Installatie tweevoudige opstart wanneer behoud Windows onmogelijk lijkt


Terug naar de thuispagina


Het kan gebeuren dat het installatieprogramma van Linux Mint, Windows niet herkent in het venster "Installatietype". Ook kan het zo zijn, dat u in dat venster niet de mogelijkheid krijgt om Linux Mint naast Windows te zetten.

Voor beide gevallen geldt: breek de installatie af, indien u Windows wenst te behouden! Er is dan namelijk een andere aanpak nodig voor het maken van een tweevoudige opstart met behoud van Windows. Deze vervolgaanpak verschilt soms per Windowsversie.

Hieronder leest u wat de drie meest voorkomende oorzaken zijn voor dit probleem, en hoe u het kunt oplossen. Let op: de handleiding is geschreven voor Linux Mint, maar is tevens bruikbaar voor Ubuntu.

Inhoud van deze pagina:

Alle Windowsversies: dynamische schijf ongedaan maken

1. Gelukkig is het zeldzaam, maar af en toe komt het voor: een computer waarbij de harde schijf in Windows is omgezet van een standaardschijf in een dynamische schijf.

Windows laat dan zijn partities dynamisch groeien en krimpen. Daar is geen kruid tegen gewassen: het is onmogelijk om Linux Mint naast dynamische Windowspartities te installeren.

De enige oplossing is dan, om de betreffende Windowspartities weer om te zetten in "standaardschijven". Alle gegevens op de dynamische partities worden gewist wanneer u deze omzet in standaardpartities. Als u de gegevens (documenten, foto's) op de partities wilt behouden, maakt u dus eerst een reservekopie op een externe harde schijf voordat u de conversie uitvoert!

Eigenlijk is het trouwens geen conversie of omzetting te noemen: u moet de dynamische partities gewoon geheel vernietigen en vervangen door nieuwe lege standaardpartities.

Kijk eerst welke partities er precies dynamisch zijn. In Schijfbeheer van Windows staat er dan "Dynamisch" bij Type, zoals bij de partities C en D in dit voorbeeld van een Windows 7-computer (klik op de afbeelding om hem te vergroten):

Als u in Schijfbeheer ook een herstelpartitie ziet (Type: Standaard), dan is het waarschijnlijk de kortste klap om Windows te herstellen via die partitie. Want doorgaans zetten computerfabrikanten gelukkig geen dynamische partities op de schijf.....

Als het goed is krijgt u dan een "fabrieksschone" Windows terug, met uitsluitend standaardpartities. Daarin kunt u al uw vooraf veilig gestelde documenten weer terugzetten.

Hebt u geen herstelpartitie meer, dan helpt alleen een schone herinstallatie van Windows.... Vervolgens kunt u daarnaast dan (eindelijk!) Linux Mint installeren.

Alle Windowsversies: installatieprogramma herkent soms Windows niet

2. Op een computer met Windows, herkent het installatieprogramma van Linux Mint, soms Windows in het geheel niet. U kunt dan het volgende doen om alsnog een tweevoudige opstart te maken, met behoud van Windows.

a. Creëer allereerst wat vrije ruimte (unallocated space), door de Windowspartitie te verkleinen met behulp van het programma GParted.

Dat kunt u in de uitprobeersessie van de Mint-DVD starten vanuit het menu: tik simpelweg gparted in als zoekterm.

Let op: een bewerking in GParted vindt pas echt plaats nadat u in de werkbalk van GParted hebt geklikt op de knop "Apply", om 'm te bevestigen.

Zo moet het er ongeveer uit komen te zien in GParted, na de verkleining van de Windowspartitie (klik op de afbeelding om haar te vergroten):

b. Sluit nu GParted en start alsnog het installatieprogramma. Kies bij het installatietype voor "Iets anders". Zie onderstaande schermafdruk (klik erop om hem te vergroten):

c. Klik in het volgende scherm op de grootste vrije ruimte ("free space"), doorgaans onderaan het rijtje.

d. Klik daarna op het plus-teken + om een nieuwe partitie aan te maken, en geef die nieuwe partitie bij Aankoppelpunt: het aankoppelpunt  /  (oftewel root). Bij Gebruiken als: verandert u niets, want EXT4 is hiervoor de beste keuze.

Zie onderstaande schermafdruk (klik erop om hem te vergroten):


(Klik op de afbeelding om haar te vergroten)

e. Klik tot slot op "Installeer nu" om de installatie normaal te vervolgen. De rest wijst zich vanzelf en behoeft geen verdere uitleg.

Windows XP, Vista en 7: maximum van vier primaire partities is al bereikt

3. Op een computer met Windows XP, Vista of 7 biedt het installatieprogramma van Ubuntu of Linux Mint u soms alleen maar de keuze om de hele harde schijf te geven aan uw nieuwe Linux. Ondanks het feit dat het installatieprogramma Windows als zodanig wel herkent.

In dat geval zit u waarschijnlijk al aan uw maximum van vier primaire partities op de harde schijf. Logische partities hebben geen maximumaantal; primaire wel.

Althans in het ouderwetse BIOS, want moderne computers met UEFI (mits het UEFI ook in UEFI-modus draait) hebben deze beperking niet. UEFI-modus vindt u op computers met een voorgeïnstalleerde Windows 8.x of 10.

Oplossing: vernietig een van de vier primaire partities, bijvoorbeeld met behulp van het programma GParted op de DVD van Linux Mint (zoekterm in menu: gparted). Uitleg over het gebruik van GParted vindt u hier.

Welke partitie u het beste kunt vernietigen, hangt af van de indeling van uw harde schijf.

Wat u in elk geval niet wilt vernietigen, zijn de aparte opstartpartitie van Windows 7 (die soms BOOT of SYSTEM heet) en de eigenlijke Windowspartitie (meestal naamloos).

Ook is het wel handig om de zogeheten herstelpartitie te behouden, om Windows weer "schoon" terug te kunnen zetten op de fabrieksinstellingen (deze heet vaak RECOVERY).

Wat kan dan wel weg? Meestal hebt u één van de volgende twee mogelijkheden:

a. Moderne computers hebben soms een kleine partitie op de harde schijf, meestal circa 1 GB, voor een beperkt systeem om snel het web op te gaan met Firefox of Chrome (Splashtop en varianten daarvan, alle gebaseerd op.... Linux!). Bij computers van HP heet die vaak HP Tools.

Het is meestal 't beste, om die partitie te vernietigen. U verliest daar eigenlijk niets aan; integendeel, u krijgt er een volwaardige Linux voor terug....

Niet formatteren, alleen maar vernietigen, zodat het ongebruikte en onbruikbare loze ruimte (unallocated space) wordt. Is de beschikbaar gekomen ruimte te gering voor uw nieuwe Linux? Geen probleem, dat lost het installatieprogramma straks vanzelf op, door u een voorstel te doen om een Windowspartitie wat te verkleinen.

Nu kunt u de installatie opnieuw beginnen, via de betreffende snelkoppeling op het bureaublad.

b. Windows heeft soms een aparte primaire partitie (soms genaamd: Data) voor zijn documenten. Die kunt u doorgaans veilig vernietigen (eerst externe kopieën maken van uw documenten!).

Na installatie van Linux Mint kunt u deze partitie desgewenst teruggeven aan Windows, in de vorm van een logische partitie (desnoods door de Linuxpartitie iets te verkleinen). Als u die nieuwe logische partitie aanmaakt in GParted en formatteert als NTFS, dan ziet Windows hem vanzelf.

Niet formatteren, alleen maar vernietigen, zodat het ongebruikte en onbruikbare loze ruimte (unallocated space) wordt. Is de beschikbaar gekomen ruimte te gering voor Linux Mint? Geen probleem, dat lost het installatieprogramma straks vanzelf op, door u een voorstel te doen om een Windowspartitie wat te verkleinen.

Nu kunt u de installatie opnieuw beginnen, via de betreffende snelkoppeling op het bureaublad.

Het installatieprogramma zal nu uit zichzelf voorstellen om Linux Mint naast Windows te installeren. Alleen vertelt het installatieprogramma u niet dat hij uw nieuwe Linux wilt gaan zetten op de ongebruikte ruimte, en dat is misschien verwarrend.

Als u kiest voor "Linux Mint naast Windows installeren", dan pakt hij namelijk automatisch de beschikbare lege ongebruikte ruimte. Mits die groot genoeg is, anders krijgt u alsnog een voorstel om wat ruimte af te pakken van een Windowspartitie.

In de extended ruimte maakt het installatieprogramma vervolgens automatisch een logische partitie aan.

Nog meer tips?

4. Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina