Installatie van Linux Mint: schijf handmatig indelen


Terug naar de thuispagina


U kunt tijdens het installeren van Ubuntu of Linux Mint, natuurlijk ook zelf de partities handmatig specificeren, oftewel de harde schijf indelen. De handleiding hieronder is gebaseerd op Linux Mint, maar in Ubuntu gaat 't hetzelfde.

De aanpak is als volgt:


A. Vernietig enkele bestaande partities en creëer zo vrije ruimte

Een voorbeeld is het makkelijkste, dus ik ga uit van een situatie waarin er al een (oudere?) Mintversie op de schijf aanwezig is. Maar in andere situaties is dit voorbeeld evenzeer bruikbaar.

De eerste stap in het voorbeeld betreft de vernietiging van de bestaande Linuxpartities, om zo vrije ongebruikte ruimte ("unallocated space") te scheppen op de harde schijf. Om die vrije ruimte gaat het, want die gebruikt u straks om er Mint in te installeren.

De makkelijkste methode is deze:

1. Start uw computer op vanaf de Mint-DVD.

2. In het bureaubladmenu gebruikt u de zoekterm gparted
Klik daarna op GParted Partition Editor.

3. Hebt u een afzonderlijke swap-partitie? Klik dan met de muis op linux-swap. Doe daarna een rechtsklik met de muis en kies Swapoff. Daarmee schakelt u de swap uit, want anders kunt u hem straks niet vernietigen.

4. Vernietig nu alle oude Mintpartities, inclusief de swap-partitie (linux-swap). Een eventuele afzonderlijke home-partitie kunt u beter ook vernietigen, want dat is toch maar een nutteloze complicatie (opgeruimd staat netjes...).

Vernietigen doet u als volgt.

Een voorbeeld is het makkelijkste: klik op de EXT4-partitie waar de oude Mint op staat. Doe daarna een rechtsklik met de muis en kies Delete.

Klik vervolgens op het "vinkje" in de werkbalk, om de geplande bewerking(en) uit te laten voeren. Het eindresultaat zou er ongeveer als volgt uit moeten zien (klik op de schermafdruk om hem te vergroten):

Sluit daarna GParted partitiebewerker.


B. Het eigenlijke installeren

5. Dubbelklik nu de installatie-snelkoppeling op het bureaublad. Daardoor begint de installatieprocedure.

6. Bij het onderdeel Installatietype, klikt u op de onderste optie:
Iets anders

Zie de schermafdruk hieronder (klik erop om hem te vergroten):


(bij u kan dit scherm er wat anders uitzien, maar het gaat erom dat u de optie "Iets anders" selecteert)

7. Vervolgens klikt u op de grootste vrije ruimte, doorgaans onderin het rijtje.

8. Klik daarna op het plus-teken + om een nieuwe partitie aan te maken, en geef die nieuwe partitie bij Aankoppelpunt: het aankoppelpunt  /  (oftewel root). Bij Gebruiken als: verandert u niets, want de voorgestelde Ext4 is hiervoor de beste keuze.

Zie onderstaande schermafdruk (klik erop om hem te vergroten):


Overigens ben ik geen voorstander van een aparte home-partitie. Maar als u die toch wil: een eventuele aparte home-partitie geeft u het aankoppelpunt (mount point) /home.

Heeft u al een bestaande aparte home-partitie? Maak dan van de gelegenheid gebruik om van deze nutteloze complicatie af te komen....

Weet u niet hoe het bij uw computer zit? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk geen aparte home-partitie, want voor zoiets moet je ooit bewust hebben gekozen. Standaard krijg je hem gelukkig niet.


9. Klik op de knop "Installeer nu". Alles verloopt verder vanzelf. Een eventueel aanwezige Windows wordt eveneens automatisch herkend en opgenomen in het menu van Grub.


C. Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina