inxi: kom alles te weten over uw computer

Terug naar de thuispagina


inxi: alles over uw systeem

Het terminalprogramma inxi is bijzonder handig, als u snel allerlei informatie wilt hebben over uw systeem en uw apparatuur. In Linux Mint is inxi standaard aanwezig. Hieronder staan wat tips voor het gebruik van inxi.

In Ubuntu is inxi helaas niet standaard aanwezig. Installeer het zo:

- Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo apt-get install inxi

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. Druk opnieuw op Enter.1. Volledig apparatuuroverzicht

Een volledig apparatuuroverzicht krijgt u als volgt:

- Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

- Belangrijk: maak vervolgens de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

- Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

inxi -Fx

(als u intikt: let erop dat de F een hoofdletter is!)

Druk op Enter.

Wilt u nog meer bijzonderheden? Gebruik dan deze opdracht:

inxi -Fxxx


2. Volledig apparatuuroverzicht met privacyfilter

Als u hulp inroept van anderen bij computerproblemen, bijvoorbeeld op een internetforum, dan is het handig om hun een apparatuuroverzicht te verstrekken. Maar dan liefst wel eentje, waar privacygevoelige informatie uit is weggefilterd.

- Belangrijk: maak eerst de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

- Gebruik de volgende terminalopdracht (kopieer en plak):

inxi -Fxz

(als u intikt: let erop dat de F een hoofdletter is!)

Druk op Enter.

Tip: als u de informatie wilt posten op een forum, kopieer en plak die dan.


3. Volledige pakketbronnenlijst met versie van besturingssysteem

Belangrijk: maak eerst de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

Een volledige lijst van uw pakketbronnen, met vermelding van de versie van uw besturingssysteem, krijgt u met de volgende terminalopdracht (kopieer en plak):

inxi -Sr

(als u intikt: let erop dat de S een hoofdletter is!)

Druk op Enter.


4. Geluidskaart

Belangrijk: maak eerst de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

Alle gegevens betreffende uw geluidskaart krijgt u met deze terminalopdracht (kopieer en plak):

inxi -Ax

(als u intikt: let erop dat de A een hoofdletter is!)

Druk op Enter.


5. Alle aangekoppelde partities met UUID's

Belangrijk: maak eerst de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

U krijgt alle aangekoppelde partities op uw harde schijf die een UUID hebben (normaal gesproken uw systeempartities), te zien met de volgende terminalopdracht:

inxi -u

Druk op Enter.


6. inxi bijwerken naar de nieuwste versie

U kunt inxi zichzelf laten bijwerken naar de nieuwste versie, door de volgende terminaltoverspreuk:

sudo inxi -U

(de U is een hoofdletter!)

Let op (1): in Linux Mint is deze bijwerkfunctie uitgeschakeld, maar dat kunt u als volgt in orde maken:

sudo rm -v /etc/inxi.conf

Daarmee hebt u het instellingenbestand dat de bijwerkfunctie verhindert, volledig verwijderd. Nu zou u inxi alsnog moeten kunnen bijwerken in Linux Mint.

Let op (2): de eerste keer dat u inxi bijwerkt, krijgt u waarschijnlijk een foutmelding te zien betreffende de "man pages" (ingebouwde handleiding) van inxi. Voer de bijwerkopdracht een tweede keer uit, om ook de handleiding netjes bij te werken.

Wilt u dit ongedaan maken (maar waarom?) en weer terug naar de oorspronkelijke inxi? Voer dan deze terminalopdracht uit:

sudo apt-get install --reinstall inxi7. Grappig: het weerbericht in inxi

Met de volgende terminalopdracht krijgt u een weerbericht in inxi:

inxi -wxxx

Druk op Enter.


8. Nog meer met inxi?

Belangrijk: maak eerst de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

Nog veel meer dingen die u met inxi kunt uithalen, leest u met de volgende terminalopdracht:

man inxi

Druk op Enter.


Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina