Opstartlader Grub voor moderne EFI en UEFI computers: hoe deze te herstellen

Terug naar de thuispagina


Let op: deze handleiding heeft gaat niet over het installeren van Linux Mint op een computer met UEFI in volledige UEFI-modus, maar over het herstellen van opstartlader Grub op zo'n computer. Voor het installeren van Linux Mint op zo'n computer kunt u een andere handleiding gebruiken.

Een moderne computer met voorgeïnstalleerde Windows 10 of 11 heeft EFI of UEFI BIOS, die in volledige UEFI-modus draait. Op zo'n computer kunt u zelfs na een geslaagde installatie van Linux Mint, onder bepaalde omstandigheden opeens de mogelijkheid verliezen om Linux Mint op te starten.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat u na installatie van Linux Mint, het UEFI hebt teruggezet op de standaardwaarden, of doordat u een nieuwere BIOS-versie hebt geïnstalleerd.

Gelukkig is dit probleem vrij makkelijk op te lossen. Wel is het heel belangrijk, dat u de onderstaande instructie precies opvolgt.

Let op: deze instructie is alleen geschikt voor moderne moederborden die draaien op UEFI in volledige UEFI-modus. Dat is doorgaans het geval bij computers met een voorgeïnstalleerde Windows 10 of 11.

Maar deze instructie werkt beslist niet voor oudere moederborden die draaien op een "ouderwets" BIOS. Dit is gewoonlijk het geval bij computers die werden verkocht met een voorgeïnstalleerde Windows Vista of Windows XP.

De instructie is ook niet geschikt voor een modern moederbord dat draait op een (U)EFI dat is ingesteld om zich als een "ouderwets" BIOS te gedragen. Zoiets komt meestal voor bij computers met een voorgeïnstalleerde Windows 7.

De instructie voor "ouderwets" BIOS vindt u hier.


Een computer die in volledige UEFI-modus draait, is doorgaans een computer met een voorgeïnstalleerde Windows 10 of 11 (64-bits). De handleiding hieronder gaat dus ook uit van een 64-bits-Mint, die ineens "verdwenen" lijkt te zijn van een tweevoudig opstartbare machine waar ook Windows 10 of 11 op staat.

Reparatie gaat als volgt:

1. Start uw computer op vanaf de 64-bits DVD van Linux Mint (of vanaf een Live-USB-staafje met daarop 64-bits Linux Mint).

Let op: gebruik alleen het USB-staafje of de DVD van de Mintversie die u wilt herstellen! Dus bijvoorbeeld bij Linux Mint 21.2, de DVD van 21.2. Voor het herstellen van Ubuntu 22.04 en hoger gebruikt u Mint 21.x, want die is "onder de motorkap" gelijk aan Ubuntu 22.04.

2. Maak verbinding met het internet. Draadloos of bedraad, dat maakt niet uit. Maar internetverbinding moet er zijn.

3. Vanuit het menu van Mint start u de toepassing Boot Repair. Die zal gaan vragen om zichzelf te mogen bijwerken; sta dat toe. Start hem daarna opnieuw op, maar negeer dit keer nieuwe verzoeken om zichzelf te mogen bijwerken.

4. Maak geen afwijkende keuzes: laat Boot Repair trachten om een opstartreparatie uit te voeren met de aanbevolen standaardinstellingen. Negeer een mogelijke foutmelding op het einde, over een vergrendeld ("locked") NVRAM.

5. Herstart normaal. Uw Mint zou nu Ubuntu genoemd kunnen worden in het opstartmenu van Grub; u zou dat moeten kunnen corrigeren door sudo update-grub (let op het middenliggende streepje tussen update en grub!) uit te voeren in een terminalvenster (een terminalvenster opent u zo: *Klik*).

6. Kunt u nog steeds niet uw Mint starten? Dan is waarschijnlijk de EFI-regel van Mint verwijderd van de EFI-systeempartitie, wat ooit kan gebeuren na het bijwerken van uw BIOS (de fabrikant is hier de schuldige....). Kijk de BIOS-instellingen na om dit te controleren (de opstartvolgorde zou een element moeten bevatten met de naam Ubuntu).

Als die ontbreekt, dan zou dat als volgt op te lossen moeten zijn:

7. Start opnieuw op vanaf het USB-staafje met Mint. In de uitprobeersessie start u vervolgens een terminalvenster (een terminalvenster opent u zo: *Klik*).

8. Kijk na hoe uw harde schijf wordt genoemd. Meestal heet hij of sda of, in geval van een NVME SSD, nvme0n1. Daarvoor start u de toepassing Disks (gnome-disks), die u zou moeten helpen bij het vinden van de schijfnaam. De twee zwarte pijlen in onderstaande schermafdruk wijzen naar de schijfnaam (klik erop om hem te vergroten):9. Voor een schijf genaamd /dev/sda, kopieert en plakt u de volgende blauwe lange regel in het terminalvenster (een terminalvenster opent u zo: *Klik*):

sudo efibootmgr -c -d /dev/sda -p 1 -l \\efi\\ubuntu\\grubx64.efi -L "Linux Mint"

Druk op Enter.

Voor een schijf genaamd /dev/nvme0n1, kopieert en plakt u de volgende blauwe lange regel in het terminalvenster (een terminalvenster opent u zo: *Klik*):

sudo efibootmgr -c -d /dev/nvme0n1 -p 1 -l \\efi\\ubuntu\\grubx64.efi -L "Linux Mint"

Druk op Enter.

10. Start opnieuw Boot Repair en handel zoals tevoren.

11. Herstart normaal. Uw Mint zou nu Ubuntu genoemd kunnen worden in het opstartmenu van Grub; u zou dat moeten kunnen corrigeren door sudo update-grub (let op het middenliggende streepje tussen update en grub!) uit te voeren in de terminal.


Nog meer?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina