Realtek draadloze chipset: installeer het juiste stuurprogramma

Terug naar de thuispagina


Voor een draadloze USB-netwerkstekker met een chipset van Realtek erin, kunt u in Linux Mint 20.x en Ubuntu 20.04.x in sommige gevallen een beter stuurprogramma installeren. Namelijk bij de veel voorkomende chipsets  RTL8192EU, RTL8723BE, RTL8723DE, RTL8723BU, RTL8821CE, RTL8822BE en RTL8822CE..

Inhoud van deze pagina:

Indien onbekend: bepaal de WiFi-chipset

1. Weet u niet helemaal zeker welke Realtek WiFi-chipset u heeft? Dat kan, want aanduidingen van merk en type op een USB-netwerkstekker of een inwendig PCI-kaartje zeggen niets; dat kan van alles zijn.

Normaal gesproken kunt u als volgt bepalen welke WiFi-chipset u heeft:

a. Bij een USB-netwerkstekker: steek hem in uw computer.

b. Open een terminalvenster (zo opent u een terminalvenster).

c. Maak het terminalvenster schermvullend, om afgekapte regels te voorkomen.

d. Kopieer en plak deze opdracht in het terminalvenster:

inxi -Fxz

(als u het toch intikt: de letter F is een hoofdletter, en vergeet de spatie na inxi niet!)

Druk op Enter. In het volledige apparatuuroverzicht dat u dan ziet, zou ook uw WiFi-chipset moeten staan.

e. Maar in enkele gevallen geeft inxi niet genoeg informatie. Als volgt kunt u dan alsnog vaststellen welke chipset het is:

f. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

g. Bij een USB-netwerkstekker kopieert en plakt u het volgende woord in de terminal:

lsusb

(als u toch handmatig intikt: de eerste letter van het opdrachtwoord is een kleine L)

Druk op Enter.

Voor een inwendig PCI WiFi-kaartje is de terminalopdracht: lspci

h. U zou nu in de uitvoer een regel moeten zien die er ongeveer zo uitziet (voorbeeld van mijn eigen computer):

Bus 002 Device 005: ID 0bda:b720 Realtek Semiconductor Corp.

Het gaat om de combinatie van letters en cijfers die ik rood heb gemaakt: dat is de unieke aanduiding van de chipset. Zoek met Google op die combinatie om de type-aanduiding van Realtek te vinden.

HP laptops met een RTL8723BE chipset: probeer antenneselectie

2. Sommige HP-laptops met een draadloos RTL8723BE WiFi-kaartje van Realtek, hebben "dankzij" de gierigheid van HP, slechts één antenne op dat kaartje dat ontworpen is voor twee antennes. Dit heeft al veel problemen veroorzaakt voor Linuxgebruikers, omdat de standaardantenne gewoonlijk de ontbrekende antenne is....

Maar dankzij Larry Finger en de goede mensen van Realtek kunt u wat uitproberen met een moduleparameter die antenneselectie mogelijk maakt. Namelijk als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Nu gaat u eerst het stuurprogramma uitschakelen, en wel als volgt: Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel!):

sudo modprobe -r rtw_8723be

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Herlaad daarna het stuurprogramma met de instructie om antenne 2 te gebruiken, met deze opdrachtregel (kopieer en plak):

sudo modprobe rtw_8723be ant_sel=2

Druk op Enter.

e. Kijk daarna de signaalsterkte na met deze opdracht:

iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'

Druk op Enter.

f. Probeer daarna de eerste antenne, om te zien welke het sterkste signaal heeft. Voer daarvoor de volgende drie opdrachten uit:

sudo modprobe -r rtw_8723be

sudo modprobe rtw_8723be ant_sel=1

iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'

g. Indien ant_sel=2 het beste signaal geeft (wat meestal het geval is), kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel!):

echo "options rtw_8723be ant_sel=2" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtw_8723be.conf

Herstart uw computer.

Indien ant_sel=1 het beste signaal geeft (onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten), kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel!):

echo "options rtw_8723be ant_sel=1" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtw_8723be.conf

HP laptops met een RTL8723DE chipset: probeer antenneselectie of een ander stuurprogramma

3. Sommige HP-laptops met een draadloos RTL8723DE WiFi-kaartje van Realtek, hebben "dankzij" de gierigheid van HP, slechts één antenne op dat kaartje dat ontworpen is voor twee antennes. Dit heeft al veel problemen veroorzaakt voor Linuxgebruikers, omdat de standaardantenne gewoonlijk de ontbrekende antenne is....

Maar dankzij Larry Finger en de goede mensen van Realtek kunt u wat uitproberen met een moduleparameter die antenneselectie mogelijk maakt. Namelijk als volgt:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Nu gaat u eerst het stuurprogramma uitschakelen, en wel als volgt: Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel!):

sudo modprobe -r rtw_8723de

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

d. Herlaad daarna het stuurprogramma met de instructie om antenne 2 te gebruiken, met deze opdrachtregel (kopieer en plak):

sudo modprobe rtw_8723de ant_sel=2

Druk op Enter.

e. Kijk daarna de signaalsterkte na met deze opdracht:

iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'

Druk op Enter.

f. Probeer daarna de eerste antenne, om te zien welke het sterkste signaal heeft. Voer daarvoor de volgende drie opdrachten uit:

sudo modprobe -r rtw_8723de

sudo modprobe rtw_8723de ant_sel=1

iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'

g. Indien ant_sel=2 het beste signaal geeft (wat meestal het geval is), kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel!):

echo "options rtw_8723de ant_sel=2" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtw_8723de.conf

Herstart uw computer.

Indien ant_sel=1 het beste signaal geeft (onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten), kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in de terminal (dit is één regel!):

echo "options rtw_8723de ant_sel=1" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtw_8723de.conf

h. Als deze ingreep onvoldoende effect heeft, probeer dan het stuurprogramma rtw88, zoals beschreven in punt 7 op deze pagina.

Realtek RTL8723BU chipset (0bda:b720)

4. Bij de Realtek RTL8723BU chipset (0bda:b720) kunt u het volgende doen om een ander stuurprogramma te installeren:

a. Zorg voor tijdelijk internet voor uw computer, via uw mobieltje.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om mokutil te installeren en een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen.

Geen zorgen: hoewel Secure Boot in theorie geen slecht idee is, biedt het in werkelijkheid slechts weinig extra veiligheid. In de praktijk is het vooral een hinderpaal voor het gebruik van een ander besturingssysteem dan Microsoft Windows. Wat wellicht een beoogd neveneffect is....

d. Indien het geen ingebouwde netwerkkaart is: steek de USB-netwerkstekker in uw computer.

e. Leg tijdelijk even internetverbinding via uw mobieltje.

f. Nu gaat u wat programma's installeren die u nodig hebt voor het bouwen van het goede stuurprogramma. Zeg maar: het bouwgereedschap.

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende regel in de terminal:

sudo apt-get install git build-essential linux-headers-$(uname -r)

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Wacht totdat de installatie van het bouwgereedschap is voltooid.

g. Vervolgens gaat u het bouwpakket ophalen van het stuurprogramma. Kopieer en plak de onderstaande regel in de terminal:

git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723bu

Druk op Enter.

Zijn de stuurprogrammapakketten niet langer beschikbaar op github.com? Haal de stuurprogrammapakketten dan hier binnen (stuurprogramma zoals het was op 5 juli 2020). Pak het ingepakte bestand vervolgens uit in uw persoonlijke map, want het is een samengeperste map. Pak het niet uit in uw Downloads-map, want dan werken de terminalopdrachten in mijn handleiding niet.

h. Nu gaat u een regel uitschakelen in de makefile van het nieuwe stuurprogramma, want anders krijgt u straks uw draadloze kaart twee keer te zien in Netwerkbeheer. Volstrekt zinloos en bizar, dus dat schakelt u zo uit:

Kopieer en plak de volgende regel in de terminal (ga 'm beslist niet overtikken; de kans op tikfouten is veel te groot). Dit is één regel:

sed -i 's/EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE/#EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE/g' ~/rtl8723bu/Makefile

i. Kopieer en plak vervolgens de onderstaande regel in de terminal:

cd rtl8723bu

Druk op Enter.


j. Nu gaat u het stuurprogramma bouwen. Tik hiervoor in de terminal:

make

Druk op Enter.


k. Als deze intensieve klus is voltooid, gaat u het gebouwde stuurprogramma installeren. Kopieer en plak daarvoor de volgende tekst in het terminalvenster:

sudo make install

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

l. Vervolgens gaat u het slecht werkende oude stuurprogramma op de zwarte lijst zetten, zodat dit niet in de weg kan gaan zitten. Daarvoor kopieert en plakt u de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

xed admin:///etc/modprobe.d/blacklist.conf

Druk op Enter en voer desgevraagd, twee maal achter elkaar, uw wachtwoord in.

m. In het tekstbestand dat dan wordt geopend, kopieert en plakt u de volgende blauwe tekst, helemaal aan het einde van de bestaande tekst in het tekstbestand:

# Het stuurprogramma rtl8xxxu werkt soms slecht
# en kan het goede stuurprogramma in de weg zitten.
blacklist rtl8xxxu


n. Sla het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

o. Nu gaat u de map met de stuurprogrammapakketten verwijderen, want die is nutteloos geworden (en kan niet worden gebruikt voor andere systeemkernen, aangezien hij is toegesneden op uw huidige systeemkern door "make"). Met deze opdracht:

rm -v -R --interactive=never ~/rtl8723bu

p. Herstart uw computer.

q. Klaar! Uw draadloze kaartje zou nu gereed moeten zijn voor gebruik (ook na herstart van uw computer, dus blijvend). Klik maar eens op het pictogram van Netwerkbeheer in het systeemvak: er zou nu een venstertje moeten uitklappen met de beschikbare draadloze netwerken.

Let op: deze ingreep kan worden tenietgedaan door een nieuwe of bijgewerkte systeemkern (kernel update)! Daarom raad ik aan om het bijwerken van systeemkernen als volgt uit te schakelen (punt 14).

Of indien u toch nieuwere systeemkernen wilt installeren: haal de map met de bouwpakketten voor het stuurprogramma weer binnen met git, maak er een gecomprimeerd (.tar.gz) bestand van, hernoem het gecomprimeerde bestand tot wifi-stuurprogramma en houd het in reserve.

U kunt het dan in de toekomst op de inmiddels bekende manier gebruiken (uiteraard na het eerst te hebben uitgepakt). Namelijk om het stuurprogramma opnieuw te bouwen en te installeren wanneer u uw draadloze netwerk bent verloren na het opstarten vanaf een nieuw geïnstalleerde systeemkern.

Realtek RTL8192EU chipset (2357:0109)

5. Hieronder vindt u een methode die u kunt toepassen om een ander stuurprogramma te installeren voor uw RTL8192EU WiFi chipset. Het gaat als volgt:

a. Zorg voor tijdelijk internet voor uw computer, via uw mobieltje.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om mokutil te installeren en een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen. Het uitschakelen van Secure Boot is geen verlies: het voegt sowieso nauwelijks enige veiligheid toe. Het is voornamelijk een manier voor Microsoft om zijn monopolie af te dwingen op uw computer...

d. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

e. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster, ten einde de vereiste bouwpakketten binnen te halen en te installeren (de bouwgereedschappen waarmee u het stuurprogramma gaat bouwen):

sudo apt-get install git linux-headers-generic build-essential dkms

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

f. Haal het stuurprogramma binnen door middel van git, met behulp van deze terminalopdracht (kopieer en plak):

git clone https://github.com/clnhub/rtl8192eu-linux.git

Zijn de stuurprogrammapakketten niet langer beschikbaar op github.com? Haal de stuurprogrammapakketten dan hier binnen (stuurprogramma zoals het was op 27 november 2022). Pak het ingepakte bestand vervolgens uit in uw persoonlijke map, want het is een samengeperste map. Pak het niet uit in uw Downloads-map, want dan werken de terminalopdrachten in mijn handleiding niet.

g. Kopieer en plak nu de volgende twee opdrachtregels één voor één in de terminal (druk op Enter na elke individuele regel):

cd rtl8192eu-linux

./install_wifi.sh

(let op de punt op het begin van de opdrachtregel!)

e. Herstart uw computer.

f. Kijk nu na of de stuurprogrammamodule geladen is, met deze terminalopdracht:

lsmod | grep 8192eu

g. Tot slot gaat u de map met de stuurprogrammapakketten verwijderen, want die is nutteloos geworden (en kan niet worden gebruikt voor andere systeemkernen, aangezien hij is toegesneden op uw huidige systeemkern door "make"). Met deze terminalopdracht:

rm -v -R --interactive=never ~/rtl8192eu-linux

Realtek RTL8821CE chipset

6. Hieronder vindt u een handleiding voor het installeren van een (ander) stuurprogramma voor uw RTL8821CE WiFi chipset.

Het gaat als volgt:

a. Zorg voor tijdelijk internet voor uw computer, via uw mobieltje.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om de toepassing mokutil te installeren en die een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen.

Het uitschakelen van Secure Boot is geen verlies: het voegt sowieso nauwelijks enige veiligheid toe. Het is voornamelijk een manier voor Microsoft om zijn monopolie af te dwingen op uw computer...

d. Open wederom een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

e. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster, om het stuurprogramma te installeren:

sudo apt-get install rtl8821ce-dkms

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

f. Herstart uw computer. Uw draadloze kaart zou nu goed moeten werken. Zo niet, probeer dan het stuurprogramma rtw88, zoals beschreven in punt 7 op deze webpagina.

Het stuurprogramma rtw88 van lwfinger

7. Voor de volgende draadloze chipsets van Realtek kunt u het stuurprogramma rtw88 van Larry Finger (lwfinger) installeren:
RTL8822BE, RTL8822CE, RTL8821CE en RTL8723DE.

Let op: voor de chipset RTL8723DE is het soms niet noodzakelijk om het stuurprogramma te vervangen, aangezien daarvoor soms het bestaande stuurprogramma kan worden hersteld zoals beschreven in punt 3 van deze webpagina.

a. Zorg voor tijdelijk internet voor uw computer, via uw mobieltje.

b. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

c. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om mokutil te installeren en een diagnose te laten uitvoeren:

sudo apt-get install mokutil && mokutil --sb-state

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Indien mokutil meldt dat Secure Boot is ingeschakeld: herstart uw computer en schakel Secure Boot uit in het BIOS. Om dit te kunnen doen, moet u mogelijk eerst een "administrator password" in het BIOS instellen. Het uitschakelen van Secure Boot is geen verlies: het voegt sowieso nauwelijks enige veiligheid toe. Het is voornamelijk een manier voor Microsoft om zijn monopolie af te dwingen op uw computer...

c. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

d. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, ten einde de vereiste bouwpakketten binnen te halen en te installeren (de bouwgereedschappen waarmee u het stuurprogramma gaat bouwen):

sudo apt-get install git build-essential linux-headers-$(uname -r)

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

e. Haal het stuurprogramma binnen door middel van git, met behulp van deze terminalopdracht (kopieer en plak):

git clone https://github.com/lwfinger/rtw88.git

Zijn de stuurprogrammapakketten niet langer beschikbaar op github.com? Haal de stuurprogrammapakketten dan hier binnen (stuurprogramma zoals het was op 5 juli 2020). Pak het ingepakte bestand vervolgens uit in uw persoonlijke map, want het is een samengeperste map. Pak het niet uit in uw Downloads-map, want dan werken de terminalopdrachten in mijn handleiding niet.

f. Nu gaat u de vereiste systeemkernmodule compileren vanuit de stuurprogrammapakketten. Kopieer en plak de volgende regel in de terminal, ten einde de map met de stuurprogrammapakketten binnen te gaan:

cd rtw88

Druk op Enter.

g. Voer dan deze opdracht uit:

make

h. Installeer tot slot de gecompileerde module met deze opdracht:

sudo make install

i. Nu gaat u de map met de stuurprogrammapakketten verwijderen, want die is nutteloos geworden (en kan niet worden gebruikt voor andere systeemkernen, aangezien hij is toegesneden op uw huidige systeemkern door "make"). Met deze opdracht:

rm -v -R --interactive=never ~/rtw88

j. Herstart uw computer.

k. Klaar! Uw draadloze kaartje zou nu gereed moeten zijn voor gebruik (ook na herstart van uw computer, dus blijvend). Klik maar eens op het pictogram van Netwerkbeheer in het systeemvak: er zou nu een venstertje moeten uitklappen met de beschikbare draadloze netwerken.

Let op: deze ingreep kan worden tenietgedaan door een nieuwe of bijgewerkte systeemkern (kernel update)! Daarom raad ik aan om het bijwerken van systeemkernen als volgt uit te schakelen (punt 14).

Of indien u toch nieuwere systeemkernen wilt installeren: haal de map met de bouwpakketten voor het stuurprogramma weer binnen met git, maak er een gecomprimeerd (.tar.gz) bestand van, hernoem het gecomprimeerde bestand tot wifi-stuurprogramma en houd het in reserve.

U kunt het dan in de toekomst op de inmiddels bekende manier gebruiken (uiteraard na het eerst te hebben uitgepakt). Namelijk om het stuurprogramma opnieuw te bouwen en te installeren wanneer u uw draadloze netwerk bent verloren na het opstarten vanaf een nieuw geïnstalleerde systeemkern.

Twee belangrijke PPA's voor stuurprogramma's voor Realtek WiFi

8. Dit zijn twee belangrijke PPA's voor stuurprogramma's voor Realtek WiFi-chipsets:

De PPA van Larry Finger (lwfinger)

De PPA van Nick (morrownr)


Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina