De pakketbronnenlijst van Linux Mint 21.3 herstellen

Terug naar de thuispagina


In Linux Mint installeert u in principe alles vanuit de pakketbronnen. Het is dus heel belangrijk, dat u geen verkeerde of defecte pakketbronnen in de bronnenlijst van Mint hebt staan.

Hebt u twijfels over de betrouwbaarheid van de pakketbronnen die u hebt ingeschakeld? Hieronder vindt u de aanpak voor een lijst met absoluut betrouwbare bronnen, waarmee u altijd goed zit en die altijd goed zouden moeten werken.

Let op (1): deze pagina is alleen bedoeld voor Linux Mint 21.3 Virginia!

Let op (2): dit is een noodmaatregel. Vervang uw bronnenlijst alleen dan, wanneer het nodig is: namelijk wanneer u een vervuilde bronnenlijst heeft met verkeerde pakketbronnen erin. Doe het niet zomaar!

Let op (3): hiermee maakt u de schade die uw systeem mogelijk heeft opgelopen door het gebruik van verkeerde pakketbronnen, niet ongedaan. Het enige wat u hiermee doet, is het voorkómen van nieuwe schade.

1. Start Pakketbronnen (menuknop - Beheer - Pakketbronnen).

Lukt het niet om de toepassing Pakketbronnen te starten? Sla dit dan over en ga direct door naar punt 3.

a. Klik vervolgens middenonder op de knop Standaardinstellingen terugzetten

b. Klik daarna op het tabblad PPA's (mogelijk riskant) en haal de vinkjes weg bij alle bronnen die daar staan vermeld.

c. Daarna: klik op het tabblad Extra pakketbronnen en haal ook daar alle vinkjes weg.

d. Vervolgens klikt u onderaan op de knop Oké om de bestandenlijst van APT bij te werken.

Daarmee is de klus eigenlijk al geklaard!

U bent nu wel alle eventueel zelf toegevoegde pakketbronnen kwijt, maar dat was immers ook de bedoeling. U hebt nu weer een schone bronnenlijst, maar u krijgt nu geen actualiseringen meer voor programmatuur die u hebt geïnstalleerd uit zelf toegevoegde bronnen (zoals PPA's).


2. Als u webverkenner Google Chrome hebt geïnstalleerd, dan krijgt u nu dus geen actualiseringen meer voor Chrome. Want die heeft een eigen pakketbron.

Om nieuwe versies van Chrome toch binnen te krijgen, kunt u het beste op het tabblad Extra pakketbronnen, de bron van Google Chrome weer aanvinken.


3. Lukt het niet om de toepassing Pakketbronnen te starten? Doe dan dit:

a. Open een terminalvenster.
(Een terminalvenster opent u zo: *Klik*)

b. Kopieer en plak de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

xed admin:///etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list

Druk op Enter. U wordt twee keer gevraagd om uw wachtwoord in te tikken; dat is normaal.

c. Verwijder alle bestaande tekst in dat tekstbestand, en kopieer en plak daarna deze nieuwe tekst erin:

deb http://packages.linuxmint.com virginia main upstream import backport

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ jammy partner


d. Sla de wijzigingen op en sluit het bestand.

e. Kopieer en plak nu de volgende opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo apt-get update

Druk op Enter en tik desgevraagd uw wachtwoord in. In Ubuntu blijft dit geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen sterretjes wanneer u het intikt, dat hoort zo. In Mint is dit veranderd: u ziet wel sterretjes. Druk opnieuw op Enter.

f. Kopieer en plak vervolgens deze opdrachtregel in het terminalvenster:

sudo mintupdate-cli upgrade -r

Druk op Enter.

g. Herstart uw computer.


Nog meer tips?

Wilt u meer tips en trucs? U vindt er nog veel meer op deze webstek!

Zoals deze:

Maak uw Linux Mint sneller

Maak Linux Mint veilig schoon

Vermijd 10 fatale vergissingen


Op de inhoud van deze webstek is een Creative Commons-licentie van toepassing.

Algemeen voorbehoud en uitsluiting aansprakelijkheid

Terug naar de thuispagina