Problemen met geluid oplossen

Terug naar de thuispagina


Problemen met geluid oplossen

Normaliter doet het geluid het meteen goed. Maar bij enkele computers niet. Dat kan een aantal oorzaken hebben. Hier behandel ik de meest vóórkomende.

Inhoud van deze pagina:

Twee actieve geluidskaarten

1. Wat veel voorkomt: er zijn twee actieve geluidskaarten in de computer (of in diens randapparatuur).

Bijvoorbeeld eentje op het moederbord (een zogenaamde aan-boord-kaart) en een PCI geluidskaart / losse USB-geluidsboxjes (die laatste hebben een ingebouwde eigen geluidskaart).

Of een ingebouwd ouderwets telefoonmodem: die heeft ook een geluids-chip aan boord, voor de bekende inbelgeluiden.

Daar heeft Linux Mint een enkele keer moeite mee. Het is in zo'n geval het beste, om slechts één actieve geluidskaart te hebben.

Oplossing: schakel de aan-boord-kaart (en/of het telefoonmodem) uit in het BIOS. Als u uw computer opnieuw opstart, dan zal het geluid volledig via de PCI-kaart of de USB-boxen komen. Bijkomend voordeel: zo hebt u gelijk het electriciteitsverbruik van uw computer wat verlaagd......

Als u de uitschakeloptie van de aan-boord-geluidskaart niet kunt vinden in het BIOS, zoek dan eens op het internet naar de handleiding voor uw moederbord. De fabrikant van het moederbord heeft die normaliter gewoon op zijn webstek staan.

Geluid staat niet aan of niet alle geluidkanalen doen het

2. Het geluid staat mogelijk niet aan of er zijn te weinig kanalen opengezet. Doe daarvoor het volgende:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

tik in (kopieer en plak):

sudo apt-get install pavucontrol

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

b. Start nu pavucontrol en kijk eens hoe de schuifjes staan. U start pavucontrol via het menu of via de terminal: u tikt dan simpelweg in: pavucontrol (en drukt op Enter).

Let op: zet de schuifjes niet allemaal tegelijk open, en geen enkele voor meer dan 90 % (vervorming).

c. Staat het geluid nog steeds uit, probeer dan eens het volgende:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

tik in (kopieer en plak):

amixer -D pulse sset Master 90%

Druk op Enter.

Daarna in de terminal (kopieer en plak):

amixer -D pulse sset Master on

Druk op Enter.

Nu zou het geluid aan moeten staan, op 90 % van het maximale volume.

Splinternieuwe moderne geluidskaart

3. U hebt een splinternieuwe moderne geluidskaart, en de geluidskaart heeft geen stuurprogramma (driver).

Voor de heel nieuwe geluidskaarten geldt, dat u waarschijnlijk het beste kunt wachten tot er een nieuwe versie uitkomt van Linux Mint. Grote kans, dat de geluidskaart het dan meteen doet.

Elk half jaar is er immers een nieuwe Linux Mint, met telkens een nieuwe Linux-systeemkern. Om die systeemkern gaat het, want de stuurprogramma's voor apparatuur, zitten ingebakken in de systeemkern.

Firejail blokkeert het geluid

4. Wanneer u Firejail gebruikt, om bijvoorbeeld uw webbrowser in een veilige zandbak te draaien, dan kan het gebeuren dat Firejail het geluid (PulseAudio) blokkeert. Dat kunt u dan als volgt oplossen (punt 4).

Realtek geluidchip ALC882/883/885/888/889

5. Als u een Realtek geluidchip heeft van het type ALC882, ALC883, ALC885, ALC888 of ALC889, dan kan het zijn dat de geluidboxen niet automatisch worden uitgeschakeld wanneer u een koptelefoon inplugt. Of de geluidboxen doen het niet, en de koptelefoon juist weer wel.

Dit probleem wordt veroorzaakt doordat fabrikanten hun eigen bedradingsschema's vastknopen aan deze geluidchips. Wat eigenlijk het probleem veroorzaakt, want daar zijn helaas veel variaties in.

U kunt dit als volgt verhelpen.

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Open nu een lijst op uw harde schijf, met de volgende terminalopdracht (kopieer en plak):

file-roller /usr/share/doc/alsa-base/driver/HD-Audio-Models.txt.gz

Klik door op HD-Audio-Models.txt om de lijst te openen. Laat de lijst openstaan; u gaat er straks iets in opzoeken.

c. Tik vervolgens in de terminal (gebruik kopiëren en plakken, om tikfouten te voorkomen):

xed admin:///etc/modprobe.d/alsa-base.conf

Druk op Enter.

d. Voeg de volgende regel toe aan het tekstbestand dat nu is geopend (kopieer en plak):
options snd_hda_intel model=xxxxx
....waarbij u xxxxx vervangt door een model uit de lijst (zoek uw eigen model).

e. Sla het gewijzigde bestand op en sluit het.

f. Herstart uw computer. Het probleem zou nu opgelost moeten zijn.

g. Staat uw model er niet bij, probeer dan eens de volgende regel:

options snd_hda_intel model=auto

Is het niet opgelost, probeer dan eens de volgende regel, die bij meer modellen blijkt te werken dan alleen bij zijn eigen model:

options snd_hda_intel model=targa-2ch-dig

Is het ook dan nog niet opgelost, probeer dan eens de volgende modelregel, die (net als de targa-regel) bij meer modellen werkt dan alleen bij zijn eigen model:

options snd_hda_intel model=6stack-hp

h. Werkt ook dit niet: pak er een flinke bak koffie bij en ga er even goed voor zitten. Pas dan het laatste redmiddel toe: één voor één alle modelregels beproeven (telkens computer herstarten). Net zolang tot het werkt.

Zoals gezegd: de resultaten verschillen per fabrikant, aangezien die nogal eens hun eigen bedradingsschema aan deze chipset knopen, hetgeen eigenlijk de problemen veroorzaakt. Vandaar ook die lange optielijst.

Verwijder speech-dispatcher

6. Uw systeem bevat een pakket genaamd speech-dispatcher, dat erom bekend staat dat het in sommige gevallen geluidproblemen veroorzaakt. Als u geen gebruik maakt van een schermlezer, verwijder het dan als volgt, met onderstaande terminalopdracht:

sudo apt-get remove speech-dispatcher


Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina