Grubmenu: aangepaste menutekst voor secundaire Linux op meervoudig opstartbare computer

Terug naar de thuispagina


Menu van opstartlader Grub aanpassen op een meervoudig opstartbare computer

Hebt u een meervoudig opstartbare computer, waarop meer dan één versie van Linux Mint is geïnstalleerd? Dan kan het handig zijn om het Grubmenu aan te passen, zodat u duidelijker ziet welke Linux u opstart.

De aanpak is als volgt:

1. Start de "secundaire" Linux Mint op waarvan u de naam wilt wijzigen. Dus niet uw primaire Linux Mint die op de eerste regel van het opstartmenu staat, van wie de dominante Grub is!

2. In die secundaire Linux Mint opent u een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

3. Kopieer en plak daarna in de terminal:

xed admin:///etc/lsb-release

Druk op Enter.

4. Voer de gewenste wijziging uit in de laatste regel van dat tekstbestand. Een voorbeeld is het makkelijkste: bijvoorbeeld zo, bij een secundaire Linux Mint 19.3 Tricia die u "Bakkie koffie" wilt noemen:

DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=19.3
DISTRIB_CODENAME=tricia
DISTRIB_DESCRIPTION="Bakkie koffie"


Sla het gewijzigde tekstbestand op en sluit het.

5. Daarna in de terminal:

sudo update-grub

Druk op Enter.

6. Prik het gewijzigde bestand vast op z'n huidige versie, door het pakket vast te zetten waar het bij hoort. Zodat bijgewerkte pakketten straks geen roet in 't eten kunnen gooien:

sudo apt-mark hold base-files

Druk op Enter.

7. Herstart uw computer, en start dit keer uw primaire Linux Mint op (dus kies de eerste regel in uw Grubmenu).

8. Vervolgens in de terminal:

sudo update-grub

Druk op Enter.

9. Herstart uw computer wederom: de secundaire Linux Mint zou nu als Bakkie koffie (19.3) vermeld moeten staan in uw Grubmenu.

10. Het is tot slot aan te raden om in de secundaire Linux Mint, opstartlader Grub vast te zetten op zijn huidige versie. Zodat bijgewerkte Grub-pakketten nooit de boel in de war kunnen sturen.

In de secundaire Linux Mint doet u daarvoor het volgende:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende regel in het terminalvenster:

sudo apt-mark hold "*grub*"

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

Klaar!

Wilt u de versievergrendeling van Grub weer opheffen? Ongedaan maken van de vergrendeling kan met deze terminalopdracht:
sudo apt-mark unhold "*grub*"


Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak Linux Mint veilig schoon

Veelgestelde vragen

Tips en trucs


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina