inxi: kom alles te weten over uw computer

Terug naar de thuispagina


inxi: alles over uw systeem

Het terminalprogramma inxi is bijzonder handig, als u snel allerlei informatie wilt hebben over uw systeem en uw apparatuur. In Linux Mint is inxi standaard aanwezig. Hieronder staan wat tips voor het gebruik van inxi.

In Ubuntu is inxi helaas niet standaard aanwezig. Installeer het zo:

- Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo apt-get install inxi

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. Druk opnieuw op Enter.1. Volledig apparatuur- en systeemoverzicht

Een volledig apparatuur- en systeemoverzicht krijgt u als volgt:

- Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

- Belangrijk: maak vervolgens de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

- Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

inxi -Fxpmr

(als u intikt: let erop dat de F een hoofdletter is!)

Druk op Enter.

Wilt u nog meer bijzonderheden? Gebruik dan deze opdracht:

inxi -Fxxxpmr


2. Volledig apparatuuroverzicht met privacyfilter

Als u hulp inroept van anderen bij computerproblemen, bijvoorbeeld op een internetforum, dan is het handig om hun een apparatuuroverzicht te verstrekken. Maar dan liefst wel eentje, waar privacygevoelige informatie uit is weggefilterd.

- Belangrijk: maak eerst de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

- Gebruik de volgende terminalopdracht (kopieer en plak):

inxi -Fxpmrz

(als u intikt: let erop dat de F een hoofdletter is!)

Druk op Enter.

Tip: als u de informatie wilt posten op een forum, kopieer en plak die dan.


3. Volledige pakketbronnenlijst met versie van besturingssysteem

Belangrijk: maak eerst de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

Een volledige lijst van uw pakketbronnen, met vermelding van de versie van uw besturingssysteem, krijgt u met de volgende terminalopdracht (kopieer en plak):

inxi -Sr

(als u intikt: let erop dat de S een hoofdletter is!)

Druk op Enter.


4. Geluidskaart

Belangrijk: maak eerst de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

Alle gegevens betreffende uw geluidskaart krijgt u met deze terminalopdracht (kopieer en plak):

inxi -Ax

(als u intikt: let erop dat de A een hoofdletter is!)

Druk op Enter.


5. Alle aangekoppelde partities met UUID's

Belangrijk: maak eerst de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

U krijgt alle aangekoppelde partities op uw harde schijf die een UUID hebben (normaal gesproken uw systeempartities), te zien met de volgende terminalopdracht:

inxi -u

Druk op Enter.


6. inxi bijwerken naar de nieuwste versie

U kunt inxi zichzelf laten bijwerken naar de nieuwste versie, en wel als volgt:

a. In Linux Mint is de bijwerkfunctie van inxi uitgeschakeld, maar die blokkade kunt u wegwerken met de volgende terminaltoverspreuk (gebruik kopiëren en plakken om hem over te brengen naar de terminal):

sudo rm -v /etc/inxi.conf

b. Daarmee hebt u het instellingenbestand dat de bijwerkfunctie verhindert, volledig verwijderd (geen zorgen: dat was de enige instelling die het bevatte). Nu zou u inxi alsnog moeten kunnen bijwerken. Namelijk met de volgende terminalopdracht:

sudo inxi -U

(de U is een hoofdletter!)

Let op: de eerste keer dat u inxi bijwerkt, krijgt u mogelijk een foutmelding te zien betreffende de "man pages" (ingebouwde handleiding) van inxi. Voer de bijwerkopdracht dan gewoon een tweede keer uit, om ook de handleiding netjes bij te werken.

Wilt u dit ongedaan maken (maar waarom?) en weer terug naar de oorspronkelijke versie van inxi? Voer dan simpelweg deze terminalopdracht uit:

sudo apt-get install --reinstall inxi7. Grappig: het weerbericht in inxi

Met de volgende terminalopdracht krijgt u een weerbericht in inxi:

inxi -wxxx

Druk op Enter.


8. Nog meer met inxi?

Belangrijk: maak eerst de terminal schermvullend, om afgebroken regels te voorkomen.

Nog veel meer dingen die u met inxi kunt uithalen, leest u met de volgende terminalopdracht:

man inxi

Druk op Enter.


9. Informatie opvragen op een Linuxforum bij een hulpvrager

Om de juiste en volledige informatie op te vragen bij een Linuxprobleem waarvoor iemand hulp vraagt op een webforum, kunt u als hulpverlener de onderstaande blauwe tekst kopiëren en plakken in uw antwoord. Die tekst bevat reeds de code- en vormgevingsaanduidingen die toepasselijk zijn bij de meeste webfora.

Als het geen WiFi-probleem betreft, laat dan het gedeelte met de laatste vier opdrachten achterwege:

Zorg indien nodig voor tijdelijk internet [url=https://makkelijkelinuxtips.blogspot.com/p/tijdelijk-internet.html]via de tethering-functie van je mobieltje[/url].

Geef eens een volledig overzicht van je systeem, op de volgende wijze:

- Open een terminalvenster [url=https://makkelijkelinuxtips.blogspot.com/p/terminalvenster.html][i](zo open je een terminalvenster)[/i][/url];
- Maak het terminalvenster schermvullend, om afgekapte regels te voorkomen;
- [url=https://makkelijkelinuxtips.blogspot.com/p/kopieer-plak.html]Kopieer en plak[/url] deze opdracht in het terminalvenster:

[code]inxi -Fxxxpmrz[/code]
[i](als je het toch intikt: de letter F is een hoofdletter, en vergeet de spatie na inxi niet!)[/i]

Druk op Enter.

[url=https://makkelijkelinuxtips.blogspot.com/p/kopieer-plak.html]Kopieer en plak[/url] de terminaluitvoer in je volgende bericht.

Doe hetzelfde met de volgende vier opdrachten:
[code]rfkill list all[/code]
[code]iwconfig[/code]
[code]lsusb[/code]
[code]lspci[/code]


Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina