Meervoudig opstartbare computer


Terug naar de thuispagina


Inhoud van deze pagina:

Uw computer als toverdoos: drie- of meervoudig opstartbaar

1. Deze handleiding gaat niet over "normaal" tweevoudig opstartbaar maken! Tweevoudig opstartbaar maken van uw computer (dual boot) met 1 x Linux en 1 x Windows is namelijk heel gemakkelijk. Zowat alle Linuxdistributies houden er rekening mee, dat u dat in het begin wil. In de installatieprogramma's zit er daarvoor dus meestal al een keuze ingebakken (zoals bijvoorbeeld bij de installatie van Linux Mint).

Wilt u alleen maar 1 x Linux naast Windows zetten, dan is deze handleiding niet voor u bedoeld!

Maar interessanter wordt het, wanneer u meerdere Linuxdistro's naast elkaar wilt installeren (meervoudig opstartbaar, oftewel multiboot). Dan komt u een paar specifieke problemen tegen. Hier vertel ik u, hoe u die kunt oplossen. Let op: dit is alleen voor gevorderden!

Op mijn oude meervoudig opstartbare flaptop, die een 100 GB harde schijf heeft, zaten ooit 12 partities met daarop 10 besturingssystemen. 8 x Linux, 1 x BSD en 1 x Windows. Ik heb dus de nodige ervaring opgedaan.

De drie aandachtspunten

2. De drie belangrijkste aandachtspunten zijn de partities, de UUID's en Grub:

Partities

2.1. Sommige mensen vinden het handig om een aparte rootpartitie (/) en homepartitie (/home) te hebben (ik overigens niet!). Maar als u meerdere distro's naast elkaar wilt zetten, roept een aparte homepartitie ellende en complicaties op. Dus bij meerdere distro's op de harde schijf: geef elke distro beslist alleen een rootpartitie en hou het daarbij.

De swap is geen probleem. Als u een aparte swap-partitie heeft: u hebt maar één swap-partitie nodig op de harde schijf, ook al hebt u 10 Linuxdistro's op de harde schijf. Die delen ze gebroederlijk. Sterker nog: meer dan één swap-partitie kan juist problemen veroorzaken: daar kan Linux van in de war raken.

Maak van tevoren de extra partities aan: handmatig partitioneren.

UUID's

2.2. De UUID's zijn de Universal Unique Identifiers: de meeste moderne Linuxdistro's delen bij installatie, een uniek nummer uit aan elke partitie op de harde schijf, die ze aankoppelen.

U voelt het al aankomen: dat botst met elkaar! Het bestaande unieke nummer wordt gewist en vervangen door een nieuw nummer, van de laatst geïnstalleerde Linux. Wanneer de partitie van de oude Linux bij installatie van de nieuwe Linux wordt aangekoppeld, is de oude Linux daardoor de weg kwijt en wil hij niet meer opstarten.

Linux Mint en andere distro's, zoals Ubuntu, stellen standaard bij de installatie alleen voor, om een koppelpunt te geven aan de eigen systeempartities. Dat is precies wat u wil: de niet-systeempartities krijgen dus ook geen UUID. Koppel dus beslist geen andere partities aan tijdens de installatie!

Hebt u een aparte swap-partitie, in plaats van een swap-bestand (wat tegenwoordig de standaard is)? Een swap-partitie wordt in alle distro's bij installatie altijd automatisch aangekoppeld, en krijgt helaas soms ook een UUID bij de installatie. Die UUID-herkenning van de swap moet dan weer weg, want alleen dan kunt u alle distro's een en dezelfde swap laten gebruiken.

Dat kan door in de betreffende distro, het bestand /etc/fstab handmatig te bewerken.

In Linux Mint en al zijn varianten moet de schoongemaakte swap-regel in fstab als volgt worden (voorbeeld, waarin de swap staat op sda5):

/dev/sda5        none            swap    sw              0       0

Daarna de computer herstarten.

Ad hoc aankoppelen van een partitie kan altijd, via de bestandbeheerder (verkennertje). U wordt dan mogelijk wel om uw wachtwoord gevraagd. Dit veroorzaakt gelukkig geen UUID-toestanden en is dus veilig.

Grub

2.3. Grub is de opstartlader; in het menu van Grub wilt u straks kunnen kiezen uit meerdere Linuxdistro's. Het probleem zit hem erin, dat Grub uit twee delen bestaat: het programma zelf en wat bijkomende onderdelen, waaronder het opstartmenuutje.

Grub zelf hoort altijd in de MBR (Master Boot Record) van de harde schijf, dus dat is geen punt.

Maar het opstartmenu is een configuratiebestand op de rootpartitie van Linux. Elke Linux maakt bij installatie weer een eigen nieuw opstartmenuutje aan, op zijn eigen rootpartitie, en verwijst Grub daar naartoe. Dat wilt u niet: u wilt één centraal opstartmenu.

Het makkelijkste is het, als het centrale opstartmenu zich bevindt op de partitie van die Linux, die u het meeste gebruikt. Dus als u Ubuntu het meeste gebruikt, dan wilt u dat in het Grubmenu van Linux Mint, alle opstartregels staan van alle besturingssystemen op uw computer.

Een voorbeeld, als u Ubuntu erbij wilt zetten, op een computer waar al Linux Mint en Windows op staan:

a. Van tevoren maakt u handmatig een partitie aan, waar Ubuntu op komt te staan. Bijvoorbeeld met een van deze gereedschappen. U hebt slechts één partitie nodig, geformatteerd in EXT4.

b. Uiteraard kiest u tijdens de installatie van Ubuntu, voor handmatige installatie. U wilt immers zelf bepalen op welke partitie Ubuntu komt te staan!

c. U laat Ubuntu bij de installatie, gewoon opnieuw Grub installeren in de MBR. Dat kan geen kwaad en is zelfs nodig, om de opstartregel van Ubuntu te genereren.

d. Na installatie van Ubuntu, verwijst u Grub terug naar het opstartmenu op de Mintpartitie. Volgens deze handleiding: Grub terugzetten.

e. Nu wilt u de opstartregel voor Ubuntu, toevoegen aan het Grubmenu van Mint.

Klik op de Menuknop. Gebruik daarin de zoekterm Terminal
Klik op Terminalvenster

tik in (kopieer en plak):

sudo update-grub

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Na elke systeemkern-actualisering van Ubuntu zult u deze laatste ingreep (sudo update-grub) in Linux Mint moeten herhalen.

Nu u toch bezig bent met Grub, is het trouwens wel leuk om Grub wat mooier te maken.

Tot slot

3. Tot slot: veel plezier met uw meervoudig opstartbare toverdoos! Gegarandeerd succes op verjaardagen en feestjes...... :-)

Nog meer tips?

4. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina