Java installeren in Linux Mint

Terug naar de thuispagina


Inhoud van deze pagina:

Webbrowsers blokkeren de Java-invoegtoepassing

1. Alle belangrijke webbrowsers blokkeren tegenwoordig de Java-invoegtoepassing, vanuit ernstige veiligheidsoverwegingen. Het is aan te raden om dat zo te laten.

Voor alle duidelijkheid: dit geldt alleen voor Java. Er is ook nog Javascript, en die is veel veiliger. U hoeft Javascript dus niet uit te schakelen in uw webverkenners. Ook al omdat veel websites anders niet goed zouden werken...

Primaire keuze: OpenJDK en niet Oracle (Sun) Java

2. Voor Java is er een goed open-bronprogramma beschikbaar: OpenJDK. Deze biedt voor veel Ubuntu- en Mintgebruikers een volwaardige Java.

Daarom zit de gesloten-bron Oracle (Sun) Java Runtime Environment (Oracle JRE) niet meer in de normale pakketbronnen van Linux Mint.

Om er zeker van te zijn dat u OpenJDK heeft (het is standaard geïnstalleerd in Mint, maar misschien heeft u het ooit verwijderd), volstaat het om het volgende te doen:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om tikfouten te vermijden:

sudo apt-get install default-jre

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Veel mensen hebben Oracle JRE dus niet nodig!

Maar....

Handleiding voor JRE

3. Maar als u in Linux Mint toch de nieuwste versie van Oracle JRE nodig hebt, dan kunt u die nog wel handmatig installeren.

Handmatig installeren van Oracle JRE is niet zo heel moeilijk, hoewel u ervoor "in de terminal moet duiken". Wel is precisie belangrijk: het lukt alleen wanneer u de instructies exact opvolgt.

Er zijn inmiddels allerlei onduidelijke pakketbronnen opgedoken (meestal PPA's), die Oracle JRE aanbieden. Maar een belangrijk voordeel van een handmatige installatie als deze is, dat u zich niet afhankelijk maakt van een schimmige en onduidelijke pakketbron van derden. Met alle veiligheidsrisico's van dien: kwaadaardige software of simpelweg een verouderde onveilige versie.

U weet nu tenminste precies wat u installeert.

De pakketbron van duinsoft.nl

3.1. Er is overigens een belangrijke positieve uitzondering: de pakketbron van duinsoft.nl. Deze wordt beheerd door een gerespecteerd lid van de Nederlandse Ubuntugemeenschap, en biedt een script aan dat altijd de nieuwste Oracle JRE binnentrekt van de webstek van Oracle zelf. Hiermee automatiseert u de installatie van de nieuwste Oracle JRE.

Doet u die installatie liever handmatig, lees dan hieronder door.


Bijgewerkte pakketten: zelf in de gaten houden!

4. Een handmatig geïnstalleerd programma wordt niet door Linux Mint veilig gehouden met reparaties! Dat moet u dus voor Oracle JRE voortaan zelf doen.

U zult daarom regelmatig even op de Java-controle-webstek willen kijken, of er een bijgewerkte versie beschikbaar is. Van Oracle JRE zelf krijgt u geen meldingen daarover (Oracle JRE doet dat alleen in Windows).

De veiligheidsupdates van Oracle JRE volgen in beginsel een vast tijdschema (behoudens noodgevallen). Het gaat om de categorie Oracle Java SE Critical Patch Updates. Het kan handig zijn, om de verschijningstijdstippen in uw agenda te noteren.

Houd Java standaard uitgeschakeld

5. Java (zowel Oracle Java als openJDK) wordt veel aangevallen. Daarom is het 't beste, om Java standaard uitgeschakeld te houden in uw webbrowser (zoals ook de standaard is). U kunt Java dan telkens even inschakelen wanneer u het nodig hebt.

Dit advies geldt dus niet alleen voor Windows, maar ook voor Linux. Want ook Linux is op dit punt kwetsbaar!

Alleen voor 64-bit

6. De standaardversie van Ubuntu en Linux Mint is 64-bits, en 32-bits is aan het uitsterven. De onderstaande instructie is dus alleen voor 64-bits.

Weet u niet welke versie u heeft? Dat kunt u als volgt nakijken.

INSTRUCTIE VOOR 64-BITS LINUX MINT


7. De handleiding hieronder is een stap-voor-stap-aanpak die uitgaat van het gebruik van de terminal. Kopieer en plak de terminalopdrachten zorgvuldig.

Verwijder eerst de IcedTea browser-plugin

7.1. Eerst wilt u de IcedTea browser-invoegtoepassing verwijderen (als u die heeft).

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in de terminal, om tikfouten te vermijden:

sudo apt-get remove icedtea*

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Let op: verwijder OpenJDK zelf (indien u die heeft), beslist niet! Bij verwijdering daarvan kunnen er namelijk storingen ontstaan.

JRE binnenhalen (64-bit)

7.2. Haal het juiste bestand binnen van de Java-webstek: http://www.java.com

Voor 64-bit wilt u Linux x64 hebben, waarvan de bestandnaam eindigt op .tar.gz. Dus niet Linux x64 RPM, waarvan de bestandsnaam eindigt op x64.rpm. Want RPM is niet voor Mint, maar voor andere soorten Linux.

Let op: Sla het bestand op in de map Downloads. Dus in:
/home/uw-eigen-gebruikersnaam/Downloads

Firefox slaat binnengehaalde bestanden daar standaard op, maar dat geldt niet voor elke webbrowser.

Voorbeeld: gebruiker Jantje "moet" het bestand opslaan in de submap:
/home/jantje/Downloads

Bij twijfel, controleer het even in uw bestandbeheerder. Dat is belangrijk voor de terminalopdrachten die u straks gaat uitvoeren, want anders kloppen ze niet.

Kopiëren en plakken in de terminal

7.3. Deze hele handleiding is gebaseerd op kopiëren van opdrachtregels, die u telkens in de terminal plakt. Dat doet u als volgt.

JRE installeren (64-bit)

7.4. Let op: de terminalopdrachten in deze handleiding gaan mogelijk uit van een oudere versie van JRE. Bij een nieuwere versie kunt u simpelweg de bestandsnamen in de terminalopdrachten aanpassen.

Deze handleiding is geschreven voor JRE 8 update 271 (64-bits-versie).

A. Maak een nieuw submapje aan in de map opt, op de volgende manier:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende regel in de terminal, om tikfouten te vermijden:

sudo mkdir -p -v /opt/java/64

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.


B. Ga naar de map Downloads en pak het zojuist binnengehaalde bestand daarin uit. Dit alles met de onderstaande gecombineerde opdracht:

Kopieer en plak in de terminal (dit is één regel):

cd Downloads && tar -xvzf ~/Downloads/jre-8u271-linux-x64.tar.gz

Druk op Enter.


C. Verplaats nu de uitgepakte inhoud naar de nieuwe systeemmap die u hebt aangemaakt in stap A, met de volgende opdracht:

Kopieer en plak in de terminal:

sudo mv -v ~/Downloads/jre1.8.0_271 /opt/java/64

Druk op Enter.

D. Nu gaat u het systeem vertellen dat er een nieuwe Java-versie is geïnstalleerd:

Kopieer en plak in de terminal (dit is één regel):

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/64/jre1.8.0_271/bin/java" 1

Druk op Enter.

Let op: had u al eerder handmatig JRE geïnstalleerd, en hebt u die (zoals ook de bedoeling is) eerst verwijderd? Dan zult u de bovenstaande terminalopdracht nog een keer willen uitvoeren: de eerste keer krijgt u dan namelijk een foutmelding.


E. Vervolgens vertelt u het systeem, dat de nieuwe Java de standaard moet worden:

Kopieer en plak in de terminal (dit is één regel):

sudo update-alternatives --set java /opt/java/64/jre1.8.0_271/bin/java

Druk op Enter.

Beperk het schijfgebruik met de Java Control Panel

7.5. Standaard staat Java zo ingesteld, dat hij een idioot hoog maximum aan schijfruimte gebruikt voor de opslag van tijdelijke bestanden. Dat kunt u beperken via het bedieningspaneel van JRE.

Het bedieningspaneel van JRE is nu niet te vinden in het menu. U kunt het wel oproepen via de terminal. Als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak in de terminal:

/opt/java/64/jre1.8.0_271/bin/ControlPanel

Druk op Enter.

Benut het om het schijfgebruik van tijdelijke Javatoepassingen te beperken, want dat staat nu op een krankzinnig hoog maximum (in elk gebruikersaccount herhalen):
Temporary Internet Files - Settings... Disk Space: beperk het tot 50 MB.
Klik op Delete Files... OK - OK - Apply - OK.

Hebt u een Solid State Drive (SSD)? Schakel dan deze opslag helemaal uit, aangezien u bij een SSD schrijfacties zoveel mogelijk wilt beperken.

Let op: deze terminalopdracht is alleen voor Java 8 update 271. U zult hem bij een nieuwere Javaversie, willen aanpassen aan die nieuwere versie.

Beperk ook in andere gebruikersaccounts de opslag

7.6. Ook bij eventuele andere gebruikersaccounts op dezelfde computer, wilt u nog even per gebruikersaccount de opslag beperken. Zoals hierboven beschreven in punt 7.5.

Verwijdering

7.7. Het is heel makkelijk, om de handmatig geïnstalleerde JRE later weer te verwijderen. U doet dat als volgt:

a. Verwijder de map /opt/java en alles wat daarin zit, en wel als volgt.

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak in de terminal:

sudo rm -r -v /opt/java

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Opwaarderen naar een nieuwere versie

7.8. Het is eenvoudig om een oudere versie op te waarderen naar een nieuwere. Verwijder eerst de bestaande versie: zie boven, onder het kopje "Verwijdering". Daarna kunt u simpelweg alle installatiestappen herhalen voor de nieuwe versie.

Nog meer tips?

8. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina