Samsung-printers installeren in Linux Mint


Terug naar de thuispagina


Samsung heeft een prima Linux-stuurprogramma ter beschikking gesteld voor al zijn printers (inclusief multifunctionele printers met scannerfunctie): de Unified Linux Driver. Een pluim voor Samsung, voor deze uitstekende daad!

Meestal is installatie niet nodig, omdat Ubuntu en Linux Mint uw printer/scanner al ondersteunen. Maar als dat niet voldoet, bijvoorbeeld omdat uw printer daarvoor te nieuw is, dan kunt u als volgt te werk gaan:


Standaard: afdrukken en scannen zonder stuurprogramma, met behulp van IPP

Met ingang van versie 21, bevat Linux Mint stuurprogrammaloos afdrukken en scannen. Printers en scanners worden automatisch gedetecteerd en toegevoegd. Communicatie met de printer/scanner wordt gedaan via een standaardprotocol genaamd IPP.

Er zijn geen stuurprogramma's nodig; eventueel geïnstalleerde stuurprogramma's worden niet gebruikt.

Dit standaardprotocol werkt voor de meeste printers en scanners. Dus als het werkt, hoeft u niets te doen: alles werkt gewoon meteen, uit-de-doos. Maar.... helaas zijn er ook uitzonderingen.

Als uw apparaat niet (goed) werkt met IPP, dan kunt u in plaats daarvan de stuurprogramma's gebruiken van de fabrikant. In dat geval moet u het volgende doen:

1. Wanneer IPP is geïnstalleerd, krijgt het prioriteit. Stuurprogramma's worden niet gebruikt. U moet IPP dus eerst verwijderen.

a. Om de IPP-ondersteuning van uw computer te verwijderen, opent u eerst een terminalvenster. (Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak daarna de volgende regel in het terminalvenster:

sudo apt-get remove ipp-usb sane-airscan

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Ga daarna door met stap 2 om het juiste stuurprogramma te installeren.


2. Verbind uw printer met een USB-kabel met uw computer: zelfs wanneer u van plan bent om uw printer als netwerkprinter te gaan gebruiken, is voor eerste installatie vaak een USB-kabel nodig. Zet uw printer aan en probeer het eerst via Afdrukbeheer:

Menu - Beheer - Afdrukbeheer
Klik op het plusteken ( + ) om uw printer in een aantal stappen toe te voegen.

Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat uw printer te nieuw is voor de gegevensbank in uw Mintversie, ga dan door met stap 2 hieronder.


3. Het ingepakte Linuxstuurprogramma (dat bij multifunctionele apparaten zowel de printer als de scanner installeert) haalt u tegenwoordig binnen vanaf de webstek van.... Hewlett Packard! Dat is waarschijnlijk zo omdat HP in 2017 de printerdivisie van Samsung heeft opgekocht.


4. Na het binnenhalen: waarschijnlijk staat het binnengehaalde ingepakte bestand nu bij u in de map Downloads.

Aan ingepakte bestanden hebt u nog niets. Pak daarom de drie bestanden uit in de map Downloads, en wel als volgt:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende toverspreuk in het terminalvenster (dit is één regel):

cd Downloads && tar -xvzf ~/Downloads/uld*.tar.gz

Druk op Enter.


5. Kopieer en plak vervolgens in het terminalvenster:

cd ~/Downloads/uld

Druk op Enter.

Let op: bij de oude versie van het stuurprogramma krijgt u nu een melding dat het bestand of de map niet bestaat. Kopieer en plak in dat geval de volgende toverspreuk in de terminal:

cd ~/Downloads/cdroot/Linux


Druk op Enter.


6. Maak nu eerst het terminalvenster schermvullend, wegens een ergerlijke licentietekst (waarover straks meer). Vervolgens in de terminal (kopieer en plak):

sudo sh install.sh

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

U krijgt nu een hoogst irritante licentieovereenkomst te zien, waarbij u telkens op Enter moet drukken om één regel naar beneden te schuiven. Let goed op en doe het langzaam, want als u een keer te veel op Enter drukt, dan "fietst" u voorbij de regel waarbij u "y" moet intikken om de licentieovereenkomst te aanvaarden. Als u 'm mist, dan moet u helemaal opnieuw beginnen met "sudo sh install.sh"....

Volg nu de stappen die het installatieprogramma aan u voorlegt. Indien het aan u wordt gevraagd: kies ervoor om afdrukken via de LTP-poort uit te schakelen (dat is al lang verouderd).


7. U bent klaar! Veel plezier met uw printer.

Let op: lukt de installatie niet, bijvoorbeeld omdat u een foutmelding krijgt bij het uitpakken of omdat u de melding "Can't open install.sh" krijgt?

Dan hebt u waarschijnlijk een corrupt installatiebestand: dat komt helaas regelmatig voor bij dit bestand. De servers van Samsung zijn blijkbaar van slechte kwaliteit. Oplossing: verwijder alles en haal het bestand opnieuw binnen.


Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina