Enter!

- Druk op de e-toets.

- Nu krijgt u de mogelijkheid, om de opstartopties eenmalig te wijzigen. Zoek de regel die eindigt op ro  quiet splash. Zet de cursor met de pijltjestoets vlak na ro  quiet splash

Druk daarna een keer op de spatiebalk en tik vervolgens in: pcie_aspm=force

Het einde van de regel wordt dan dus:

ro  quiet splash pcie_aspm=force

Druk nu de Ctrl-toets in en houd hem ingedrukt. Druk vervolgens op de x-toets.

De computer start nu eenmalig op met de optie "pcie_aspm=force".

Hebt u geen storingen, en is uw accuduur aanmerkelijk vergroot? Dan kunt u deze optie als volgt blijvend maken:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Tik vervolgens in de terminal (gebruik kopiëren en plakken, om tikfouten te voorkomen):

xed admin:///etc/default/grub

Druk op Enter.

Verander de regel GRUB_CMDLINE_LINUX="" in:

GRUB_CMDLINE_LINUX="pcie_aspm=force"

Sla het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

c. Nu in de terminal (kopieer en plak):

sudo update-grub

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Herstart uw computer wanneer hij klaar is met die bewerking. Daarna bent u klaar.

Tips uitschakelen in de TomTom

14. In 2009 heb ik een TomTom One v4 aangeschaft. Die had, zoals helaas bij TomTom gebruikelijk, standaard een gruwel aanstaan: beeldvullende gebruiktips die op onverwachte momenten verschijnen. Natuurlijk net wanneer u in druk verkeer moeizaam uw weg probeert te vinden in een onoverzichtelijke situatie...

Kortom: meteen uitschakelen die ellende, uiteraard. Maar in het menu van de TomTom One v4, met applicatie 8.414, was er, tot mijn stomme verbazing, geen enkele mogelijkheid te vinden om deze tips uit te schakelen!

Gelukkig is het besturingssysteem van de TomTom gebaseerd op Linux, dus aan te passen door de gebruiker. Met enig speurwerk heb ik de oplossing kunnen vinden: een tijdelijk eigengemaakt menuutje.

Let op: dit werkt helaas alleen bij applicatie 8.x, niet bij 9.x!

Als volgt:

a. Sluit uw TT aan op uw computer. Ubuntu herkent hem automatisch wanneer u de TT aanzet en koppelt de "schijf" aan met de naam INTERNAL.

b. Maak een map aan in de root van het bestandssysteem van uw TT, genaamd SDKRegistry
(Let op hoofd- en kleine letters: het TomTom-besturingssysteem is ook een Linux, dus altijd hoofdlettergevoelig)

c. Maak een tekstbestand met kladblokje Xed en plaats daarin de volgende tekst:

MENUBLOCK|BLOCK_MAIN|BTM_GPS_POSITION|
MENUPAGE|TASK_PAGE1|Hoofdmenu 1 van 1|
MENUITEM|TASK_SWITCH_TIPS|

(gebruik kopiëren en plakken, dat voorkomt tikfouten)

d. Sla het tekstbestand op onder de naam TomTom.mnu en plaats het in de map SDKRegistry.

e. Koppel de TT los van de computer. Eerst softwarematig ontkoppelen!
U hebt nu een zeer beperkt voorkeurenmenu in de TT gezet, met maar één mogelijkheid: het aan- en uitzetten van de tips. Straks zet u het oude voorkeurenmenu weer terug.

f. Herstart uw TomTom en zet de gruwelijke tips uit via de voorkeuren.

g. Sluit uw TT weer aan op de computer en verwijder de map SDKRegistry (met inhoud en al).

h. Koppel de TT los van de computer. Wederom: eerst softwarematig ontkoppelen!

i. Herstart uw TT: het menu is nu weer normaal en de tips staan blijvend uit.

Apparaatje uitschakelen via de zwarte lijst

15. Als u een bepaald apparaatje in uw computer blijvend wilt uitschakelen, omdat u het toch nooit gebruikt, zoals bijvoorbeeld een ethernetkaart in een laptop, dan kunt u dat als volgt doen:

a. Bepaal welke systeemkernmodules er in gebruik zijn voor het apparaat. In de terminal:

lspci -v

Zoek het betreffende apparaat in de lijst, bijvoorbeeld de Ethernet controller. Daar staat ook de gebruikte systeemkernmodule bij.

Vervolgens zet u die op de zwarte lijst in:

/etc/modprobe.d/blacklist.conf

Herstart uw computer. Het apparaatje is nu blijvend uitgeschakeld.

Het nieuwste iwlwifi-stuurprogramma voor uw nieuwe Intel draadloze kaart

16. Soms hebt u een nieuwer iwlwifi-stuurprogramma nodig voor uw nieuwe draadloze Intelkaartje, dan de versie die standaard beschikbaar is. Daarvoor kunt u als volgt te werk gaan (*klik*).

Nog meer tips?

17. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina