Opstartlader Grub voor moderne EFI en UEFI computers: hoe deze te herstellen

Terug naar de thuispagina


Let op: deze handleiding heeft gaat niet over het installeren van Linux Mint op een computer met UEFI in volledige UEFI-modus, maar over het herstellen van opstartlader Grub op zo'n computer. Voor het installeren van Linux Mint op zo'n computer kunt u een andere handleiding gebruiken.

Een moderne computer met voorgeïnstalleerde Windows 10 heeft EFI of UEFI BIOS, die in volledige UEFI-modus draait. Op zo'n computer kunt u zelfs na een geslaagde installatie van Linux Mint, onder bepaalde omstandigheden opeens de mogelijkheid verliezen om Linux Mint op te starten.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat u na installatie van Linux Mint, het UEFI hebt teruggezet op de standaardwaarden, of doordat u een nieuwere UEFI-versie hebt geïnstalleerd.

Gelukkig is dit probleem vrij makkelijk op te lossen. Wel is het heel belangrijk, dat u de onderstaande instructie precies opvolgt.

Let op: deze instructie is alleen geschikt voor moderne moederborden die draaien op UEFI in volledige UEFI-modus. Dat is doorgaans het geval bij computers met een voorgeïnstalleerde Windows 10.

Maar deze instructie werkt beslist niet voor oudere moederborden die draaien op een "ouderwets" BIOS. Dit is gewoonlijk het geval bij computers die werden verkocht met een voorgeïnstalleerde Windows Vista of Windows XP.

De instructie is ook niet geschikt voor een modern moederbord dat draait op een (U)EFI dat is ingesteld om zich als een "ouderwets" BIOS te gedragen. Zoiets komt meestal voor bij computers met een voorgeïnstalleerde Windows 7.

De instructie voor "ouderwets" BIOS vindt u hier.


Een computer die in volledige UEFI-modus draait, is doorgaans een computer met een voorgeïnstalleerde Windows 10 (de 64-bits-versie). De handleiding hieronder gaat dus ook uit van een 64-bits-Mint, die ineens "verdwenen" lijkt te zijn van een tweevoudig opstartbare machine waar ook Windows 10 op staat.

Reparatie gaat als volgt:

1. Start uw computer op vanaf de 64-bits DVD van Linux Mint (of vanaf een Live-USB met daarop 64-bits Linux Mint).

Let op: gebruik alleen de DVD van de Mintversie die u wilt herstellen! Dus bijvoorbeeld bij Linux Mint 20, de DVD van 20.


2. Maak verbinding met het internet. Draadloos of bedraad, dat maakt niet uit. Maar internetverbinding moet er zijn.


3. Nu is het van belang dat u te weten komt welke benamingen (partitienummers) twee partities hebben: de rootpartitie (waar uw Mint op is geïnstalleerd) en de EFI-partitie (waar de opstarters van Mint en Windows op staan).

Kijk dit na met het programma Gparted Partition Editor. Op de DVD van Linux Mint is Gparted standaard aanwezig.

Tip: de rootpartitie van uw Linux Mint zal doorgaans geformatteerd zijn in EXT4. De EFI-partitie is meestal FAT32 geformatteerd en heeft de opstartvlag (boot flag).

Bij mijn computer heet de rootpartitie van Mint sda5, en de EFI-partitie heet sda2. In het vervolg van de instructie ga ik voor het gemak even uit van die partitienummers.


4. Nu gaat u beide partities aankoppelen:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Eerst de rootpartitie van Mint. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo mount /dev/sda5 /mnt

Let op: deze opdracht geldt alleen wanneer Mint op sda5 staat! Pas deze opdracht aan wanneer dit bij uw computer anders is.

Druk op Enter.

c. Nu de EFI-partitie. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo mount /dev/sda2 /mnt/boot/efi

Let op: deze opdrachtregel geldt alleen wanneer de EFI-partitie sda2 is! Pas deze opdrachtregel aan wanneer dit bij uw computer anders is.

Druk op Enter.

d. Vervolgens kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

for i in /dev /dev/pts /proc /sys; do sudo mount -B $i /mnt$i; done

Druk op Enter.


5. Nu gaat u veiligstellen dat de netwerkverbinding in stand blijft. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/

Druk op Enter.


6. Nu gaat u een bepaalde module laden. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

modprobe efivars

Druk op Enter.


7. Vervolgens laat u de chroot-opdracht los op het geheel. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo chroot /mnt

Druk op Enter.


8. Nu herinstalleert u Grub. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

apt-get install --reinstall grub-efi-amd64

Druk op Enter.

Het uitvoeren van deze opdracht kan even duren; wacht dit rustig af.


9. Wanneer het voorgaande is voltooid, tikt u in de terminal het volgende woord om chroot te beëindigen:

exit

Druk op Enter.


10. Tot slot de afronding (ontkoppelen), die uit een paar stappen bestaat.

a. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

for i in /sys /proc /dev/pts /dev; do sudo umount /mnt$i; done

Druk op Enter.

b. Ontkoppel nu de EFI-partitie. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo umount /mnt/boot/efi

Druk op Enter.

c. Daarna ontkoppelt u de rootpartitie van Linux Mint. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo umount /mnt

Druk op Enter.


11. Tijd voor een herstart en een controle of alles is gelukt. Tik in de terminal:
sudo reboot

Druk op Enter.


12. Als het goed is, kunt u nu uw Linux Mint weer opstarten vanaf de harde schijf. Is Windows niet zichtbaar in het Grubmenu? Doe dan eens in de terminal sudo update-grub (let op het liggende streepje) en herstart daarna uw computer.


Nog meer?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina