Toetsenbord in Linux Mint: juist instellen en goed gebruiken


Terug naar de thuispagina


Standaardvoorstel is meestal het beste

De beste indeling voor uw toetsenbord is bijna altijd het standaardvoorstel dat Linux Mint u doet bij installatie. Voor Nederland is dat Engels (Verenigde Staten Internationaal met dode toetsen). Ook wel betiteld als VS Internationaal (met dode toetsen) of als USA International (with dead keys).

Kortom: het Amerikaanse toetsenbord. Vroeger hadden we in Nederland een eigen Nederlands toetsenbord, met handige aparte toetsen voor trema en accenten, maar dat is om onbegrijpelijke redenen helaas uitgestorven.....

Met het Belgische Azerty-toetsenbord heb ik geen ervaring, maar ook daarvoor is het standaardvoorstel van Mint bij installatie, vrijwel altijd de beste keuze.

Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen over het toetsenbord, plus enkele handige toetscombinaties.

Inhoud van deze pagina:

De indeling van mijn toetsenbord klopt niet

1. Voor Nederland: waarschijnlijk hebt u een "Verenigde Staten" toetsenbord, en wilt u de variant "Internationaal (met dode toetsen)". Dat heeft in Nederland bijna iedereen.

Menuknop - Voorkeuren - Toetsenbord - tabblad Indelingen: klik op het plusteken om de gewenste indeling toe te voegen.

Let op: gebruikersvoorkeur; ingreep herhalen per gebruikersaccount.

Tip voor programmeurs:
Een programmeur wil meestal juist geen dode toetsen, want dat is hinderlijk bij het programmeren.

Welnu, de bovengenoemde manier om de toetsenbordindeling te kiezen, is een gebruikersvoorkeur. Dat betekent, dat u de toetsenbordindeling per gebruikersaccount anders kunt instellen.

Handig voor uw familieleden, die uw computer ook gebruiken maar die geen programmeurs zijn....


Hoe krijg ik een accent of trema op een letter?

2. Bij een toetsenbord dat u de variant "Internationaal (met dode toetsen)" -zie hierboven- hebt toegewezen, gaat dat als volgt.

Een voorbeeld is het makkelijkste: stel, u wilt de letter a voorzien van een "accent grave", zodat die à wordt.

Tik hiervoor op de accenttoets ` (bij Amerikaanse toetsenborden zit die linksboven). Alleen tikken en meteen loslaten, niet ingedrukt houden! Die accenttoets is een "dode toets", dus er verschijnt niets op het scherm.

Tik nu op de a, en ziedaar: er verschijnt à.

Ik kan geen fatsoenlijk aanhalingsteken tikken: het wordt steeds ¨ in plaats van "

3. Dit doet zich voor bij het meestgebruikte toetsenbord in Nederland: Verenigde Staten, met de toetsenbordindeling Internationaal (met dode toetsen).

2 x tikken op de aanhalingsteken-toets geeft de verkeerde ¨

1 x tikje op de aanhalingsteken-toets, gevolgd door 1 x tikje op de spatiebalk, geeft een normaal aanhalingsteken "

Je moet het even weten!

Hoe tik ik het euroteken € in?

4. Houd de rechtse ALT-toets (Alt Gr) ingedrukt en tik dan op het cijfer 5. En ziedaar: €

Schakel het NumLock-gedeelte van uw toetsenbord in (niet voor alle laptops)

5. Hebt u een apart cijfertoetsenblokje, rechts op uw toetsenbord? Dan is het handig wanneer dat automatisch aan staat, zodat u het niet steeds handmatig in hoeft te schakelen door te tikken op de knop Num Lock.

Let op: gebruik deze instructie alleen dan, wanneer uw toetsenbord (laptop?) een apart cijfertoetsenblokje heeft. Want anders wilt u beslist geen Num Lock hebben aanstaan!

U bereikt dit als volgt (punt 2.10).

Hoe krijg ik 'n in plaats van ń en 's in plaats van ś ?

6. De 's in plaats van de ś krijgt u door een tikje op de spatiebalk te geven, nadat u de "hoge komma"-toets hebt ingedrukt. En daarna pas tikt u op de s.

Er zijn talen (o.a. Pools) die ook accenten op de medeklinkers hebben. Vandaar....

De "internationaal"-toetsenbordindeling van Linux Mint, is wat dit betreft internationaler dan die van Windows.

Hoe krijg ik het Britse pondteken £ met een Amerikaans toetsenbord (indeling: internationaal, met dode toetsen)?

7. Makkelijkste methode: RechterAlt+Shift+4

Druk de rechter-Alt-toets (rechts van de spatiebalk) in en houd hem ingedrukt. Druk daarna op de Shift-toets en houd die eveneens ingedrukt. Tik daarna op 4 (niet het cijfer 4 in uw numerieke blokje, maar het cijfer 4 in de rij boven uw letters).

.....en ziedaar: £

Toetsenbord wijzigen onder de motorkap

8. Onder de motorkap wijzigen van het toetsenbord, gaat via de terminal.

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Daarna gebruikt u de volgende terminaltoverspreuk (kopieer en plak hem in de terminal, om fouten te voorkomen):

sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Er start nu een hulpprogramma waarmee u de juiste toetsenbordindeling kunt kiezen. Met de Tab-toets activeert u de gewenste knoppen (gevolgd door Enter om de gemaakte keuze te bevestigen).

Herstart uw computer. De verandering zou nu merkbaar moeten zijn.

Werkt dit niet bij uw Linux Mint? Lees dan door.

In sommige distro's (Linuxsoorten) kan men niet kiezen voor de internationale variant van een Brits-Engels toetsenbord. Dat toetsenbord komt in Nederland overigens weinig voor: 99 % van de toetsenborden in Nederland is Amerikaans-Engels.

Plaats bij een Brits-Engels toetsenbord de volgende tekst in:
/etc/X11/xorg.conf
(indien uw distro die heeft):

# instelling voor Brits-Engels toetsenbord met dode toetsen
#
Section "InputDevice"
    Identifier    "Generic Keyboard"
    Driver        "kbd"
    Option        "CoreKeyboard"
    Option        "XkbRules"    "xorg"
    Option        "XkbModel"    "pc104"
    Option        "XkbLayout"    "gb"
    Option        "XkbVariant"    "intl"
EndSection

Opslaan, sluiten, computer herstarten.

Heeft uw distro geen xorg.conf? Zet de Option XkbVariant "intl" (want om die regel gaat het) dan in het volgende bestand:

/etc/X11/xorg.conf.d/90-keytable.conf

De tekst daarin wordt dan zoiets:

Section "InputClass"
    Identifier "LocalKeyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option    "XkbLayout"    "gb"
    Option    "XkbVariant"   "intl"
EndSection

Let op: gebruik geen spaties maar de tabtoets! Met spaties werkt het niet.

Opslaan, sluiten, computer volledig herstarten. Controleer daarna even of de dode toetsen werken, in uw tekstverwerker.

Let op: als u deze ingreep wilt toepassen voor een Amerikaans-Engels toetsenbord, dan moet er bij XkbLayout "us" komen te staan in plaats van "gb".

Hoe kan ik gekrulde aanhalingstekens tikken op een Amerikaans toetsenbord?

9. Het is niet erg voor de hand liggend: gekrulde aanhalingstekens tikken met een Amerikaans toetsenbord (wat in Nederland tegenwoordig vrijwel het enige toetsenbord is). Gelukkig is het wel vrij makkelijk. Het gaat namelijk zo:

Let op: dit werkt mogelijk alleen bij een Amerikaans toetsenbord waarvoor u de volgende indeling hebt gekozen:
Engels (VS, internationaal, met dode toetsen)
Die toetsenbordindeling is overigens ook de standaardinstelling in Ubuntu en Linux Mint, wanneer u tijdens de installatie hebt gekozen voor Nederlands als taal.

Zoek de AltGr-toets op uw toetsenbord (meestal rechts van de spatiebalk), wat normaal gesproken de zogenaamde Samenstellertoets (Compose key) is. Als er geen toets genaamd AltGr is, dan zou er een Alt-toets rechts van de spatiebalk moeten zitten die eigenlijk de AltGr-toets in vermomming is. Let op: de Alt-toets links van de spatiebalk is hiervoor onbruikbaar!

Enkel gekruld linkeraanhalingsteken:
Dit vereist het gelijktijdige gebruik van twee toetsen. Druk de AltGr-toets in en houd die ingedrukt. Tik dan 9 in (niet de 9 op het aparte numerieke toetsenblokje, als u dat hebt, maar de 9 op de tweede rij van uw toetsenbord). En ziedaar: ‘

Enkel gekruld rechteraanhalingsteken:
Dit vereist het gelijktijdige gebruik van twee toetsen. Druk de AltGr-toets in en houd die ingedrukt. Tik dan 0 in (niet de 0 op het aparte numerieke toetsenblokje, als u dat hebt, maar de 0 op de tweede rij van uw toetsenbord). En daar is-ie dan: ’

Dubbel gekruld linkeraanhalingsteken:
Dit vereist het gelijktijdige gebruik van drie toetsen. Druk de AltGr-toets in en houd die ingedrukt. Tik dan { in (waar u ook de Shift-toets voor nodig hebt). Dit zou het resultaat moeten zijn: “

Dubbel gekruld rechteraanhalingsteken:
Dit vereist het gelijktijdige gebruik van drie toetsen. Druk de AltGr-toets in en houd die ingedrukt. Tik dan } in (waar u ook de Shift-toets voor nodig hebt). Dit zou het gevolg moeten zijn: ”

Nog meer tips?

10. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina