Realtek draadloze chipset: installeer het juiste stuurprogramma

Terug naar de thuispagina


Voor een draadloze USB-netwerkstekker met een chipset van Realtek erin, kunt u in veel gevallen een beter stuurprogramma installeren. Namelijk bij de veel voorkomende chipsets RTL8723BE, RTL8723AU, RTL8812AU, RTL8723BU, RTL8192CE, RTL8188CE, RTL8192SE, RTL8192DE, RTL8188EE, RTL8192EE, RTL8192EU, RTL8723AE, RTL8723BE, RTL8821AE, RTL8821CE, RTL8822BE and RTL8723DE.

Inhoud van deze pagina:

Bepaal de chipset

1. Allereerst wilt u exact de chipset bepalen die er in uw draadloze netwerkstekker zit. Want aanduidingen van merk en type op de netwerkstekker zeggen niets; dat kan van alles zijn.

Dat doet u als volgt:

a. Steek de USB-netwerkstekker in uw computer.


b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak het volgende woord in de terminal:

lsusb

(als u toch handmatig intikt: de eerste letter van het opdrachtwoord is een kleine L)

Druk op Enter.

U zou nu in de uitvoer een regel moeten zien die er ongeveer zo uitziet (voorbeeld van mijn eigen computer):

Bus 002 Device 005: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp.

Het gaat om de combinatie van letters en cijfers die ik rood heb gemaakt: dat is de unieke aanduiding van de chipset.

De oplossing verschilt per chipset.

HP laptops met een RTL8723BE of RTL8723DE chipset: probeer antenneselectie

2. Sommige HP-laptops met een draadloos WiFi-kaartje van Realtek, hebben "dankzij" de gierigheid van HP, slechts één antenne op een Realtek-kaartje dat ontworpen is voor twee antennes. Dit heeft al veel problemen veroorzaakt voor Linuxgebruikers, omdat de standaardantenne gewoonlijk de ontbrekende antenne is....

Maar dankzij Larry Finger en de goede mensen van Realtek kunt u wat uitproberen met een moduleparameter die antenneselectie mogelijk maakt. Als volgt:

Let op: de onderstaande instructie gaat uit van een RTL8723DE chipset. Als u een RTL8723BE chipset heeft, moet u dat in elke onderstaande opdrachtregel aanpassen!

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Nu gaat u eerst het stuurprogramma uitschakelen, en wel als volgt: Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel!):

sudo modprobe -r rtl8723de

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Herlaad daarna het stuurprogramma met de instructie om antenne 2 te gebruiken, met deze opdrachtregel (kopieer en plak):

sudo modprobe rtl8723de ant_sel=2

Druk op Enter.

e. Kijk daarna de signaalsterkte na met deze opdracht:

iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'

Druk op Enter.

f. Probeer daarna de eerste antenne, om te zien welke het sterkste signaal heeft. Voer daarvoor de volgende drie opdrachten uit:

sudo modprobe -r rtl8723de

sudo modprobe rtl8723de ant_sel=1

iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'

g. Indien ant_sel=2 het beste signaal geeft (wat meestal het geval is), kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel!):

echo "options rtl8723de ant_sel=2" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf

Herstart uw computer.

Indien ant_sel=1 het beste signaal geeft (onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten), kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel!):

echo "options rtl8723de ant_sel=1" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf

Als deze ingreep onvoldoende effect heeft, probeer dan het stuurprogramma rtlwifi_new, zoals beschreven in punt 6 op deze pagina.

(Vervallen)

3. Vervallen.

Realtek RTL8812AU chipset (0bda:8812)

4. Voor een draadloze kaart met de Realtek chipset RTL8812AU, moet u een stuurprogramma installeren voordat het werkt. Dat pakt u als volgt aan:

a. Zorg voor tijdelijk internet via andere middelen.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om mokutil te installeren en een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen. Het uitschakelen van Secure Boot is geen verlies: het voegt sowieso nauwelijks enige veiligheid toe. Het is voornamelijk een manier voor Microsoft om zijn monopolie af te dwingen op uw computer...

d. Installeer nu wat programma's die u nodig hebt voor het bouwen van het goede stuurprogramma. Zeg maar: het bouwgereedschap.

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel!):

sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) build-essential git

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Wacht totdat de installatie is voltooid.

e. Daarna haalt u als volgt de broncode op van het goede stuurprogramma:

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel):

git clone https://github.com/zebulon2/rtl8812AU-driver-5.2.20

Druk op Enter.

f. Kopieer en plak vervolgens de onderstaande regel in de terminal:

cd rtl8812AU-driver-5.2.20

Druk op Enter.

g. Tik nu in de terminal:

make

Druk op Enter.

h. Als deze intensieve klus is voltooid, kopieert en plakt u de volgende tekst in het terminalvenster:

sudo make install

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

i. Nu gaat u Netwerkbeheer bijstellen. Kopieer en plak daarvoor de volgende regel in de terminal:

xed admin:///etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

Druk op Enter.

In dat tekstbestand voegt u de volgende twee regels toe (kopieer en plak):

[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no


Sla de wijzigingen op en sluit het bestand.

j. Nu gaat u de map met de stuurprogrammapakketten verwijderen, want die is nutteloos geworden (en kan niet worden gebruikt voor andere systeemkernen, aangezien hij is toegesneden op uw huidige systeemkern door "make"). Met deze opdracht:

rm -v -R --interactive=never rtl8*

k. Herstart uw computer.

l. Klaar! Uw draadloze kaartje zou nu gereed moeten zijn voor gebruik (ook na herstart van uw computer, dus blijvend). Klik maar eens op het pictogram van Netwerkbeheer in het systeemvak: er zou nu een venstertje moeten uitklappen met de beschikbare draadloze netwerken.

Let op: deze ingreep kan worden tenietgedaan door een nieuwe of bijgewerkte systeemkern (kernel update)! Daarom raad ik aan om het bijwerken van systeemkernen als volgt uit te schakelen (punt 14).

Of indien u toch nieuwere systeemkernen wilt installeren: haal de map met de bouwpakketten voor het stuurprogramma weer binnen met git, maak er een gecomprimeerd (.tar.gz) bestand van, hernoem het gecomprimeerde bestand tot wifi-stuurprogramma en houd het in reserve.

U kunt het dan in de toekomst op de inmiddels bekende manier gebruiken (uiteraard na het eerst te hebben uitgepakt). Namelijk om het stuurprogramma opnieuw te bouwen en te installeren wanneer u uw draadloze netwerk bent verloren na het opstarten vanaf een nieuw geïnstalleerde systeemkern.

Realtek RTL8723BU chipset (0bda:b720)

5. Bij de Realtek RTL8723BU chipset (0bda:b720) doet u het volgende:

a. Zorg voor tijdelijk internet via andere middelen.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om mokutil te installeren en een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen. Het uitschakelen van Secure Boot is geen verlies: het voegt sowieso nauwelijks enige veiligheid toe. Het is voornamelijk een manier voor Microsoft om zijn monopolie af te dwingen op uw computer...

d. Indien het geen ingebouwde netwerkkaart is: steek de USB-netwerkstekker in uw computer.

e. Leg tijdelijk even internetverbinding via andere middelen.

f. Nu gaat u wat programma's installeren die u nodig hebt voor het bouwen van het goede stuurprogramma. Zeg maar: het bouwgereedschap. Let op: dit betere stuurprogramma is alleen beproefd en ontworpen voor de Linux-systeemkern 4.15.x, niet voor nieuwere systeemkernen!

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

sudo apt-get install git build-essential linux-headers-$(uname -r)

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Wacht totdat de installatie van het bouwgereedschap is voltooid.


g. Vervolgens gaat u het bouwpakket ophalen van het stuurprogramma. Kopieer en plak de onderstaande regel in de terminal:

git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723bu

Druk op Enter.

h. Nu gaat u een regel uitschakelen in de makefile van het nieuwe stuurprogramma, want anders krijgt u straks uw draadloze kaart twee keer te zien in Netwerkbeheer. Volstrekt zinloos en bizar, dus dat schakelt u zo uit:

Kopieer en plak de volgende regel in de terminal (ga 'm beslist niet overtikken; de kans op tikfouten is veel te groot). Dit is één regel:

sed -i 's/EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE/#EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE/g' ~/rtl8723bu/Makefile

i. Kopieer en plak vervolgens de onderstaande regel in de terminal:

cd rtl8723bu

Druk op Enter.


j. Nu gaat u het stuurprogramma bouwen. Tik in de terminal:

make

Druk op Enter.


k. Als deze intensieve klus is voltooid, gaat u het gebouwde stuurprogramma installeren. Kopieer en plak daarvoor de volgende tekst in het terminalvenster:

sudo make install

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

l. Vervolgens gaat u het slecht werkende oude stuurprogramma op de zwarte lijst zetten, zodat dit niet in de weg kan gaan zitten. Daarvoor kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

xed admin:///etc/modprobe.d/blacklist.conf

Druk op Enter en voer desgevraagd, twee maal achter elkaar, uw wachtwoord in.

m. In het tekstbestand dat dan wordt geopend, kopieert en plakt u de volgende blauwe tekst, helemaal aan het einde van de bestaande tekst in het tekstbestand:

# Het stuurprogramma rtl8xxxu werkt soms slecht
# en kan het goede stuurprogramma in de weg zitten.
blacklist rtl8xxxu


n. Sla het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

o. Nu gaat u de map met de stuurprogrammapakketten verwijderen, want die is nutteloos geworden (en kan niet worden gebruikt voor andere systeemkernen, aangezien hij is toegesneden op uw huidige systeemkern door "make"). Met deze opdracht:

rm -v -R --interactive=never rtl8*

p. Herstart uw computer.

q. Klaar! Uw draadloze kaartje zou nu gereed moeten zijn voor gebruik (ook na herstart van uw computer, dus blijvend). Klik maar eens op het pictogram van Netwerkbeheer in het systeemvak: er zou nu een venstertje moeten uitklappen met de beschikbare draadloze netwerken.

Let op: deze ingreep kan worden tenietgedaan door een nieuwe of bijgewerkte systeemkern (kernel update)! Daarom raad ik aan om het bijwerken van systeemkernen als volgt uit te schakelen (punt 14).

Of indien u toch nieuwere systeemkernen wilt installeren: haal de map met de bouwpakketten voor het stuurprogramma weer binnen met git, maak er een gecomprimeerd (.tar.gz) bestand van, hernoem het gecomprimeerde bestand tot wifi-stuurprogramma en houd het in reserve.

U kunt het dan in de toekomst op de inmiddels bekende manier gebruiken (uiteraard na het eerst te hebben uitgepakt). Namelijk om het stuurprogramma opnieuw te bouwen en te installeren wanneer u uw draadloze netwerk bent verloren na het opstarten vanaf een nieuw geïnstalleerde systeemkern.

Het stuurprogramma rtlwifi_new van lwfinger (normale editie)

6. Voor de volgende draadloze chipsets van Realtek kunt u de normale editie van het stuurprogrammapakket rtlwifi_new van Larry Finger (lwfinger) installeren:
RTL8192CE, RTL8188CE, RTL8192SE, RTL8192DE, RTL8188EE, RTL8192EE, RTL8723AE, RTL8723BE en RTL8821AE.

Let op: voor de chipset RTL8723BE is het soms niet noodzakelijk om het stuurprogramma te vervangen, aangezien daarvoor soms het bestaande stuurprogramma kan worden hersteld zoals beschreven in punt 3 van deze webpagina.

a. Zorg voor tijdelijk internet via andere middelen.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om mokutil te installeren en een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen. Het uitschakelen van Secure Boot is geen verlies: het voegt sowieso nauwelijks enige veiligheid toe. Het is voornamelijk een manier voor Microsoft om zijn monopolie af te dwingen op uw computer...

c. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

d. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, ten einde de vereiste bouwpakketten binnen te halen en te installeren (de bouwgereedschappen waarmee u het stuurprogramma gaat bouwen):

sudo apt-get install git build-essential linux-headers-$(uname -r)

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

e. Haal het stuurprogramma binnen door middel van git, met behulp van deze terminalopdracht (kopieer en plak):

git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new

f. Nu gaat u de vereiste systeemkernmodule compileren vanuit de stuurprogrammapakketten. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal, ten einde de map met de stuurprogrammapakketten binnen te gaan:

cd rtlwifi_new

Druk op Enter.

g. Voer dan deze opdracht uit:

make

h. Installeer tot slot de gecompileerde module met deze opdracht:

sudo make install

i. Nu gaat u de map met de stuurprogrammapakketten verwijderen, want die is nutteloos geworden (en kan niet worden gebruikt voor andere systeemkernen, aangezien hij is toegesneden op uw huidige systeemkern door "make"). Met deze opdracht:

rm -v -R --interactive=never rtlwif*

j. Herstart uw computer.

k. Klaar! Uw draadloze kaartje zou nu gereed moeten zijn voor gebruik (ook na herstart van uw computer, dus blijvend). Klik maar eens op het pictogram van Netwerkbeheer in het systeemvak: er zou nu een venstertje moeten uitklappen met de beschikbare draadloze netwerken.

Let op: deze ingreep kan worden tenietgedaan door een nieuwe of bijgewerkte systeemkern (kernel update)! Daarom raad ik aan om het bijwerken van systeemkernen als volgt uit te schakelen (punt 14).

Of indien u toch nieuwere systeemkernen wilt installeren: haal de map met de bouwpakketten voor het stuurprogramma weer binnen met git, maak er een gecomprimeerd (.tar.gz) bestand van, hernoem het gecomprimeerde bestand tot wifi-stuurprogramma en houd het in reserve.

U kunt het dan in de toekomst op de inmiddels bekende manier gebruiken (uiteraard na het eerst te hebben uitgepakt). Namelijk om het stuurprogramma opnieuw te bouwen en te installeren wanneer u uw draadloze netwerk bent verloren na het opstarten vanaf een nieuw geïnstalleerde systeemkern.

Het stuurprogramma rtlwifi_new van lwfinger (uitgebreide editie)

7. Voor de volgende draadloze chipsets van Realtek hebt u de uitgebreide editie nodig van het stuurprogrammapakket rtlwifi_new van Larry Finger (lwfinger):RTL8822BE en RTL8723DE.

Installeren gaat zo:

a. Zorg voor tijdelijk internet via andere middelen.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om mokutil te installeren en een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen. Het uitschakelen van Secure Boot is geen verlies: het voegt sowieso nauwelijks enige veiligheid toe. Het is voornamelijk een manier voor Microsoft om zijn monopolie af te dwingen op uw computer...

d. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

e. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, ten einde de vereiste bouwpakketten binnen te halen en te installeren (de bouwgereedschappen waarmee u het stuurprogramma gaat bouwen):

sudo apt-get install git build-essential linux-headers-$(uname -r)

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

f. Haal het stuurprogramma binnen door middel van git, met behulp van deze terminalopdracht (kopieer en plak):

git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new

g. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal, ten einde de map met de stuurprogrammapakketten binnen te gaan:

cd rtlwifi_new

Druk op Enter.

h. Activeer de uitgebreide functie van het stuurprogramma met deze opdrachtregel (kopieer en plak hem in de terminal):

git checkout origin/extended -b extended

Druk op Enter.

i. Nu gaat u de vereiste systeemkernmodule compileren vanuit de stuurprogrammapakketten. Voer daarvoor deze opdrachtregel uit:

make

j. Installeer tot slot de gecompileerde module met deze opdracht:

sudo make install

k. Nu gaat u de map met de stuurprogrammapakketten verwijderen, want die is nutteloos geworden (en kan niet worden gebruikt voor andere systeemkernen, aangezien hij is toegesneden op uw huidige systeemkern door "make"). Met deze opdracht:

rm -v -R --interactive=never rtlwif*

l. Herstart uw computer.

m. Klaar! Uw draadloze kaartje zou nu gereed moeten zijn voor gebruik (ook na herstart van uw computer, dus blijvend). Klik maar eens op het pictogram van Netwerkbeheer in het systeemvak: er zou nu een venstertje moeten uitklappen met de beschikbare draadloze netwerken.

Let op: deze ingreep kan worden tenietgedaan door een nieuwe of bijgewerkte systeemkern (kernel update)! Daarom raad ik aan om het bijwerken van systeemkernen als volgt uit te schakelen (punt 14).

Of indien u toch nieuwere systeemkernen wilt installeren: haal de map met de bouwpakketten voor het stuurprogramma weer binnen met git, maak er een gecomprimeerd (.tar.gz) bestand van, hernoem het gecomprimeerde bestand tot wifi-stuurprogramma en houd het in reserve.

U kunt het dan in de toekomst op de inmiddels bekende manier gebruiken (uiteraard na het eerst te hebben uitgepakt). Namelijk om het stuurprogramma opnieuw te bouwen en te installeren wanneer u uw draadloze netwerk bent verloren na het opstarten vanaf een nieuw geïnstalleerde systeemkern.

Realtek RTL8192EU chipset (2357:0109)

8. Hieronder vindt u een reeks terminalopdrachten die u kunt toepassen om de werking van uw RTL8192EU chipset te verbeteren. Deze ingreep is waarschijnlijk alleen geschikt voor systeemkernserie 4.15.x, dus het zou kunnen mislukken bij systeemkernen van hogere series!

Deze handleiding is zonder veel uitleg. Het gaat als volgt:

a. Zorg voor tijdelijk internet via andere middelen.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om mokutil te installeren en een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen. Het uitschakelen van Secure Boot is geen verlies: het voegt sowieso nauwelijks enige veiligheid toe. Het is voornamelijk een manier voor Microsoft om zijn monopolie af te dwingen op uw computer...

d. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

e. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster, ten einde de vereiste bouwpakketten binnen te halen en te installeren (de bouwgereedschappen waarmee u het stuurprogramma gaat bouwen):

sudo apt-get install git linux-headers-generic build-essential dkms

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

f. Haal het stuurprogramma binnen door middel van git, met behulp van deze terminalopdracht (kopieer en plak):

git clone https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver

g. Kopieer en plak nu de volgende acht opdrachtregels één voor één in de terminal (druk op Enter na elke individuele regel):

cd rtl8192eu-linux-driver

sudo dkms add .

(let op de punt op het einde van de opdrachtregel!)

sudo dkms install rtl8192eu/1.0

echo "blacklist rtl8xxxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8xxxu.conf

echo -e "8192eu\n\nloop" | sudo tee /etc/modules

sudo update-grub

sudo update-initramfs -u

systemctl reboot -i


h. Tot slot kijkt u als volgt na of de stuurprogrammamodule geladen is:

lsmod | grep 8192eu

Zijn de stuurprogrammapakketten niet langer beschikbaar op github.com? Haal de stuurprogrammapakketten dan hier binnen (stuurprogramma zoals het was op 8 november 2018). Pak het ingepakte bestand vervolgens uit in uw persoonlijke map, want het is een samengeperste map. Pak het niet uit in uw Downloads-map, want dan werken de terminalopdrachten in mijn handleiding niet.

Realtek RTL8821CE chipset

9. Hieronder vindt u een reeks terminalopdrachten die u kunt toepassen om uw RTL8821CE chipset goed aan de praat te krijgen.

Het gaat als volgt:

a. Zorg voor tijdelijk internet via andere middelen.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om de toepassing mokutil te installeren en die een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen.

Het uitschakelen van Secure Boot is geen verlies: het voegt sowieso nauwelijks enige veiligheid toe. Het is voornamelijk een manier voor Microsoft om zijn monopolie af te dwingen op uw computer...

d. Open wederom een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

e. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster, om het stuurprogramma te installeren:

sudo apt-get install rtl8821ce-dkms

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

f. Herstart uw computer. Uw draadloze kaart zou nu moeten werken.

Nog meer tips?

10. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina