Misverstand: help, Linux vreet het RAM-geheugen op!

Terug naar de thuispaginaGeen paniek!


Uw RAM is prima in orde!


Wat is er aan de hand?

Linux leent ongebruikt RAM-geheugen voor tijdelijke opslag van schijfgegevens. Dit zorgt ervoor dat het lijkt alsof u weinig geheugen over hebt, maar dat is niet zo. Alles is in orde!


Waarom doet Linux dat?

Tijdelijke opslag van schijfgegevens maakt het systeem een stuk sneller en vlotter. Er zijn geen nadelen, behalve dan dat het Linuxbeginners in de war brengt. Het pakt nimmer geheugen af van toepassingen en programma's!


Wat als ik meer toepassingen wil draaien?

Als uw toepassingen meer geheugen willen hebben, dan pakken ze gewoon een stuk terug van hetgeen is geleend door de tijdelijke opslag van schijfgegevens. Tijdelijke opslag kan altijd onmiddellijk worden teruggegeven aan toepassingen. U komt nooit RAM tekort!


Heb ik hierdoor meer wisselgeheugen (swap) nodig?

Nee, tijdelijke opslag leent alleen RAM dat toepassingen thans niet wensen. Het zal geen wisselgeheugen (swap) gebruiken. Indien toepassingen meer geheugen wensen, dan pakken ze het gewoon terug van de tijdelijke opslag. Dit zal geen gebruik van het wisselgeheugen (swap) veroorzaken.


Hoe kan ik ervoor zorgen dat Linux hiermee ophoudt?

U kunt de tijdelijke opslag van schijfgegevens niet uitschakelen. De enige reden waarom iemand dit überhaupt ooit zou willen uitschakelen, is omdat hij denkt dat dit geheugen wegneemt van toepassingen, wat niet zo is! Tijdelijke opslag van schijfgegevens maakt dat toepassingen sneller laden en vlotter draaien, maar het pakt nooit of te nimmer geheugen van ze af. Dus is er geen enkele reden om het uit te schakelen!


Waarom zeggen de opdrachten top en free dat al mijn RAM-geheugen wordt gebruikt, wanneer dat blijkbaar niet zo is?

Dat is gewoon een verschil in bewoordingen. Linux zegt het simpelweg anders dan u.


Hoe kan ik dan zien hoeveel vrij RAM-geheugen ik echt heb?

Om te zien hoeveel RAM uw toepassingen nog kunnen gebruiken voordat ze het wisselgeheugen (swap) moeten gaan aanspreken, voert u de terminalopdracht free -m uit en kijkt u naar de kolom available. Voorbeeld van één van mijn computers:

pjotr@flaptop ~ $ free -m
            total   used  free   shared   buff/cache  available
Mem:   1881    931   173    158         776              591
Swap:  1929    0       1929


Dit is uw antwoord in megabytes. Indien u slechts zou kijken naar used en free, dan zou u denken dat deze computer erg krap in z'n jasje zit. Terwijl hij in feite nog ruim voldoende vrije restcapaciteit heeft!


Wanneer moet ik me wel zorgen gaan maken?

Een gezond Linuxsysteem met meer dan genoeg geheugen zal, nadat het een tijd heeft gedraaid, het volgende verwachte en onschadelijke gedrag vertonen:

- free geheugen is bijna 0
- used geheugen is bijna gelijk aan total
- available geheugen heeft meer dan genoeg ruimte (laten we zeggen: tenminste 20 % van total)
- gebruik van Swap verandert niet.

Waarschuwingssignalen dat er wel echt sprake van geheugenkrapte is, die u wellicht nader wilt onderzoeken:

- available geheugen is bijna nul
- gebruik van Swap neemt toe of fluctueert
- de terminalopdracht dmesg | grep oom-killer laat zien dat de OutOfMemory-moordenaar aan het werk is.

Dit is een licht bewerkte vertaling van www.linuxatemyram.com. LinuxAteMyRam.com is eigendom van VidarHolen.net.


Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina