Intel WiFi: installeer een nieuwer stuurprogramma

Terug naar de thuispaginaOnder bepaalde omstandigheden kunt u een nieuwer iwlwifi-stuurprogramma nodig hebben voor uw draadloze Intelkaartje, dan de versie die standaard beschikbaar is in Linux Mint en Ubuntu. Om die nieuwere versie te verkrijgen kunt u het volgende doen:

Inhoud van deze pagina:

Voorbereiding

1. Eerst moet u wat voorbereidend werk doen:

a. Zorg voor tijdelijk internet via andere middelen.


b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)


c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om mokutil te installeren en een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen.

Het uitschakelen van Secure Boot is geen verlies: het voegt sowieso nauwelijks enige veiligheid toe. Het is voornamelijk een manier voor Microsoft om zijn monopolie af te dwingen op uw computer...

Officiële nieuwere versie van de iwlwifi

2. Allereerst kunt u de officiële nieuwere versie van de iwlwifi proberen. Installeer die als volgt:

a. Zorg voor tijdelijk internet via andere middelen.


b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)


c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal:

sudo apt-get install backport-iwlwifi-dkms

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.


d. Herstart uw computer.

De iwlwifi in de backport-iwlwifi PPA

3. Geen succes? Het tweede wat u kunt proberen is de iwlwifi in de backport-iwlwifi PPA, die vaak nieuwer is dan de officiële nieuwere versie. Installeer hem als volgt:

a. Zorg voor tijdelijk internet via andere middelen.


b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)


c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal:

sudo add-apt-repository ppa:canonical-hwe-team/backport-iwlwifi

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.


d. Breng uw systeem nu op de hoogte van de nieuwe PPA, op de volgende wijze (kopieer en plak de opdrachtregel in de terminal):

sudo apt-get update

Druk op Enter.


e. Installeer de iwlwifi daarna als volgt (kopieer en plak de opdrachtregel in de terminal):

sudo apt-get install backport-iwlwifi-dkms

Druk op Enter.


f. Herstart uw computer.

De iwlwifi rechtstreeks van bovenstrooms

4. Nog steeds geen succes? De laatste optie is de iwlwifi rechtstreeks van bovenstrooms (kernel.org). Om die te installeren kunt u als volgt te werk gaan:

a. Zorg voor tijdelijk internet via andere middelen.


b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)


c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om de toepassing git te installeren:

sudo apt-get install git

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.


d. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om de stuurprogrammapakketten binnen te halen:

git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git

Druk op Enter. Let op: u haalt nu meerdere honderden MB's binnen, dus dit kan even duren!


e. Ga nu naar de map die het nieuwe stuurprogramma bevat, met de volgende terminalopdracht:

cd linux-firmware

Druk op Enter.


f. Verplaats dan het nieuwe stuurprogramma naar de juiste plek in uw systeem, met deze opdracht:

sudo cp -v -u iwlwifi* /lib/firmware

Druk op Enter.


g. Breng nu uw systeem op de hoogte van het nieuwe stuurprogramma, met de volgende opdracht:

sudo update-initramfs -uk all

Druk op Enter.


h. Herstart uw computer. Uw Intel-draadloze kaartje zou nu moeten draaien op het nieuwe stuurprogramma.


i. Open wederom een terminalvenster en ruim de aanzienlijke hoeveelheid achtergebleven rotzooi op, met behulp van deze terminalopdracht:

rm -v -r -f ~/linux-firmware

Druk op Enter.


j. Zet tot slot het pakket linux-firmware vast op zijn huidige versie, om mogelijke toekomstige problemen door actualiseringen te voorkomen:

sudo apt-mark hold linux-firmware


Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina