Handmatig installeren van stuurprogramma's in Linux Mint


Terug naar de thuispagina


Wanneer u in Linux Mint een bepaald stuurprogramma mist om een bepaald apparaat aan de praat te krijgen, dan kunt u daarvoor ook het stuurprogramma gebruiken dat de fabrikant van het apparaat ter beschikking stelt op zijn webstek.

Meestal is dat niet het kant-en-klare stuurprogramma, maar alleen een generiek "Ikea-bouwpakket" voor doe-het-zelvers, om zelf een stuurprogramma van te maken. Dat heeft de fabrikant dan zo gedaan, omdat er veel verschillende Linuxdistributies bestaan, die elk een eigen structuur hebben voor stuurprogramma's.

Zo'n generiek stuurprogramma (de bestandnaam eindigt doorgaans op tar.gz) is tamelijk lastig om te installeren. Pak er maar vast een bak koffie bij en ga er even goed voor zitten.... Maar als u onderstaande instructies exact opvolgt, dan moet het lukken. Ik heb het zelf zo gedaan, met succes.

Een voorbeeld is het makkelijkste. Stel, u wilt een nieuw stuurprogramma hebben voor uw printer merk Huppelepup.

1. Zorg voor internetverbinding.

2. Haal het betreffende stuurprogramma binnen, in ingepakte vorm (tar.gz).

3. Het binnengehaalde bestand staat nu in de map Downloads. Deze is bereikbaar via een klik op het pictogram van uw Persoonlijke map in de zijbalk.

4. Dubbelklik het ingepakte bestand en pak het uit. Er wordt nu een submapje aangemaakt in de map Downloads.

Dat nieuwe mapje heet bijvoorbeeld:
Huppelepup_Linux_V2.3.0.0

In elk geval een onmogelijke naam, die lastig is bij het vervolg. Verander de naam van het mapje dus even in huppelepup.

Let op: verwijder dit mapje overigens niet, na de installatie: u kunt dit namelijk hergebruiken na het bijwerken van uw systeemkern.

5. Installeer nu de nodige gereedschappen (hulpprogramma's), om straks een stuurprogramma te vervaardigen uit de inhoud van het mapje:

Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

Tik nu in de terminal (kopieer en plak, dat is het makkelijkste en beste):

sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Zeg desgevraagd ja (j of y) op de vragen die u gesteld worden tijdens de installatie.

6. Ga nu in de terminal naar het nieuwe mapje, met behulp van de opdracht "cd". Als volgt (kopieer en plak, dat is het beste):

cd Downloads

Druk op Enter.

Daarna:

cd huppelepup

Druk op Enter.

Let op: zorg ervoor, dat de benaming in de opdrachtregel exact overeenkomt met de naam van het nieuwe mapje.

7. Begin nu met het vervaardigen van het stuurprogramma:

Tik in de terminal:

make

Druk op Enter.
(U ziet het goed: u doet dit niet met sudo ervoor!)

8. Installeer nu het nieuw vervaardigde stuurprogramma:

Tik in de terminal:

sudo make install

Druk op Enter.

9. Laad nu de systeemkernmodule (let er goed op, dat u de juiste naam gebruikt. Soms is het de naam van het apparaat met de toevoeging "sta"):

Tik in de terminal:

sudo modprobe huppelepupsta

Druk op Enter.

10. Zorg ervoor, dat deze module telkens automatisch wordt geladen bij het opstarten van de computer:

Daarna in de terminal (kopieer en plak):

xed admin:///etc/modules

Druk op Enter.

Voeg de onderstaande tekst toe, helemaal onderaan in dat tekstbestand:

huppelepupsta

Voorbeeld (uw tekstbestand kan anders zijn):

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

lp
huppelepupsta


Sla het tekstbestand op en sluit het.

11. Herstart uw computer volledig.

12. U bent klaar! Maar lees toch nog even door....


Herhalen na elke bijgewerkte systeemkern

Let op: Na elke keer dat uw systeemkern wordt bijgewerkt, zult u deze handleiding deels moeten herhalen!

U hebt nu immers handmatig een stuurprogramma aan de huidige systeemkern toegevoegd. Dat moet u dan ook weer doen bij een nieuwe systeemkern, wanneer u via de bijgewerkte pakketten een nieuwe systeemkern hebt binnengekregen.

Daarom is het dus handig, om het mapje met het bouwpakket voor het stuurprogramma, niet te verwijderen. U zult het af en toe weer nodig hebben.

Net zo lang totdat de systeemkernmakers het stuurprogramma beproefd en goedgekeurd hebben en ze het standaard in de systeemkern stoppen.

Aanpak:
Verwijder eerst het eerder gebouwde stuurprogramma, dat is toegesneden op de vorige systeemkern. Dat staat samen met het bouwpakket in het bekende mapje.

1. Ga daarvoor in de terminal naar het mapje, met behulp van de opdracht "cd". Als volgt (kopieer en plak, dat is het beste):

cd Downloads

Druk op Enter.

cd huppelepup

Druk op Enter.

Let op: Zorg ervoor, dat de benaming in de opdracht exact overeenstemt met de naam van het mapje.

2. Tik daarna in de terminal:

make clean

Druk op Enter.

Let op: krijgt u nu "permission denied"-foutmeldingen? Dan hebt u waarschijnlijk destijds per ongeluk "sudo make" gedaan bij het vervaardigen van het eerdere stuurprogramma ("make" was genoeg geweest).

Doe dan sudo make clean om alles van het oude stuurprogramma alsnog te verwijderen.

3. Tik in de terminal:

make

Druk op Enter.

4. Installeer nu het nieuw vervaardigde stuurprogramma:

Tik in de terminal:

sudo make install

Druk op Enter.

5. Herstart uw computer volledig.


Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina