Brother printers installeren in Linux Mint

Terug naar de thuispagina


Een printer van Brother kunt u tegenwoordig makkelijk installeren in Linux Mint.

1. Verbind uw printer met een USB-kabel met uw computer: zelfs wanneer u van plan bent om uw printer als netwerkprinter te gaan gebruiken, is voor eerste installatie vaak een USB-kabel nodig. Zet uw printer aan en probeer het eerst via Afdrukbeheer:

Menu - Beheer - Afdrukbeheer
Klik op het plusteken ( + ) om uw printer in een aantal stappen toe te voegen.

Maar soms werkt dit niet goed. Of als u een multifunctionele printer hebt, dan krijgt u hiermee het scannergedeelte niet aan de praat: u kunt alleen afdrukken. Ook kan het gebeuren dat uw printer simpelweg te nieuw is voor de gegevensbank in uw Ubuntu- of Mintversie. Ga in al die gevallen als volgt door:


Standaard: afdrukken en scannen zonder stuurprogramma, met behulp van IPP

Met ingang van versie 21, bevat Linux Mint stuurprogrammaloos afdrukken en scannen. Printers en scanners worden automatisch gedetecteerd en toegevoegd. Communicatie met de printer/scanner wordt gedaan via een standaardprotocol genaamd IPP.

Er zijn geen stuurprogramma's nodig; eventueel geïnstalleerde stuurprogramma's worden niet gebruikt.

Dit standaardprotocol werkt voor de meeste printers en scanners. Dus als het werkt, hoeft u niets te doen: alles werkt gewoon meteen, uit-de-doos. Maar.... helaas zijn er ook uitzonderingen.

Als uw apparaat niet (goed) werkt met IPP, dan kunt u in plaats daarvan de stuurprogramma's gebruiken van de fabrikant. In dat geval moet u het volgende doen:

1. Wanneer IPP is geïnstalleerd, krijgt het prioriteit. Stuurprogramma's worden niet gebruikt. U moet IPP dus eerst verwijderen.

a. Om de IPP-ondersteuning van uw computer te verwijderen, opent u eerst een terminalvenster. (Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak daarna de volgende regel in het terminalvenster:

sudo apt-get remove ipp-usb sane-airscan

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

c. Ga daarna door met stap 2 om het juiste stuurprogramma te installeren.


2. Ook handmatige installatie van een ander stuurprogramma is niet moeilijk. Brother heeft daar namelijk een generiek installatiescript voor gemaakt: de Driver Install Tool.

Daarmee installeert u niet alleen het stuurprogramma voor de printer, maar ook (bij een gecombineerd apparaat oftewel een multifunctionele printer) het stuurprogramma voor de scanner.

U kunt het als volgt aanpakken:


3. Verwijder eerst elke bestaande vermelding van uw Brother-printer in het programma Afdrukbeheer.


4. Ga naar de Engelstalige webstek van Brother en zoek uw printermodel op.

Bij "OS Family" kiest u voor Linux.
Bij "OS Version" kiest u voor Linux (deb).
Klik op de knop Search.

Klik vervolgens op Driver Install Tool en haal linux-brprinter-installer binnen.

Sla het bestand op in de map Downloads. Pak het bestand niet uit, maar laat het staan zoals het is. Let op: gebruik niet de installatiehandleiding die op de webstek van Brother staat, maar gebruik in plaats daarvan de installatiehandleiding op mijn webstek (zie hieronder)!


5. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)


6. Pak het zojuist binnengehaalde ingepakte bestand uit met de onderstaande gecombineerde opdrachtregel (gebruik de muis om hem te kopiëren en te plakken in het terminalvenster):

cd ~/Downloads && gunzip -v ~/Downloads/linux-brprinter*

Druk op Enter.


7. Kopieer en plak de volgende regel in het terminalvenster:

sudo bash ~/Downloads/linux-brprinter*

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.


8. Doorloop de stappen die het installatiescript aan u aanbiedt. Als u wordt gevraagd naar het printermodel, tik dat dan in en druk op Enter.

Voorbeeld bij een Brother DCP-1610W:
DCP-1610W

Let op: staat er op het einde van de modelnaam een letter bij, die tussen haakjes staat? Dan moet u die waarschijnlijk weglaten (inclusief haakjes).

Voorbeeld: bij de Brother MFC-L9550CDW(T) wordt het dus:
MFC-L9550CDW

Bij de vraag naar Device URI tikt u N in bij een USB-printer, en Y bij een netwerkprinter.

Bij een netwerkprinter kiest u bij de vervolgvraag voor de laatste mogelijkheid: (A): Auto. Daarvoor tikt u het nummer in van die keuzemogelijkheid, en drukt u op Enter.


9. Herstart uw computer.


10. Nu moet u mogelijk nog een probleem met de scanner oplossen. In 64-bits Linux Mint staan de ondersteunende bibliotheekbestanden op een andere plek dan vroeger, en het Brother-stuurprogramma voor het scangedeelte houdt daar soms geen rekening mee. Het Brother-stuurprogramma stopt ze dan in /usr/lib64, maar uw besturingssysteem verwacht ze in /usr/lib.

Dus voor een 64-bits-systeem dient u nu de volgende terminalopdrachten uit te voeren om het scangedeelte aan de praat te krijgen (gebruik kopiëren en plakken om ze één voor één over te brengen naar de terminal, en druk op Enter na elke opdrachtregel):

sudo ln -sf /usr/lib64/libbrscandec*.so* /usr/lib

sudo mkdir -p /usr/lib/sane

sudo ln -sf /usr/lib64/sane/libsane-brother*.so* /usr/lib/sane


11. Voeg uzelf daarna toe aan de groep scanner. In de meeste edities kan dat "klikkerdeklik" met een speciaal systeemgereedschapje, maar dat verschilt per editie. Via een terminalopdracht gaat het in alle edities op dezelfde manier....

Een voorbeeld is het makkelijkste. Als uw naam Jantje is, dan is uw gebruikersnaam jantje (zonder hoofdletters), zodat de terminalopdracht wordt:

sudo usermod -a -G scanner jantje


12. Haal nu dit aangepaste instellingenbestand binnen. Laat het gewoon staan in de map Downloads.


13. Zet het aangepaste instellingenbestand op de juiste plek in uw systeem, met de volgende opdrachtregel (gebruik kopiëren/plakken om hem over te brengen naar de terminal):

sudo cp -v ~/Downloads/60-libsane.rules /lib/udev/rules.d/

Druk op Enter.


14. Herstart uw computer.


Wilt u dit liever teweeg brengen zonder gebruik te maken van een bestand dat u binnenhaalt van mijn webstek? Open dan /lib/udev/rules.d/60-libsane.rules. Bijna op het einde van de tekst in dat lange tekstbestand, voegt u de volgende twee regels toe, vlak voor de regel "# The following rule will disable USB autosuspend for the device" (kopieer en plak):

# Brother scanners
ATTRS{idVendor}=="04f9", ENV{libsane_matched}="yes"


Herstart uw computer.15. Klaar! Uw printer zou nu goed moeten werken, inclusief het scannergedeelte (indien aanwezig).


Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina