Wine: Windows-programma's gebruiken in Linux (veiligheidsrisico!)


Terug naar de thuispagina


Kunt u geen goed Linux-alternatief vinden voor een bepaald Windowsprogramma?

Een goede oplossing is, om uw computer daarvoor tweevoudig opstartbaar te houden. U kunt dan altijd nog even Windows opstarten om dat ene programma te kunnen bedienen. Of u gebruikt Virtualbox om Windows in een virtuele machine te installeren in uw Linux.

Maar er is ook nog een andere "oplossing", die ik echter afraad: u kunt in uw Linux de Windows-nabootser Wine installeren. Wine is een programma dat Linux Mint in staat stelt om veel (niet alle) Windowsprogramma's te draaien. Op zich is het dus een technologisch wondertje.

Echter, Wine is wel een wondertje met een zwarte keerzijde: niet alleen sommige gewone Windowsprogramma's kunnen zich ineens installeren en opstarten in Linux, maar ook.... sommige Windowsvirussen en andere kwaadaardige Windows-programmatuur.


Keerzijde: veiligheidsrisico's

Kwaadaardige Windows-programmatuur in Wine kan uw systeembestanden weliswaar niet aantasten (Wine heeft immers slechts gewoon gebruikersrecht), maar wel al uw persoonlijke bestanden (documenten, foto's, muziek)! En dat is natuurlijk veel erger.

Daarom ben ik bepaald geen voorstander van Wine. Ik houd Linux liever zuiver. Veiligheid voor alles. Wine installeer ik dus beslist niet.

Voor het enkele Windowsprogramma dat ik nog nodig heb, gebruik ik zelf een Virtuele Machine met Windows in VirtualBox in Linux (waarover later meer).


Wine goed beveiligen is onmogelijk

Als u er toch voor kiest om Wine te installeren, dan is een goede beveiliging van de bestanden in uw persoonlijke map, onmogelijk. Ook als u de standaardmap van Wine verandert en het aantal beschikbare stations zoveel mogelijk beperkt: adequate bescherming van de overige bestanden in uw persoonlijke map is onmogelijk....

Wine stelt kwaardaardige Windowsprogrammatuur in staat om ongemerkt grote schade aan te richten bij alle bestanden in uw persoonlijke map.

Het zal u niet verbazen: dit geldt allemaal ook voor Wine-afgeleiden, zoals CrossOver en PlayOnLinux. Installeer ze dus liever niet.


Toch Windowsprogramma's nodig?

Als u toch bepaalde Windowsprogramma's nodig hebt: gebruik die in Windows op een tweevoudig opstartbare computer, of installeer een gratis legale Virtuele Machine met Windows 10 in VirtualBox in Linux.


Windowsvirus verwijderen in Wine

Hebt u een Windowsvirus opgelopen in Wine? Kan helaas gebeuren... Als volgt kunt u het virus verwijderen (maar niet de eventuele schade die is aangericht bij de overige bestanden in uw persoonlijke map!):

Let op: dit verwijdert al uw Wine-instellingen, alsook de volledige inhoud van de map van Wine!

a. Sluit Wine (en alle programma's die gebruikmaken van Wine).

b. Start uw bestandbeheerder.

Gebruik de sneltoetscombinatie Ctrl h om de verborgen bestanden in uw persoonlijke map zichtbaar te maken, of doe het zo:

Werkbalk Bestanden: klik op Bestanden - Voorkeuren.
Tabblad Weergaven: vink aan:
Verborgen - en reservekopiebestanden tonen

Klik op Sluiten.

Sluit Bestanden en start hem weer.

c. Verwijder de map .wine

d. Start Wine: die maakt nu een nieuwe verborgen map .wine aan, met daarin de schone standaardinhoud.

e. Houd er rekening mee dat de overige bestanden in uw persoonlijke map, ook kunnen zijn beschadigd of besmet door het Windowsvirus. Ga er dus voorzichtig mee om.


Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina